Dyskineza

Akineza

.. ...blizn po zawale serca, dyskineza - kurczliwość nieprawidłowa, niektóre segmenty mięśnia sercowego wpuklają się zamiast kurczyć; może mieć miejsce w obszarze blizny lub w obszarze tętniaka pozawałowego. Zaburzenia kurczliwości mięśnia sercowego wynikają z niedokrwienia poszczególnych..