Duże serca

Leki kardiologiczne (leki stosowane w chorobach serca)

Leki kardiologiczne (leki stosowane w chorobach serca)

.. ...energetyczne jest za duże w stosunku do możliwości ich pokrycia. Najczęstszą przyczyną tej choroby jest miażdżyca naczyń wieńcowych. Stąd inna nazwa ChNS - choroba wieńcowa. Zmienione naczynia w sposób niewystarczający odżywiają serce. Najczęstszym objawem choroby niedokrwiennej serca..

HDL Cholesterol

.. ...frakcja cholesterolu o dużej gęstości ( High Density Lipoproteins ) odpowiedzialna jest za transport powrotny cholesterolu z tkanek do wątroby. Stężenie cholesterolu HDL w surowicy poniżej 35mg/dl ( 0,9 mmol/l ) jest skorelowane ze zwiększonym ryzykiem choroby niedokrwiennej serca...

Triglicerydy (trójglicerydy)

.. ...cholesterolu HDL i hipertriglicerydemią mają szczególnie duże ryzyko rozwoju choroby niedokrwiennej serca. Zalecane stężenie triglicerydów ( trójglicerydów ) wynosi poniżej 200 mg/dl co odpowiada 2,3 mmol/l...

Izolowany ubytek przegrody międzykomorowej

.. ...Czasami zdarzają się duże ubytki, które mogą prowadzić do wzrostu ciśnienia w naczyniach płucnych. Duże ubytki mogą także dawać przeciążenie objętościowe lewej komory i lewego przedsionka. Rozpoznanie opiera się na wynikach badań: ECHO serca EKG zdjęcie RTG klatki piersiowej Leczenie..

Anomalie tętnic wieńcowych

.. ...spowodowane ich uciskiem przez duże naczynia. Jeśli wada nie daje objawów jest wtedy nieistotna klinicznie. Badania wykonywane w diagnostyce anomalii naczyń wieńcowych: EKG cewnikowanie jam serca ECHO serca z oceną przepływów ( Doppler ) zdjęcie rentgenowskie klatki piersiowej Holter -..

Genetyczne podłoże przerostu lewej komory serca

.. ...siłowym, stanowiącym duże obciążenie dla układu krążenia i - po ćwiczeniach. U wszystkich wykonywano badanie DNA, analizując obecność 1, 2 ( od obojga rodziców lub żadnej kopii szczególnej odmiany genu alfa - PPAR. U rekrutów z 2 kopiami genu powiększenie sylwetki serca stwierdzano..

Nakłucie worka osierdziowego

.. ...wysiękowego. Obecność dużej ilości płynu w worku osierdziowym prowadzi do upośledzenia pracy serca ( utrudniony jest skurcz i rozkurcz ). Wykonanie nakłucia worka osierdziowego. Pacjent znajduje się w pozycji półsiedzącej pod kątem mniej więcej ok. 30 stopni do poziomu ( w pozycji tej..

Acenocumarol (Sintrom, Sincumar)

Acenocumarol (Sintrom, Sincumar)

.. ...stanach, w których istnieje duże ryzyko incydentów zakrzepowo - zatorowych, na przykład po operacjach wszczepienia sztucznych zastawek serca czy protez naczyniowych, u chorych z utrwalonym migotaniem przedsionków itd. Acenokumarol należy przyjmować rygorystycznie według wskazówek..

Migotanie komór

.. ...rytmu niosące ze sobą duże ryzyko wystąpienia migotania komór są wskazaniem do wszczepienia kardiowertera - defibrylatora ( ICD ). Jest to urządzenie podobne do rozrusznika, które rejestruje rytm serca i w razie wystąpienia migotania komór przeprowadza defibrylację za pomocą elektrody..

Niedomykalność zastawki mitralnej

.. ...mitralna, z uwagi na duże rozprzestrzenienie chorób takich jak nadciśnienie tętnicze i miażdżyca, jest patologią dość częstą. Długo może nie dawać objawów. Z czasem pojawiają się zaburzenia rytmu serca ( odczuwane jako kołatania serca ), ból w klatce piersiowej, duszność wysiłkowa,..

Śluzak serca

.. ...stymulatora serca. Śluzaki mogą nawracać po operacji. Pozostawienie dużego śluzaka dające objawy kliniczne wiąże się z ryzykiem wystąpienia zaburzeń rytmu, epizodów zatorowych i nagłego zgonu sercowego...

Budowa naczyń krwionośnych

.. ...dzielimy na tętnice dużego, średniego i małego kalibru. Do pierwszych zaliczamy aortę i jej główne odgałęzienia. Tętnice średniego kalibru to tak zwane tętnice mięśniowe, na przykład tętnice wieńcowe serca czy tętnice krezkowe układu pokarmowego. Małe tętnice nazywane są tętniczkami i..

Właściciele kotów mają zdrowsze serca

.. ...dostępu do dostatecznie dużej grupy właścicieli psów, żeby móc zweryfikować tę tezę. Naukowcy zebrali dane od 4435 Amerykanów w wielu od 30 do 75 lat. Dane pochodziły z lat 70. i 80. XX wieku. 2435 osób było właścicielami kotów, a 2000 nigdy nie posiadało kota. Jak wyjaśnia jeden z..

Nadciśnienie tętnicze ma ponad 8 mln Polaków

.. ...te można zmienić i w dużej mierze zależy to od nas samych. Musimy pamiętać, że choć geny mają wpływ na ryzyko nadciśnienia i chorób serca, to czynnikiem który kształtuje nasze zdrowie aż w 40 - 60 proc. jest styl życia - podsumował kardiolog. Tegoroczna akcja Servier dla Serca potrwa do..

Pierwsza udana transplantacja serca w Polsce przeprowadzona była 20 lat temu

.. ...jeszcze serce, wbrew dużemu oporowi ze strony środowiska lekarskiego. Wcześniej przeprowadzano wprawdzie w Polsce przeszczepy nerek, ale organy te pobierano wyłącznie od osób, których serce przestało już pracować. Uważano bowiem, że człowiek, którego serce bije, jest wciąż żywy -..

Beta-blokery pogarszają wyniki operacji serca?

.. ...10 lat ocenia się na 800 000. Jak komentują specjaliści, lepiej przeprowadzać duże badania kliniczne i sprawdzać, jakie są skutki terapii niż optymistycznie zakładać, że lek zadziała tak jak myśleliśmy...

Laserowy rozrusznik serca

.. ...część sekundy, ale o dużej energii - pozwalają kontrolować bicie serca. Pod ich wpływem w komórkach uwalniają się jony wapnia, co wywołuje skurcz mięśnia. Dzięki nowej technice można będzie dokładniej poznać w warunkach laboratoryjnych mechanizmy związane z biciem serca i jego..

Przeszczepiono serce 9-miesięcznej dziewczynce

.. ...jednak serce było zbyt duże, lekarz miałby techniczny problem z umieszczeniem go w klatce piersiowej pacjenta. Dziewczynka, której przeszczepiono serce, cierpiała na wrodzoną kardiomiopatię gąbczastą. Kardiomiopatie to grupa chorób mięśnia sercowego, prowadzących do dysfunkcji serca i..

Smażone jedzenie, słone przekąski i mięso zwiększa ryzyko ataku serca

.. ...warzyw oraz zachodnią - o dużej zawartości smażonego jedzenia, solonych przekąsek, jaj i mięsa. Stosowanie diety owocowo - warzywnej było związane z niższym ryzykiem ataku serca, niż stosowanie diety orientalnej i zachodniej. Celem naszych badań było zrozumienie tych czynników ryzyka..

Wymianiono zastawkę aortalną metodą przezskórną

.. ...metoda dla chorych z grup dużego ryzyka, z innymi problemami zdrowotnymi, gdzie tradycyjna metoda jest zbyt dużym obciążeniem. Z pewnością nowy sposób leczenia upowszechni się teraz również w innych ośrodkach - powiedział w środę PAP dyrektor Śląskiego Centrum Chorób Serca w Zabrzu prof...

Gen ataku serca

.. ...naukowców z Hajderabadu mają duże znaczenie, ponieważ torują drogę specjalistycznym badaniom na dużą skalę tzw. przesiewowym i rozwojowi nowych terapii. Według dr. Chrisa Tylera - Smitha, również z fundacji Wellcome, który uczestniczył w pracach ośrodka w Hajderabadzie, mutacja genu..

Chipsy szkodzą sercu

.. ...Medycznego chipsy zawierają duże ilości akrylamidu, który jest toksyczny dla układu nerwowego oraz zwiększa ryzyko zachorowania na różne nowotwory. Najnowsze badania po raz pierwszy dowodzą, że wywołuje także przewlekły stan zapalny w organizmie, przez co podnosi ryzyko miażdżycy i..

Wszczepienny defibrylator serca

.. ...pacjenci napotykają na duże problemy społeczne związane ze specyfiką ich leczenia. Żyją w dużej obawie o własne życie, a jest im odmawiane leczenie sanatoryjne czy rehabilitacyjne. Ponadto u części z nich te urządzenia wywołują dość silny ból i często w poczuciu obawy przed tym bólem...

Diagnostyka choroby wieńcowej serca poprzez białka z moczu

.. ...wprowadzeniu do jakiejś dużej tętnicy - udowej, pachowej czy ramiennej - cienkiego cewnika, za pośrednictwem którego podaje się środek kontrastujący silnie pochłaniający promieniowanie rtg. Pozwala to uzyskać dokładny obraz wnętrza naczynia i uwidocznić różne patologiczne zmiany, które w..

80 proc. zgonów z powodu zawału serca można zapobiec

.. ...martwica może już objąć duże obszary mięśnia sercowego. Dzieje się tak m.in. dlatego, że po wystąpieniu zawału chorzy dzwonią do lekarza rodzinnego zamiast po pogotowie, albo karetka nie zawozi ich od razu do ośrodka kardiologii inwazyjnej. W Polsce mamy obecnie dobrze rozbudowaną sieć..

Jaka jest rola układu odpornościowego w mechanizmie powstawania nadciśnienia?

.. ...kolejne 30 proc. wykazuje duże zagrożenie jej rozwojem. Następstwa nadciśnienia tętniczego - które jest podstępne i rozwija się po cichu - są zaś dramatyczne. Mogą oznaczać udary mózgu, zawały serca, niewydolność serca i nerek. Choć obecnie dostępnych jest wiele leków działających dosyć..

Nowe doświadczenia mechanicznego wspomagania serca

.. ...m.in. mają stosunkowo duże szanse na możliwość regeneracji - dzięki wspomaganiu - własnego uszkodzonego serca. Niedawno lekarze z Krakowa wszczepili wartą 30 tys. euro niemiecką sztuczną komorę 13 - miesięcznej dziewczynce. Polska komora pediatryczna, podobnie jak system POLCAS, również..

Kawa obniża ryzyko zaburzeń rytmu serca

Kawa obniża ryzyko zaburzeń rytmu serca

.. ...wskazywały, że bardzo duże dawki kofeiny, najbardziej aktywnego składnika kawy, mogą prowadzić do zaburzeń akcji serca. Nie było jednak dobrych danych na temat dawek spożywanych na co dzień przez ludzi. Aby to sprawdzić, Klatsky i jego współpracownicy prowadzili wieloletnie badania wśród..

Kołatania, ablacje - okiem dochtora - Str. 33

.. ...czy nie byłoby to zbyt duże obciążenie dla niego? Za odpowiedź z góry dziękuje. Mam pytanie: Pewien 18 - letni chłopak( 176cm,64kg ) ma * ataki * tzw. drgnięć całym ciałem. Chodzi o to, że ma w tym momencie szybsze bicie serca i co parę sekund całym go * potrząśnie * ( ostatnim razem..

Częstoskurcz - ablacja - Str. 22

.. ...to jestem zdolny do dużego wysiłku na boisku. Byłem na Echo serca, lekarz stwierdził, że mam duże serce ( możliwy wynik treningu ) i nieznaczna niedomykalność zastawek. Co z tym robić?! Czy mogę te ataki wyeliminować jakimiś bezpiecznymi lekami?! Proszę o wasze opinie! dodam jeszcze, że..

Echo serca

.. ...międzykomorowa - 8mm duże naczynia szerokość Ao 28mm Przepływ płucny 108 cm/s 2 wynik: lewa komora 41mm lewy przedsionek - 29mm prawa komora - 28mm Grubość ścian lewa komora 8mm przegroda międzykomorowa 8 mm duże naczynia szerokość Ao - 26mm Badanie w granicach normy. Pozdrawiam Nie wiem..

Echo serca - Str. 5

.. ...popularna występująca w dużej liczby osób. Moje ciśnienie krwi wynosi 130/80, natomiast waga ok. 115 kg przy wzroście 183 cm.Jednak skierował mnie na badanie USG serca ( ECHO ). W wyniku tego badania stwierdzono śladową niedomykalność aortalną lu przedniemu płatkowi zastawki mitralnej..

Echo serca - Str. 6

.. ...powiedziala serce za duże do kardiologa. a na opisie pisze dokładnie tak * serce o powiekszonym prawym przedsionku i prawej komorze. cień aorty słabo widoczny * powiedzcie co to oznacza!!!!!!!!! Naprawdę trudno coś kolwiek powiedzieć , nie widząc zdjecia, nie badajac dziecka. Byc moze to..

Echo serca - Str. 8

.. ...komentarz, mnie laika martwią duże przerosty lewego i prawego przedsionka. Czy te zmiany mogły być konsekwencją założonego rozrusznika ? Z góry dziękuję za odpowiedź. Pozdrawiam ! Może ma na to wpływ niedomykalnośc zastawki mitralnej i trójdzielnej. Z patologii:powiekszona LK,..

Nerwica lękowa - jak z nią walczyć? - Str. 599

.. ...uszami jakbym miała za duże ciśnienie w głowie, oszaleć można. Cześć wszystkim, u mnie dzisiaj katastrofa:( od kilku dni złapałam paskudne przeziębienie. Temperatura minęła, ale pozostał kaszel i chrypka. I właśnie znowu obudziła się nerwica:( Mam więcej skurczy serca niż zwykle i znowu..

Nerwica lękowa - jak z nią walczyć? - Str. 668

.. ...każdy z nas raczej ma duże niedobory magnezu i trudno jest go przedawkować, nawet jeśli jest w normie.Dlatego ja mam zalecone ( ponieważ dochodzą u mnie kołatania serca i inne objawy...niby nerwicy ) od prawie trzech lat ..oczywiście z przerwami, zażywać jedną tabletkę dziennie a jeśli..

Nerwica lękowa - jak z nią walczyć? - Str. 699

.. ...że ma w Tobie bardzo duże wsparcie, a to daje dużą siłę : ) Życzę Ci już na jutrzejszy dzień, dużo uśmiechu i miłego dnia : ) ) Witam! Postanowiłam napisać ponieważ od 2 miesięcy też się borykam z tą paskudną chorobą:( Dobrze jest pogadać z osobą która też to przeżywa. Na samym początku..

Nerwica lękowa - jak z nią walczyć? - Str. 833

.. ...jak mój mąz ( takie duże dziecko. ) Mój też mnie do szału doprowadza, jeśli czytałaś to wiesz. Potrafi nawet w przerwie między pierwszym a drugim daniem iść i zagrać na kompie. Ale pomyśl sobie inaczej, weź tylko dobrą tego stronę lepszy taki nałóg niż inny. Weź sobie moje słowa do..

Wypadanie płatka zastawki dwudzielnej - Str. 22

.. ...jest podczas zimy bo są duże różnice temperatur np. między domem a dworem. Witam wszystkich, ja mam wrodzoną wadę serca, czyli choruję praktycznie całe życie, mam 27 lat i czuję się bardzo dobrze, a lekarze twierdzą że mój stan się pogarsza, miałam robionych szereg badań, echo..

Sztuczne zastawki serca - operacja Rosa - aorta 47mm - Str. 2

.. ...przyszłości musiunikać dużego wysiłku fizycznego. No i profilaktyka IZW konieczna przy wadach zastawkowych. Rozeznaj sie przy kontroli. Lepiej dmuchać na zimne. Ciekawe co piszesz o swoich dolegliwościach ubocznych i tym, ze lekarze wiążą je z wadą serca. Bardzo ci dziękuję i mam..

Sztuczne zastawki serca - operacja Rosa - aorta 47mm - Str. 3

.. ...6,80 więc suma sumaru dużego przerostu jeszcze nie ma,sportowcy też mają duże przerosty przy szczelnych zastawkach.Najważniejsze jak sie terza czujesz,czy szybko sie męczysz,jeżeli dobrze sie czujesz fizycznie to nie warto panikować,to tylko pogorszy twój stan jaki by nie był.Mówie ci..

Ablacja - kompendium wiedzy

.. ...ekranów znajdują się inne, duże monitory, na których rejestrowana jest praca serca ( wykresy podobne do tych, jakie widzimy na EKG ). Pora zacząć. Jasna sprawa jest, ze, aby wiedzieć, co wypalić ( groźnie brzmi, ale nie ma obaw ) należy na 100 procent upewnić się, ze nie jest to..

Ablacja - kompendium wiedzy - Str. 29

.. ...badania. Niestety istnieje duże prawdopodobieństwo, że pojawi się WPW, czyli częstoskurcze. Moja córka dostała pierwszy raz w wieku 6 lat ( do tego czasu nie mieliśmy z nią żadnych problemów z powodu serca, biegała tańczyła, pływała - żyła normalnie ). Od tamtego czasu miała 11 ataków -..

Kardiomiopatia rozstrzeniowa - Str. 7

.. ...orientuję ,to mam dość duże powiększenie lewej komory.Czuję się różnie. Bardzo często odczuwam ból między łopatkami i po tym pojawia się kołatanie i nierówne bicie serca.Na koniec marca mam wizytę u kardiologa z kontrolnym USG. Będę wdzięczna za odpowiedż.Pozdrawiam wszystkich. Myniu!..

Częstoskurch, kołatanie, WPW czy tylko nerwica?

.. ...wypadek odstaw też kawę i duże ilości alkoholu ( o papierosach nie wspominam, bo to oczywiste : ) Głowa do góry i ciesz się życiem! No cóż jest dokładnie tak, jak opisałaś. Nerwica serca, to jakby samonapędzająca się choroba. Boję się, że skurcze nadejdą przez co nadchodzą, a wtedy..

Po bajpasach

.. ...bajpasom. Ma jednak duże wątpliwości, ponieważ boi się, ze moze nie przeżyć tej operacji. Prócz choroby serca nie ma innych chorób. Czy mamy się czego obawiać? Czy to jest bezpieczna operacja? Czy ktoś z Was orientuje się może, jakie jest ryzyko podczas tej operacji? Bardzo spóżniona..

Nerwica - czy na pewno? - Str. 235

.. ...cole. A więc bierzemy duże dawki przez miesiąc co dziennie 300mg po miesiącu np 200mg. Poprawe zauwazycie dopiero po miesiącu. Umnie różnego rodzaju bóle w klatce piersiowej , jakieś kolotania serca i drgawki a także klopoty ze snem , wszytko znacząco sie porawiło: ) Teraz to juz tylko..

Kardiowerter / defibrylator serca (ICD) - Str. 5

.. ...płakać.To urządzenie jest duże i dlatego był pewien problem z włożeniem go na odpowiednie miejsce,ponieważ jestem dość szczupła.U mężczyzn,wygląda to troszkę innaczej.Gdy tak głośno dałam do zrozumienia lekarzom,że nie daję rady,dostałam do żyły lek po którym zakręciło mi się w głowie i..

WPW, nerwica serca a operacje

.. ...inne, ono jest, ale pom prostu inaczej , serce peacuje a my myślimy, że gorzej, to nie tak nerwica to choroba, gdzie jest duże wyobrażenie, ze jest zle podczas, gdy to mózg steruje a nie organy i tyle..

Pomocy! już zdesperowany jestem - Str. 6

.. ...miesiac temu, wcinam duże ilości witamin i magnezu i nic. Jak trzyma tak trzyma. Oczywiście strach, że coś z sercem, strach przed zawałem. Ale to chyba nie to więc co? witam: ) moja historia z nerwica i depresją zaczeła sie po przeprowadzce do Polski, zaczełam miec dziwne stany..

Tętniak serca

.. ...Jak z tym żyć, czy to duże jest, czy można to zoperować, albo nawet trzeba? Piszę dopiero teraz, gdyż sąsiadka podsunęła mi książkę, w której przeczytałam, że w sytuacji kiedy tętniak pęknie, to śmierć następuje w przeciągu kilku minut. Jestem bardzo zaniepokojona, tym bardziej, że mam..

Bardzo silne bóle głowy wywołane stresem lub nerwami - Str. 4

.. ...przyjęc z powodu bardzo dużego pulsu i złego samopoczucia tam zostały mi zrobione badania krwi EKG i echo serca. Wyniki były pozytywne i w normie a więc zostałem wypisany do domu i z zaleceniem brania Proplanolu i dostałem jakiś antybiotyk o szerokim spektrum działania. Lekarz skierował..

Kardiomiopatia przerostowa - Str. 3

.. ...mięśnia sercowego. Miałam duże komplikacje po tym zabiegu: najpierw nie mogli przywrócić mi akcji serca a stole operacyjnym a następnie nagromadzał mi się płynu w worku osierdziowym w miejscu nowego ubytku przez co musiałam mieć jeszcze dwa kolejne zabiegi. Wówczas spędziłam 5 miesięcy w..

Tętniak przegrody międzyprzedsionkowej

.. ...córeczce wykryto dość dużego tętniaka przegrody IAS z niewielkim 1 - p naciekiem oraz nieco poszerzone jamy prawego serca. Niestety lekarz kardiolog poinformował mnie jedynie, że dzieciątko będzie miało kontrolne badanie UKG za ok, 3 - 4 miesiące. Ja chciałabym widzieć jak wyglada proces..

Stymulator serca

.. ...że nieporadzę sobie znią.Wtej chwili prawie ją neruszam.czy ktoś może mi podpowiedzieć jak ją postępować?pozdrawiam mam 70 lat i grozi mi wszczepienie stymulatora niewiem co robić? poradzcie mi .wanda..

Zwężenie zastawki aortalnej i stenoza aorty

.. ...nieprawidłowości te są bardzo duże, to dramatyczne objawy zwężenia występują od razu po urodzeniu. Jeśli są niewielkie, dziecko czuje się dobrze i przez pierwsze lata życia wada serca może być niezauważona. Niestety, z czasem zmiany nasilają się, zwężenie jest coraz ciaśniejsze i..

Lewa komora serca w dolnych granicach normy i niemowlaka

.. ...wypowiadają sie osoby o bardzo dużej wiedzy z zakresu kardiologii. Mam nadziej ze osoby te będą mi pomocne. U mojego 1 - miesiecznego synka Xawerka podczas echo serca w Toruniu wykryto, iż lewa komora serca jest w dolnych granicach normy ( praca skórczowa uposledzona ). Wrady wrodzonej..

Ludzie z sercem po prawej stronie

.. ...położenie serca. Serce i duże naczynia położone po prawej stronie najczęsciej stanowią tzw. lustrzane odbicie prawidłowego obrazu serca. Niekiedy serce jest tylko przesunięte do prawej połowy klatki piersiowej. Samo położenie serca po prawej stronie nie powoduje żadnych zaburzeń. Wiadomo..

Serce z prawej strony

.. ...położenie serca. Serce i duże naczynia położone po prawej stronie najczęsciej stanowią tzw. lustrzane odbicie prawidłowego obrazu serca. Niekiedy serce jest tylko przesunięte do prawej połowy klatki piersiowej. Samo położenie serca po prawej stronie nie powoduje żadnych zaburzeń. Wiadomo..

I stopień do prawego przedsionka z Echo serca

.. ...sie zaburzenia rytmu, zawroty głowy itp. Przy fali I stopnia nie trzeba sie nadmiernie martwić, może czasem uważać z dużym wysiłkiem no i rozsądnie się odżywiać, ale to akurat trzeba zawsze stosować: )..

Sztuczne zastawki serca - operacja Rosa

.. ...czasach.Wyboru nie ma za dużego,albo Ross,albo sztuczna zastawka i srodki przeciwzakrzepowe do konca życia i ryzyko,że i tak skrzepy powstaną.Z całego serca polecam profesora Jacka Molla.Operwoał mojego syna,który był na rawdę trudnym przypadkiem , gdyz miał jeszcze niedomykalność innych..

Za duże stężenie trójglicerydów

.. czy może ktoś odpowiedzieć mi na pytanie, czym spowodowane jest znaczne stężenie trójglicerydów i do jakich następstw może to prowadzić. osłabiaja serce i wkonsekwencji do choroby wieńcowej i zawału..

Objawy depresyjne, czy to nerwica serca?

.. ...jak dla mnie w zbyt dużej dawce. Jedyny plus jest taki, że w końcu się wysypiam, ale rano i do południa chodzę jak naćpany. Spróbowałem bez Doksepiny i jest lepiej - zasypiam równie szybko, nie budzę się w nocy a rano jestem w stanie normalnie funkcjonować. Niestety dzisiaj znowu objawy..

Skolioza a problemy z sercem?

.. ...ryzyko zabiegu jest za duże. Chodzę na rehabilitację,ktora poprawia także moją wydolnośc oddechową. Pozdrawiam: - ) ja mam normalnie identyczne objawy i równiez bede miała operacje skoliozy .Z tym biciem serca byłam u lekarza i stwierdził ze mam nerwice ,strasznie sie stresuje i..

Jaki rodzaj zastawki serca jest najlepszy dla pacjenta?

.. ...1 - 40 to strasznie duże wachania. Nie jestem lekarzem więc trudno mi powiedziec dlaczeogo az tak. To co ja mogę powiedziec to ze antybiotyki zazwyczaj podbijaja mi INR. Ja starm sie ograniczac liczbe lekow do niezbednych i sam kontroluje sobie dawke i badania INR. Zazwyczaj mi to..

Niedomykalność zastawki mitralnej - Str. 4

.. ...przed operacją ( przy dużej niedomykalności wymienia się zastawki ) ceanikowanie serca. Wszysteki osoby z wadami serca zapraszam na strone Fundacji Serce Dziecka, gdzie są także dorośl: www.sercedziecka.org.pl Można się wymienić doświadczeniami, polecić ośrodki, lekarzy, a przede..

Śluzak?

.. ...żebym nie miała zbyt dużej krzepliwości krwi... a co dalej Magda paraliż prawej czy lewej strony ciała jest wynikiem niedokrwienia mózgu. Wiem coś o tym, bo sama mam to za sobą. Owszem często jest to powikłanie przy chorobach serca. tak było w moim pzrypadku. Śluzak z tego co wiem często..

Nerwica serca?! ktoś z Was to ma? - Str. 10

.. ...choroba wymaga bardzo dużej cierpliwości i pokory, a nam tego niestety brakuje. Trzeba poczekać, mi bardzo pomaga też modlitwa. Pozdrawiam, Gaja Napiszcie mi czy macie lek przed wysilkiem fizycznym tzn czy np gdybyscie poszly na aerok to czy myslalybyscie o zawalach, dusznościach,..

Nerwica serca?! ktoś z Was to ma? - Str. 11

.. ...nie dlatego że mam za duże ) a teraz wyszło że przy ciśnieniu 130 wcale. Wychodzi na to, że muszę być ciągle aktywny i np. od poniedziałku odśnieżyć całą Marszałkowską : ) We wtorek znowu do kardiologa ... Zeus jesteś tam ? A co słychać u innych ? Miłe Panie coś ucichły ... PYTANIE DO..

Nerwica serca?! ktoś z Was to ma? - Str. 13

.. ...bardzo ciężkie po wysiłku duże nasilenie objawów ale po pół roku wszystko przeszło czułem się pięknie ale niestety zaprzestałem treningów i wszystko wrócilo.Teraz znowu zaczynam,ćwiczyć choć początek jest koszmarem ale myślę że dam rade,mam zamiar zacząć też ćwiczyć coś rozlużniającego..

Nerwica serca?! ktoś z Was to ma? - Str. 19

.. ...)..było nazbieranie sie dużej liczby stresorów ,ja zacząłem wtedy prace bardzo stresogenna którą już żuciłem ,pozatym wypijałem duże ilości kawy i piłem alco paliłem papierosy co doprowadziło ( stopniowo )do utraty magnezu ( hipomagnezemia )albo możliwe ze nawet anemii,sądze że..

Szukam kontaktu z osobami z wszczepioną zastawką - Str. 19

.. ...),ale ryzyko jest za duże, zas póki co czuję się w miare dobrze jak na swój stan. Podczas ostaniej operacji wszczepili mi homograft, czyli ludzką tętnicę płucną z zastawką( moja własna była zarośnięta ). wszystkich dorosłych z wadami serca zapraszam na forum Fundacji Serce Dziecka im...

Szukam kontaktu z osobami z wszczepioną zastawką - Str. 46

.. ...będzie to operacja bardzo dużego ryzyka - trzecia ingerencja.Co robić ? Poradźcie coś , bardzo Was proszę . MR, a możesz powiedzieć dlaczego trzeba wymienić zastawkę mechaniczną ? Wydaje się, że wymienia się organiczne.... zaniepokoiłeś mnie. Z badania echa serca wynika , że mam istotną..

Drżenie ciała, mięśni, juz sama nie wiem jak to nazwać - Str. 18

.. ...jak na mój wiek bardzo duże. Wypisała mi 3 recepty i 8 stycznia mam sie zgłosić. Powiedziała ze jak sie nie zjawie to sama po mnie przyjdzie;d hehe polubiłem ją : ) Oto leki jakie mam ZOMIREN - na uspokojenie ( mam brać 3 razy dziennie ) propranolol - nadciśnienie tętnicze, powalnie..

Podzastawkowe zwężenie aorty u dziecka

.. ...ciśnienie krwi. Pomimo dużego zakresu operacji ( wymiana dwóch zastawek ) jest ona bardzo korzystna dla pacjenta i wyniki są bardzo dobre. Dziecko może prowadzić normalny tryb życia, nie musi brać leków przeciwkrzepliwych, a dziewczynki mają szansę na urodzenie potomstwa. * Za J.J.Moll,..

Zwolniona akcja serca, dreszcze, cała się trzęsłam

.. ...jedzenie to nie musi być duże ale musi byhćNie jestem cukrzykiem nadmieniam nmie jestem grubasem jestem normalnum człowiekiem i co mja zrobić , gdzie sie udac? proponuję pójść do lekarza i zrobić sobie badania..mam to samo - takie nagłe silne uczucie wilczego głodu,zimny pot,w sekundzie..

Postępowanie przy niedomykalności zastawki trójdzielnej

.. ...tak długo,nastapiło duże pogorszenie twojego stanu zdrowia,ale to nie koniec świata.Dziwi mnie tylko postawa twojego lekarza sportowego..Przede wszystkim,4 stopień wady to już nie żarty,od jak dawna masz zaburzenia rytmu serca?Jak jest twoja waga,no i opisz swoje serce,jakiej wielkości..

Migotanie przedsionków - ablacja - Str. 5

.. ...tym dołączyły mi się duże skoki ciśnienia. Zabieg miałem w Aninie. Jak widać nie wszystkim się udaje. I bądź tu mądry.Jeden zadowolony, a drugi nie.Organizm człowieka to jednak wielka niewiadoma. Ja zakończyłam właśnie cykl zleconych badań, a teraz boli mnie gardło po echu serca..

Migotanie przedsionków - ablacja - Str. 27

.. ...wymaga wypalania tak dużego obszaru w sercu. Dlatego też szybciej można wrócić do pracy. Niemniej radzę przygotować się na ok 2 tygodnie zwolnienia. Zależy to też od rodzaju pracy. Znam kogoś kto wrócił do pracy 2 dni po zabiegu, ale to raczej wyjątek niż reguła. Pomijając nawet uraz..

Migotanie przedsionków - ablacja - Str. 48

.. ...Jednak ze względu na zbyt duże ryzyko ( przebyłam operację serca w wieku 12 lat wrodzona wada serca przełożenie wielkich naczyń tętniczych ) lekarze nie podjęli się wykonania u mnie ablacji. Już od prawie 2 lat mam utrwalone migotanie przedsionków. Staram się żyć w miarę normalnie nie..

Dziwne problemy z sercem, przeskakiwanie, szczybkie tętno a raz wolne

.. ...bardzo poważne przy tym duże ciśnienie i bezdech w nocy ! Lekarze nie mieli pojęcia co mu jest ! Jeden stwierdził ze to choroba wieńcowa ale do końca nie był przekonany ! Zdarzały mu się omdlenia i straszne kołatania serca a pigułki za bardzo nie pomagały ! Ktoś mi polecił sok TATHIANA..

Echo serca, interpretacja wyników

.. ...tylna ściana LK: 8,5 mm. Duże naczynia: szerokość aorty: na wysokości pierścienia:20 mm, część wstępująca: 26 mm. Zastawki: mitralna: płatek przedni nieco wydłużony, nadmiernie wiotki o podwyższonej echogeniczności, uginający się do LP z cechami niewielkiego wypadania. fala.E 76 cm/s..

Koronarografia

.. ...kamału wapniowego. Mam duże kłopoty z wysiłkiem ( problemy z wejściem czasem nawet na 1 piętro - bóle i uciski w kl. piersiowej ). Jestm 4 lata po zapaleniu mięśnia serca. Często boli mnie lewy bark i okolice serca ( bardziej piecze niż boli ). Ponadto mam arytmie. Zażywam betablokery i..

Pierwotne nadciśnienie płucne - Str. 17

.. ...też Maxigrę, Isoptin w dużej dawce, Clexane, Furosemid, Spironol, Milurit. Obecnie muszę codziennie korzystać z tlenu i coraz rzadziej wychodzę z domu. Choruję od trzech lat Pozdrawiam wszystkich i życzę zdrowia Mam wrodzoną wadę serca oraz utrwalone duże nadciśnienie płucne. Leczę się..

Kołatanie serca i problemy ze wzrokiem

.. ...podczas wysiłku lub dużego stresu, jesli serce mocniej wali wtedy mocniej pulsuje mi obraz. Bardzo mi to przeszkadza,, to tak jakbym widział swoje tętno. Przy sztucznym świetle raczej tego nie zauważam, tylko przy dziennym. Dodam ze z racji kierunku studiów 2 - 5 godz dziennie spedzam..

Niepokojący obraz USG serca płodu - Str. 2

.. ...silny organizm to ma duże szanse na normalne zycie. Te dzieci nie poddaja sie łatwo, przechodza po 3 operacje serca mimo tego są radosne cieszą się zyciem i są naprawdę wyjątkowe. Uczą nas wiele cierpliowści i specyficznego podejścia do życia a lekarze którzy daja im szansę sa naprawdę..

Operacja zastawki serca bez skalpela

.. ...otwierania klatki piersiowej. Dużej grupie chorych z niewydolnością serca z powodu niedomykalności zastawek, nie można było do tej pory pomóc. Asystowaliśmy przy zabiegu, który pacjentowi z taką chorobą umożliwił powrót do normalnego życia. Cały artykuł: Danuta Pawlicka..

Echo serca i powiększona tętnica płucna

.. ...wysokiego ciśnienia lub dużego przepływu. Może dlatego rozpatrywano pod kątem PDA. Pozdrawiam i zyczę synkowi dobrych diagnoz. Nie wiem kto Was prowadzi, ale może warto skosultować się w dobrym ośrodku. Aby byc pewnym. Madzia podała dobre namiary. Na stronie w dziale wady serce..

Tętniak przegrody międzyprzedsionkowej serca

.. ...Zdarzają sie ubytki tak duże , że oba przedsionki tworzą praktycznie jedna wspólną jamę. Ubytek jest najczęściej pojedynczy, chociaz spotyka się jednocześnie dwa lub więcej otworów. Niekiedy przegroda jest jak sito usiana drobnymi otworkami. Różnice w podawanych % zależą od źródla..

Duszenie się - Str. 45

.. ...stentów. Serce jest dużo za duże. Prawa dolna żyła od serca ma tylko dwa milimetry średnicy. Leki, które dostałem po zabiegu ustabilizowały mi puls i ciśnienie. Do tej pory drętwieje i boli mnie ręka. Wczoraj wystąpiły dość silne bóle w klatce piersiowej ( trwały ok. 3 godzin )...

Niedowład lewej ręki, brak kontroli nad ruchami i kołatanie serca

.. ...bym była po naprawde dużej dawce alkocholu a po kilku sekundach pojawiają się zawroty głowy i jak bym cofnęła sie w czasie i juz nic nie mogla nawet stac na własnych nogach. Powietrze staje sie takie słodkie i ciepłe. Niestety jestem osobą palącą papierosy i w sumie na początku było to..

Rozrusznik serca - pytania i wątpliwości - Str. 3

.. ...????? Witam! Mam dość duże doświadczenie w kwesti stymulatorów. Posiadam już czwarty ( nawet z przygodami ). Pytajcie na forum lub zapraszam na staszek@boy.pl tak jak wczesniej pisalam..chcialabym wiedziec czy w wyniku jakiej kolwiek pomylki lekarza moze doprowadzic do smierci pacjeta??..

Stymulator serca - co wolno a czego nie?

.. ...sam moment lądowania, duże przeciążenia i możliwość upadku co może za sobą pociągnąć jakieś konsekwencje związane z uszkodzeniem stymulatora lub elektrod, ale z drugiej strony....żyjmy jak zwykli ludzie : - ) czesc mam 55 lat i jestem zawodowym kierowcą autobusów za 2 tyg bede mieć..

Wynik Echo serca i EKG czy są ok i jakie są normy?

.. ...mi że mam trochę za duże przewodnictwo śródkomorowe wynosiło 117mm wyniki Echo lewa komora 32 /54 mięsień IV ( r ) 9 mm lewy przedsionek 36 Sciana tylna ( r ) 9mm aorta 30 prawa komora 25 kurczliwość - bez odcinkowych zaburzeń kurczliwości frakcja wyrzutowa 72 % Uprawiam intensywnie..

Potknięcia serca to migotanie przedsionków?

.. ...także.. często w wyniku dużego stresu... jeśli się mylę to proszę kogoś o skorygowanie: ) przy pojedunczych skurczach nic Tobie nie grozi zażywaj magnefar b6 ,powinny troche się uspokoić dziękuję za odpowiedź : ) witam, mam podobny problem,otoz wczesniej nie mailem problemow z sercem,..

Czarne plamy pod językiem, coś z sercem?

.. ...się u niej czarne ( duże ) plamy ( lub jedna wielka ). Jedna ze znajomych stwierdziła, iż może być to spowodowane chorobą serca. Czy to prawda ? Czy może ktoś odpowiedzieć na moje pytanie ? To dla mnie bardzo ważne. ... a zielona to choroba ucha ... nie wierz w takie bzdury - niech idzie..