Duszności w ciąży

Ciąża a choroby serca

Ciąża a choroby serca

.. ...zawroty głowy, nocne duszności, pluje krwią, jej tętno wzrasta ponad 100 lub też drastycznie spada do 40 - 60 uderzeń. Takie sytuacje są już poważną przesłanką do tego, by jak najszybciej udać się na konsultacje do kardiologa. Zazwyczaj wykonuje się standardowe badania kardiologiczne...