Dzieci po

Anatomia serca

Anatomia serca

.. ...pulmonalis ). Serce podzielone jest na dwie podobne do siebie połowy: serce prawe, w którym krąży krew żylna, oraz serce lewe, w którym krąży krew tętnicza. Serce prawe tłoczy krew do małego ( płucnego ) krążenia, lewe do wielkiego, przy czym obie połowy kurczą się stale równocześnie i..

Niewydolność serca

.. ...czasie wysiłku, a w bardziej zaawansowanej postaci również w spoczynku i podczas snu. U pacjentów z niewydolnością serca mogą występować obrzęki nóg ( zwykle zlokalizowane są w okolicy kostek i goleni ) a także pleców ( u osób leżących ). Obrzęki nasilają się po przebudzeniu organizmu...

Trzepotanie przedsionków

.. ...Trzepotanie przedsionków dzielone jest na napadowe ( czas trwania do 48 godzin ) i utrwalone ( czas trwania dłuższy niż 48 godzin ). Napadowe trzepotanie przedsionków jest arytmią, wymagającą natychmiastowej interwencji lekarskiej i umiarowienia ( przywrócenia prawidłowego rytmu serca )..

Migotanie przedsionków

.. ...deficyt tętna na obwodzie ( fala tętna na tętnicy promieniowej nie pokrywa się w czasie z pracą serca ). Migotanie przedsionków spotykane jest u 5 - 10% ludzi starszych. Wędrująca fala depolaryzacji w przedsionkach prowadzi do zaburzeń efektywnego hemodynamicznie skurczu przedsionka...

WPW (zespół Wolffa - Parkinsona - Whitea)

.. W układzie przewodzącym serca jedyną prawidłową drogą prowadzącą między przedsionkami a komorami jest pęczek Hisa. Część populacji posiada dodatkowe drogi, którymi bodźce elektryczne przekazywane są bezpośrednio z przedsionków do komór. Węzeł przedsionkowo - komorowy w sercu o prawidłowej budowie zapewnia..

Zespół wydłużonego QT (long QT syndrome, LQTS)

.. ...i Lange - Nielsena - dziedziczony autosomalnie recesywnie, występuje z głuchotą na tony wysokie. Wrodzone wydłużenie odstępu QT jest następstwem zaburzeń funkcji kanałów potasowych ( K ) i sodowych ( Na ) w komórkach mięśnia sercowego. Wydłużenie odstępu QT może być także nabyte - w..

Leki kardiologiczne (leki stosowane w chorobach serca)

Leki kardiologiczne (leki stosowane w chorobach serca)

.. ...kardiologiczne są najbardziej rozpowszechnioną grupą schorzeń nie tylko wśród osób starszych. Przyczyny problemów sercowo - naczyniowych są różnorodne, dlatego leki stosowane w walce z nimi należą do wielu grup. Najbardziej rozpowszechnionymi schorzeniami kardiologicznymi są:..

Koarktacja aorty

.. ...nadciśnienie tętnicze już w dzieciństwie. Przeciążenie lewej komory spowodowane utrudnionym odpływem krwi może prowadzić do rozwoju niewydolności lewej komory. W badaniu przedmiotowym stwierdza się różnicę w ciśnieniach mierzonych na kończynach górnych ( różnica powyżej 20 mmHg )...

Tetralogia Fallota

.. ...nieprawidłowości: ubytek w przegrodzie międzykomorowej ( VSD, ventricular septum defect ), w większości przypadków ubytek jest duży i wysoko położony; zwężenie pnia płucnego ( najczęściej zwężenie występuje pod zastawką pnia płucnego ); aorta umiejscowiona nad otworem w przegrodzie..

Anomalie tętnic wieńcowych

.. ...wieńcowych możemy podzielić na trzy grupy: przetoki tętniczo - żylne; odejście lewej tętnicy wieńcowej od tętnicy płucnej; odejście prawej lub lewej tętnicy wieńcowej od przeciwległej zatoki wieńcowej - w prawidłowym sercu lewa tętnica wieńcowa odchodzi od lewej zatoki wieńcowej a prawa..

Naczynia wieńcowe serca

Naczynia wieńcowe serca

.. ...wieńcowa układa się w bruździe międzykomorowej przedniej a prawa w bruździe międzykomorowej tylnej. Tętnice wieńcowe układają się na powierzchni serca wężowato, dzięki czemu praca serca ( skurcz i rozkurcz ) nie powoduje wzrostu oporów przepływu. W około 80% przypadkach lewa tętnica..

Przezskórna walwuloplastyka zastawki pnia płucnego

.. ...zastawki płucnej zarówno u dzieci jak i osób dorosłych. Wskazaniem do walwuloplastyki zastawki pnia płucnego jest jej zwężenie ( stenoza ). Przezskórna walwuloplastyka zastawki pnia płucnego polega na wprowadzeniu specjalnego cewnika zakończonego balonikiem do prawego serca. Zabieg..

Przewlekła niewydolność serca

.. ...tysięcznej populacji jednej z dzielnic Londynu wykazała, że najczęstsze podłoże CHF stanowiła choroba niedokrwienna serca ( 36% przypadków, ale w 51% współistniała ona z nadciśnieniem tętniczym. Nadciśnienie jako pierwotną przyczynę niewydolności rozpoznawano w 31% przypadków, natomiast..

Tętniak rozwarstwiający aorty

.. ...zgłaszają zwykle nagły, rozdzierający ból w klatce piersiowej ( lokalizacja bólu zamostkowa w rozwarstwieniu bliższego odcinka aorty lub ból w okolicy międzyłopatkowej w przypadku rozwarstwienia odcinka dalszego aorty. Ból w przypadku rozwarstwiającego tętniaka opuszki aorty może..

Tamponada worka osierdziowego

.. ...Klinicznie tamponadę dzielimy na ostrą i podostrą: Tamponada worka osierdziowego ostra to bardzo dynamiczne gromadzenie się płynu w worku osierdziowym, np. w wyniku urazu serca. Na pierwszy plan wysuwają się objawy małego rzutu serca - ograniczenie napełniania komór. Tamponada worka..

Serce sportowca (rozstrzeń u sportowców)

Serce sportowca (rozstrzeń u sportowców)

.. ...napięcie nerwu błędnego - dziesiąty nerw czaszkowy ( powoduje to zmniejszenie ilości uderzeń serca podczas wysiłku i w spoczynku ). Powiększenie objętości jam serca i zwiększenie jego masy powoduje wzrost objętości wyrzucanej z komór podczas skurczu. Wzmożone napięcie nerwu błędnego..

Ciśnienie krwi i tętno

Ciśnienie krwi i tętno

.. ...na minutę wynosi ok. 60 - 80. U dzieci: 90 - 140/minutę. Tętno można sobie zbadać przykładając opuszki palców 2, 3 i 4 ( wskazujący, środkowy, serdeczny ) nad tętnicą promieniową ( okolica nadgarstka )...

Pomiar ciśnienia tętnicznego krwi

Pomiar ciśnienia tętnicznego krwi

.. ...postaci: RR=xxx/yy mmHg, gdzie xxx to wartość ciśnienia skurczowego a yy jest wartością ciśnienia rozkurczowego. Zapis RR =120/80 mmHg oznacza, że pacjent ma ciśnienie skurczowe równe 120 mmHg i rozkurczowe równe 80 mmHg. Pomiar ciśnienia krwi powinien być wykonywany w spokoju i w..

Recenzja Choroba niedokrwienna serca, red. Wrześniewski, Włodarczyk

Recenzja Choroba niedokrwienna serca, red. Wrześniewski, Włodarczyk

.. ...psychologicznych w tej dziedzinie. Pierwszy redaktor proponowanej pozycji, prof. Kazimierz Wrześniewski jest czołową postacią w polskiej psychologii klinicznej, o dorobku cenionym także poza granicami kraju, posiada przy tym wyjątkowe doświadczenia związane z kardiologią, będące wynikiem..

Wpływ białka sojowego na poziom cholesterolu we krwi

Wpływ białka sojowego na poziom cholesterolu we krwi

.. ...Cholesterol możemy podzielić na dwie frakcje: LDL ( cholesterol o niskiej gęstości i HDL ( cholesterol o wysokiej gęstości ). Obniżony poziom HDL i podwyższony LDL są istotnymi czynnikami choroby niedokrwiennej serca. Badania naukowe dowiodły, że spożycie 25 - 50 gramów białka sojowego..

Kardiomiopatia przerostowa

.. ...kardiologicznym, chorują głownie ludzie w młodym i średnim wieku. Choroba dotyczy także dzieci. W kardiomiopatii przerostowej należy unikać większych wysiłków fizycznych. Przeciwwskazane są intensywne oraz statyczne wysiłki fizyczne ( np. ćwiczenia na siłowni ). Zaleca się umiarkowaną..

Resuscytacja krążeniowo-oddechowa

Resuscytacja krążeniowo-oddechowa

.. ...osób nie mających na co dzień styczności z medycyną ratunkową. Algorytmy postępowania dla laików różnią się trochę od algorytmów stosowanych przez wykwalifikowanych ratowników. Resuscytację krążeniowo - oddechową prowadzi się według schematu określanego jako ABC: A - Airway - udrożnienie..

BMI (wskaźnik masy ciała, body mass index)

BMI (wskaźnik masy ciała, body mass index)

.. ...ciała w kilogramach dzielona jest przez wzrost w metrach podniesiony do potęgi drugiej. O otyłości mówimy w sytuacji gdy tłuszcze stanowią 20% wagi mężczyzny lub 30% masy kobiety. Pośrednią metodą obliczenia zawartości tłuszczów jest właśnie wyliczenie wskaźnika BMI. BMI = masa ciała w..

Dieta obniżająca poziom triglicerydów

Dieta obniżająca poziom triglicerydów

.. ...tłuszcze stanowią 30 - 45% dziennego zapotrzebowania energetycznego. Zalecane jest spożywanie tłuszczów roślinnych, które zawierają wielonienasycone kwasy tłuszczowe ( posiadające wiele wiązań podwójnych w strukturze biochemicznej. Zalecane jest ograniczenie spożycia mono - i..

Dieta obniżająca poziom cholesterolu

Dieta obniżająca poziom cholesterolu

.. ...oliwa, tłuszcz rybi ). Dzienne spożycie cholesterolu w twojej diecie powinno być niższe niż 300 mg. Wprowadź do swojej diety więcej produktów zawierających węglowodany złożone oraz rozpuszczalny błonnik ( owoce, zboża, warzywa ). Tłuszcze nasycone zawarte w popularnych produktach..

Migdały, orzechy włoskie, laskowe a choroba niedokrwienna serca

Migdały, orzechy włoskie, laskowe a choroba niedokrwienna serca

.. ...zatwierdzono fakt, że codzienne spożycie ok. 40 gramów migdałów dziennie może obniżyć ryzyko choroby niedokrwiennej serca. 40 gramów migdałów odpowiada około 1/3 kubka lub ok. 34 orzechom. W związku z powyższym zostały one na stałe wprowadzone do diety korzystnie wpływającej na obniżenie..

Bóle w klatce piersiowej o podobnym do dławicy charakterze

Bóle w klatce piersiowej o podobnym do dławicy charakterze

.. ...- częsta przyczyna u dzieci. Ból może być spowodowany przez duszność, wzmożone napięcie mięśniowe wywołane kaszlem lub przez pneumothorax. Ból w klatce piersiowej obserwowany podczas próby wysiłkowej może być spowodowany napadem astmy. Zapalenie opłucnej daje ból podczas wdechu. Często..

Dieta cukrzycowa (leczenie niefarmakologiczne cukrzycy typu 2)

Dieta cukrzycowa (leczenie niefarmakologiczne cukrzycy typu 2)

.. ...terapią dietetyczną. Dzienne zapotrzebowanie energetyczne ( w kcal ) oblicza się wg następujących wzorów: Masa ciała należna x 32 w przypadku lekkiej pracy fizycznej ( jest to najczęstsza sytuacja ). Masa ciała należna x 40 w przypadku średnio ciężkiej pracy fizycznej. Masa ciała należna..

Aorta

Aorta

.. ...Przebieg tętnicy głównej dzielimy na odcinek piersiowy i brzuszny. Część aorty znajdującą się w klatce piersiowej dzielimy na aortę wstępującą, łuk aorty i aortę zstępującą, która przebija mięsień przepony i przechodzi do jamy brzusznej ( aorta brzuszna ). Na całym swoim przebiegu aorta..

Arytmia serca

.. ...tarczycy ). Arytmie dzieli się na nadkomorowe i komorowe. Pojęcie arytmii nadkomorowej odnosi się do zaburzeń powyżej węzła przedsionkowo - komorowego. Są to na przykład: migotanie przedsionków, trzepotanie przedsionków, częstoskurcze przedsionkowe. Węzeł przedsionkowo - komorowy stanowi..

Duszność

Duszność

.. ...niewydolności serca ( skala NYHA dzieli niewydolność serca na cztery stopnie właśnie w oparciu o warunki, w których występuje duszność ). Duszność jest również jednym z objawów zatorowości płucnej, zawału, zapalenia mięśnia sercowego, wad zastawkowych czy zaburzeń rytmu serca. Z przyczyn..

Układ renina-angiotensyna-aldosteron (RAA)

.. ...krwi. Nerki bronią się wydzielając większe ilości reniny, co paradoksalnie pogarsza tylko sytuacje. Dlatego w nadciśnienia tętniczego sięga się po kombinacje rożnych leków wpływających na układ renina - angiotensyna - aldosteron: inhibitory konwertazy angiotensyny blokują powstawanie..

Toczeń rumieniowaty układowy (SLE)

.. ...wrodzonego bloku przedsionkowo - komorowego III stopnia ( blok całkowity ). Leczenie tocznia polega na podawaniu sterydów i leków immunosupresyjnych oraz leczeniu powikłań wynikających z uszkodzenia narządów...

Atrezja zastawki trójdzielnej

.. ...Atrezja zastawki trójdzielnej to ciężka wada wrodzona serca polegająca na zarośnięciu płatków prawej zastawki przedsionkowo - komorowej. Przepływ krwi z prawego przedsionka do prawej komory jest więc niemożliwy. Praca serca jest możliwa jedynie dzięki współistnieniu ubytku w przegrodzie..

Hydroksyzyna (Hydroxyzinum, Atarax)

.. ...może byś stosowana u dzieci. Hydroksyzyna jest wykorzystywana w leczeniu zaburzeń lękowych, także w przypadku zespołu napięcia przedmiesiączkowego i zaburzeń emocjonalnych związanych z dojrzewaniem. Wykorzystywana jest także w anestezjologi. Dobre efekty przynosi w chorobach..

L-tyroksyna (Letrox, Eltroxin, Euthyrox N)

.. ...i rozwijającego się dziecka ). Przedawkowanie L - tyroksyny wywołuje objawy tożsame z nadczynnością tarczycy, z punktu widzenia kardiologi: wzrost częstości rytmu serca, możliwe zaburzenia rytmu, wzrost ciśnienia. Mogą także wystąpić bóle wieńcowe, duszność, kołatania serca. Przy nagłym..

Niedotlenienie

.. ...czerwonych krwinek. Dzieje się tak w chorobach płuc ( POChP, pylice itd ), w których w znacznym stopniu upośledzona jest wymiana gazowa zachodząca w pęcherzykach płucnych. Odrębną sytuacją jest niedotlenienie narządu lub tkanki, którego zapotrzebowanie na tlen związane z wykonywaną..

MCHC (średnie komórkowe stężenie hemoglobiny)

MCHC (średnie komórkowe stężenie hemoglobiny)

.. ...MCHC wzrasta w pewnych dziedzicznych defektach budowy erytrocytu ( np. w sferocytozie ) częściej natomiast towarzyszy ciężkim, przedłużającym się stanom odwodnienia organizmu. Kolokwialnie można powiedzieć, że wzrost MCHC świadczy o zagęszczeniu hemoglobiny we krwi. Odwrotnie, spadek..

Leki stosowane w leczeniu zaburzeń rytmu serca (arytmii)

Leki stosowane w leczeniu zaburzeń rytmu serca (arytmii)

.. ...arytmia serca ) zwyczajowo dzieli się na 4 grupy. Podział jest oparty na podstawowych mechanizmach działania tych leków, dotyczy głównie ich wpływu na kanały jonowe komórek okładu bodźcoprzewodzącego lub oddziaływania na receptory komórkowe. Do pierwszej grupy należą leki blokujące..

Niedowaga

Niedowaga

.. ...18,5. U niemowląt i dzieci do określenia wagi odpowiedniej dla wieku, płci i wzrostu używa się specjalnych siatek centylowych. Przyczyny niedowagi. Niedowaga jest stanem nienaturalnym dla organizmu człowieka. Może wynikać z i stanowić przyczynę wielu procesów chorobowych. Niedowaga jako..

Rak płuc

Rak płuc

.. ...papierosa, znajduje się kilkadziesiąt substancji kancerogennych ( rakotwórczych ). Objawy raka płuc. Objawy raka płuc są nieswoiste, najczęściej pojawia się kaszel, po pewnym czasie dołącza się krwioplucie. U palaczy może dojść do zmiany rytmu kaszlu - kaszel który zwykle występował..

Tętnice wieńcowe

Tętnice wieńcowe

.. ...Tętnica wieńcowa lewe dzieli się na gałąź międzykomorową przednią i gałąź okalającą. Tętnica wieńcowa prawa kończy się jako gałąź międzykomorowa tylna. Upraszczając, można powiedzieć, że lewa tętnica wieńcowa unaczynia mięsień lewego przedsionka, komory oraz większą cześć przegrody..

Szmery serca u dzieci

.. ...jest związany szmer. U dzieci należy wykluczyć ewentualne wady budowy serca, jak przetrwały otwór owalny, otwór międzyprzedsionkowy lub międzykomorowy, zwężenia zastawki płucnej i inne. Szmery niewinne. Szmery serca u dzieci są jednak zjawiskiem bardzo częstym i zwykle nie wierzą się z..

Szmery w sercu

.. ...przeciwieństwie do szmerów serca u dzieci, kiedy większość tych zjawisk ma charakter niewinny i jest związana z naturalnymi zmianami zachodzącymi w rosnącym serca, u dorosłych szmer jest objawem patologicznym. Rozróżniamy szmery czynnościowe i organiczne. Szmery czynnościowe nie są..

Niedomykalność zastawki aortalnej

.. ...pierścienia zastawkowego. Dziej się tak na tle chorób aorty ( jej części wstępującej ) takich jak miażdżyca czy nadciśnienie tętnicze. Poszerzeniu odcinka wstępującego tętnicy głównej towarzyszy rozciągnięcie pierścienia zastawkowego i w konsekwencji niedomykalność zastawki aortalnej...

Krążenie w życiu płodowym

Krążenie w życiu płodowym

.. ...przez otwór w przegrodzie międzyprzedsionkowej ( otwór owalny ). Pień tętnicy płucnej jest połączony z aortą za pomocą przewodu tętniczego ( przewód Botala ). Przepływ krwi przez serce płodu również jest inny niż w sercu noworodka. Krew z obwodu wpływa do przedsionka prawego. Dalej..

Wady przewodozależne serca

.. ...wrodzone wady serca u dzieci, przy istnieniu których do życia konieczna jest drożność przewodu tętniczego ( przewód Botalla ). Przewód tętniczy w życiu płodowym łączy tętnice płucne ( pień płucny ) z aortą w jej odcinku wstępującym. Po porodzie takie połączenie jest nie tylko zbędne, ale..

Choroba reumatyczna (gorączka reumatyczna)

.. ...przede wszystkim dzieci i młodzieży. Leczenie odbywa się w warunkach szpitalnych. Po wyleczenie, z uwagi na możliwość wystąpienie nawrotów choroby, obowiązuje długoletnia prewencyjna antybiotykoterapia...

Choroba Kawasaki

.. ...) występuje u małych dzieci, dotyczy głównie naczyń wieńcowych. Nadmierna odpowiedź układu odpornościowego po kontakcie z wirusem lub bakterią ( dokładna etiologia choroby wciąż nie jest znana ) wywołuje uogólniony stan zapalny naczyń wieńcowych, osierdzia, wsierdzia, także mięśnia..

Morfologia krwi obwodowej (normy krwi)

Morfologia krwi obwodowej (normy krwi)

.. ...populację leukocytów dzieli się na 5 grup komórek konkretnych funkcjach ( rozmaz krwi ): granulocyty ( obojętno, zasado i kwasochłonne ), limfocyty oraz monocyty. U dorosłego człowieka granulocyty stanowią około 70%, limfocyty około 30%, monocyty 4 - 8%. Proporce ulegają zachwianiu w..

Leczenie arytmii w ciąży

Leczenie arytmii w ciąży

.. ...wewnątrzmaciczny rozwój dziecka. Relacja lek - płód nie jest jedyną trudnością w leczenie arytmii u kobiet ciężarnych. Problemem jest także dobranie odpowiedniej dawki leku. W czasie ciąży leki gorzej wchłaniają się w jelitach. Ponadto, z uwagi na zmiany hormonalne, leki są szybciej..

Kardiomegalia

.. ...Dla przykładu, serce dzieci urodzonych przez matki chore na cukrzycę, może być powiększone przez kilka pierwszych tygodni życia. Jest to efekt zaburzeń metabolicznych w organizmie matki i ich wpływu na rozwój płodu. Sylwetka serca jest także powiększona w przebiegu chorób..

Niewydolność serca u dzieci

Niewydolność serca u dzieci

.. ...osoby dorosłej, nawet u dzieci w wieku szkolnym, są trudne do przeoczenie i dość szybko budzą niepokój. W tych grupach wiekowych stopień niewydolności określa przy pomocy skali NYHA. U noworodków i niemowlaków sytuacja jest jednak inna. Nie tylko z uwagi na przyczyny niewydolności serca...

Kardiologiczny rejestrator zdarzeń

.. ...występujących kilka razy na dzień jest badanie EKG metodą Holtera. Zapis 24 lub 72 godzin pracy serca pozwala często na dokładne zdiagnozowanie arytmii. Poważny problem stwarzają jednak napady, które występują bardzo rzadko, na przykład raz na miesiąc czy nawet kilka razy w roku, a..

Sprężyste zwłóknienie wsierdzia

.. ...u niemowląt i małych dzieci, dotyczy wsierdzia - najbardziej wewnętrznej warstwy mięśnia sercowego. W przebiegu choroby wsierdzie ulega przebudowie. Miejsce włókien sprężystych zajmują kolagenowe i elastyczne. Całe wsierdzie grubieje i sztywnieje. Zmiany chorobowe sięgają głębszych..

Budowa naczyń krwionośnych

.. ...krwi. Tętnice. Tętnice dzielimy na tętnice dużego, średniego i małego kalibru. Do pierwszych zaliczamy aortę i jej główne odgałęzienia. Tętnice średniego kalibru to tak zwane tętnice mięśniowe, na przykład tętnice wieńcowe serca czy tętnice krezkowe układu pokarmowego. Małe tętnice..

Profilaktyka infekcyjnego zapalenia wsierdzia

.. ...profilaktyki dotyczy dzieci ze złożonymi, siniczymi wadami serca, ludzi z protezami zastawkowymi, po przebytym w przeszłości infekcyjnym zapaleniu wsierdzia lub chorobą reumatyczną, z nabytymi wadami zastawkowymi oraz po niektórych zabiegach kardiochirurgicznych lub kardiologii..

Kwas acetylosalicylowy (aspiryna)

Kwas acetylosalicylowy (aspiryna)

.. ...aspiryną. Aspiryna w zasadzie jest to nazwa firmowa zastrzeżona przez pierwszego producenta, firmę Bayer. Kwas acetylosalicylowy należy do niesterydowych leków przeciwzapalnych. Mechanizm działania leku polega na nieodwracalnym blokowaniu jednego z enzymów występujących w płytkach krwi (..

Temazepam (Signopam)

.. ...drobnymi zabiegami chirurgicznymi. Temazepam nie wolno podawać dzieciom oraz kobietom w ciąży. Podczas leczenie nie wolno spożywać alkoholu. Signopam to nazwa handlowa preparatu zawierającego temazepam...

Buspiron (Spamilan, Mabuson)

.. ...buspironu u dzieci. Przy rozpoczynaniu terapii, nie należy prowadzić samochodu. Lek odstawiać stopniowo. Preparaty zawierające buspiron dostępne w Polsce ( za indexem leków MP 2007 ): Mabuson, Spamilan...

Ból w klatce piersiowej u dziecka

.. ...przełykowego czy refluks ). Choroby serca i układu krążenia są rzadką przyczyną dolegliwości bólowych u dzieci. Powodem tego typu dolegliwości może być także palenia papierosów i zażywanie narkotyków...

Zabieg Rashkinda (atrioseptektomia balonowa)

.. ...kardiologii interwencyjnej u dzieci z niektórymi wrodzonymi wadami serca. Zabieg Rashkinda polega na wprowadzeniu do serca dziecka specjalnego cewnika zakończonego balonikiem. Cewnik wprowadza się poprzez żyłę udową. Zabieg jest wykonywany w znieczuleniu ogólnym. Po wprowadzeniu cewnika..

Nowotwory serca

.. ...pierwotnym jest śluzak. U dzieci najczęściej występuje mięśniak poprzecznie prążkowany. Śluzak umiejscawia się zwykle w lewym przedsionku, często ma postać polipa na szypule. Może zmieniać swoje położenie w jamach serca przemieszczany prądem krwi. Mięśniak poprzecznie prążkowany wywodzi..

Wskaźnik sercowy

.. ...Wskaźnik sercowy obliczmy dzieląc pojemność minutową serca przez powierzchnię ciała. Zakładając, że powierzchnia ciała jest wartością przeciętną i stała ( przyjmuje się 1,7 metra kwadratowego ) oraz że serce w ciągu minuty przepompowuje 5,4 litra krwi, średnia wartość CI wynosi 3,2..

Syndrom białego fartucha

Syndrom białego fartucha

.. ...pacjent dokonuje samodzielnych pomiarów w warunkach domowych. Ciśnienie tętnicze krwi zależy miedzy innymi od aktywności układu współczulnego ( część autonomicznego układu nerwowego ). Aktywność ta wzmaga się w sytuacjach stresowych. Możliwe jest, że wizyta u lekarza i lęk przed..

Refluks

.. ...ulewań po karmieniu dziecka. U osoby dorosłej refluks jest zjawiskiem patologiczny. Zarzucanie treści żołądkowej do przełyku powoduje jego stan zapalny, może także być przyczyną zmian w obrębie nabłonka przełyku. Leczenie polega zwykle na podawaniu preparatów inhibitorów pompy protonowej..

Nadciśnienie wtórne

.. ...odwrotne w przypadku dzieci. Przyczyny nadciśnienia wtórnego. U noworodków i niemowląt najczęstszą przyczyną nadciśnienia tętniczego są patologie naczyń nerwowych. W przypadku pierwszych tygodni po urodzeniu jest to zwykle konsekwencja zakładania cewników do naczyń pępkowych i powikłań w..

Moklobemid (Mobemid)

.. ...stosować tego leku u dzieci. Moklobemid może wywoływać pobudzenie, powodować rozdrażnienie, uczucie niepokoju, zawroty głowy i drżenia kończyn. Jest natomiast pozbawiony działania sedatywnego, przyjmowanie leku nie ma wiec wpływu na wykonywanie czynności wymagających skupienia uwagi, jak..

Kardiomiopatia gąbczasta

.. ...to choroba wrodzona, dziedziczona w sposób nie do końca wyjaśniony i zrozumiały. Odmiana choroby występująca u noworodków jest najprawdopodobniej dziedziczona z płcią, natomiast kardiomiopatia gąbczasta występująca w wieku dorosłym sugeruje typ dziedziczenia autosomalny dominujący...

Hipoplazja

.. ...hipoplazja jest w zasadzie rozpoznaniem patomorfologicznym. Oznacza niedokończenie tworzenia się narządu. Wiąże się najczęściej z zmniejszona ilością komórek danej struktury i z upośledzeniem funkcji narządu. Przyczynami hipoplazji mogą być czynniki teratogenne, czyli uszkadzające płód...

Agorafobia (lęk przed otwartymi przestrzeniami)

.. ...innych, nie związanych z dziedziną psychiatrii, chorobach. Agorafobia często prowadzi do rozpadu więzi rodzinnych, utraty pracy, wycofania się osoby chorej z życia towarzyskiego. W przebiegu tej choroby mogą występować napady paniki, objawy mogą mieć charakter falujący ( przeplatające..

BMI u dzieci

BMI u dzieci

.. ...dorosłym. W przypadku dziecka, jedne prosty wzór to za mało by uwzględnić wszystkie przemiany zachodzące w młodym, ciągle kształtującym się i rosnącym organizmie. Można obliczyć BMI dla dziecka, wynik jednak trzeba odnieść do odpowiedniej siatki centylowej. Jest do tablica zawierająca..

Nykturia (oddawanie moczu w nocy)

.. ...układu moczowego. U dzieci nykturia może łączyć się z nocnym moczeniem się. Wbrew trendom sprzed dekady, najczęstszą przyczyną nocnego moczenia się u dzieci są nie zaburzenia psychologiczne, ale zaburzenia zagęszczania moczu wywołane niedoborem wazopresyny. Leczenie daje bardzo dobre..

Tętno u dziecka

.. ...częstość serca, tętno, u dzieci mieści się w zupełnie innych normach, niż u ludzi dorosłych. Noworodki i niemowlęta mogą w czasie wysiłku osiągać maksymalną częstość tętna przewidzianą przez układ bodźcoprzewodzący ludzkiego serca, to jest 220 uderzeń na minutę. Częstość ta jest..

Częstoskurcz

.. ...odnoszą się do niemowląt i dzieci, u których podstawowy rytm serca jest znacznie wyższy niż u nastolatków i ludzi dorosłych. Częstoskurcz może być zjawiskiem fizjologicznym, wynikającym ze zwiększającego się zapotrzebowania organizmu na tlen i inne składniki transportowane z krwią...

Objawy zajścia w ciąże

Objawy zajścia w ciąże

.. ...Objawy świadczące o ciąży dzielimy na trzy grupy: przypuszczalne, prawdopodobne i pewne. Kobieta może przypuszczać, że zaszła w ciąże, gdy nie pojawia się kolejne krwawienie miesięczne. Poczęcie dziecka nie jest jednak jedynym powodem zatrzymania miesiączkowania, co więcej, u części..

Objawy cukrzycy

.. ...się bezobjawowo. Najbardziej typowymi objawami, szczególnie w odniesieniu do cukrzycy typu pierwszego, są: wielomocz, czyli wzmożona ilość oddawanego moczu; znacznie wzmożenie pragnienia, chory odczuwa niemal ciągłą potrzebę przyjmowania płynów, nie raz do kilku litrów dziennie;..

Skurcze macicy w czasie porodu

.. ...częstością jednego na dziesięć minut. Razem z rozpoczęciem akcji porodowej, aktywność skurczowa macicy wzrasta. Skurcze parte w pierwszej fazie porodu występują z częstotliwością około 3 na minute, w fazie drugiej 5 na dziesięć minut. Ich siła znacznie wzrasta. Prawidłowa aktywność..

Leczenie przeciwkrzepliwe

.. ...zastosowanie w wielu dziedzinach medycyny. Zdolność krwi do krzepnięcia zależy od chwiejnej równowagi pomiędzy dwoma układami - układem krzepnięcia i układem trombolizy, czyli naturalnego rozpuszczania skrzeplin. Przy pomocy odpowiednich farmaceutyków możemy modyfikować aktywność oby..

Dawkowanie amoksycyliny

.. ...mg w trzech dawkach podzielonych. Zwykłe infekcje rzadko wymagają zwiększenia dawki dobowej do 1,5 g. W przypadku boleriozy podaje się wyższe dawki leku, w zależności od postaci choroby od 4 do 6 g na dobę. Ostre zakażenia układu moczowego wymagają podawania 6 g amoksycyliny na dobę w 2..

Objawy zakażenia HIV

.. U ludzie zakażonych wirusem HIV przez wiele lat mogą nie występować żadne dolegliwości. U części ludzi w krótkim czasie po zakażeniu rozwija się tak zwana ostra choroba retrowirusowa. Jest to efekt reakcji układu odpornościowego na zakażenia. Objawy są wysoce niespecyficzne, grypopodobne. Są to przede..

Polineuropatia cukrzycowa

.. ...neuropatycznych. Klinicznie dzieli się je na dolegliwości przewlekłe i postępujące, ostre i odwracalne, zespoły uciskowe ( np. zespół cieśni nadgarstka ) oraz zespoły bólowe związane z leczeniem insuliną. Objawy opisywane przez chorego to parestezje o charakterze pieczenia lub mrowienia,..

Lindan (Jacutin)

.. ...uszkodzenie wątroby i szpiku, nawet śmierć. Szczególną ostrożność należy zachować przy stosowaniu leku u dzieci. Jacutin to handlowa nazwa preparatu zwierającego lindan ( na podstawie Indexu Leków MP 2007 )...

Poranny wzrost ciśnienia tętniczego

.. ...godzinach porannych. W zasadzie chodzi nie tyle o porę dnia, co o reakcję układu naczyniowego na szybką zmianę pozycji leżącej na pionową oraz przejście ze stanu spoczynku do stanu równego nasilenia aktywności dziennej. Zmiany te wiążą się z wzrostem napięcia współczulnej części układu..

Insulina

.. ...glukozy we krwi, najbardziej znany efekt działania insuliny, jest wypadkową licznych reakcji przebiegających dzięki odpowiedniemu stężeniu tego hormonu. Insulina zwiększa dokomórkowy transport glukozy oraz jej zużycie w komórkach, zmniejsza ilość oddawanej glukozy z wątroby oraz aktywuje..

Polska krajem o dużym ryzyku chorób sercowo-naczyniowych

.. ...naczyniowych ( CVD ) badano oddzielnie. Uzyskane wyniki porównywano zarówno na poziomie narodowym, jak i regionalnym. Zebrane dane pozwoliły zobrazować różnice i trendy w umieralności z powodu chorób sercowo - naczyniowych w Europie. Ta wiedza umożliwi opracowanie i wprowadzenie..

Pierwszy w Polsce automat do masażu serca

.. ...piersiowej trwa kilkadziesiąt sekund. Polega na wsunięciu pod plecy deski stabilizującej, nałożeniu górnej części w postaci podkładki uciskającej oraz zapięciu rąk pacjenta pasami mocującymi. Konstrukcja urządzenia pozwala na prowadzenie defibrylacji pacjenta bez konieczności zdejmowania..

Skuteczne leczenie nadciśnienia możliwe też po 80-tce

.. ...wyjaśnił kardiolog. Nie wiedzieliśmy, czy korzyści płynące z leczenia nadciśnienia w grupie osób po 80. roku życia przeważają nad ryzykiem powikłań; nie wiedzieliśmy także, czym i jak leczyć tych pacjentów - mówił. Z dostępnych danych wynikało, że choć leczenie nadciśnienia po 80 - tce..

Nadciśnienie - dobre leki, złe leczenie

.. ...Nadciśnienia Tętniczego i Dziennikarski Klub Promocji Zdrowia. Prof. Zbigniew Gaciong z Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego tłumaczy lepsze wyniki osiągane przez Amerykanów - mimo utrudnionego dostępu do opieki medycznej - między innymi świadomością zdrowotną społeczeństwa, edukowanego..

Medytacja obniża ciśnienie krwi

.. ...naukowcy porównali wyniki dziewięciu wcześniejszych badań nad wpływem medytacji na ciśnienie tętnicze krwi. Jak się okazało, medytacja transcendentalna obniżała ciśnienie skurczowe średnio o 4,7 mm słupa rtęci, zaś rozkurczowe - o 3,2 milimetra. Choć z pozoru nie jest to duży spadek,..

Buraki obniżają ciśnienie krwi

.. ...litra soku z buraków dziennie może wyraźnie obniżyć ciśnienie tętnicze krwi - informuje pismo Hypertension . Naukowcy z London School of Medicine oraz Peninsula Medical School przeprowadzili badania na pijących buraczany sok ochotnikach. Ciśnienie tętnicze krwi spadało już w godzinę po..

Nowe kanony rehabilitacji kardiologicznej

.. ...Rehabilitację Kardiologiczną podzielono na etapy, które stopniowo pozwalają pacjentowi przystosować się do nowego stylu życia i osiągnąć możliwie najwyższą sprawność . Kompleksowa Rehabilitacja Kardiologiczna obejmuje trzy etapy. Pierwszy rozpoczyna się i prowadzony jest w szpitalu,..

Pionierska operacja nieinwazyjnej krioablacji serca

.. ...się rany, pacjent będzie mógł opuścić szpital już następnego dnia po zabiegu. Krioablacja to metoda polegająca na leczeniu niskimi temperaturami. Elektrodę w postaci igły, wprowadza się w miejsce odpowiedzialne za arytmię. Jej ruch cały czas obserwowany jest przez lekarza na aparacie..

Terapia genowa w kardiologii

.. ...Polsce badaniami w tej dziedzinie zajmują się m.in. naukowcy z Akademii Medycznej w Gdańsku ( AMG ). Terapia genowa może być pomocna np. u pacjentów z chorobą wieńcową, u których zawodzą tradycyjne metody leczenia. W chorobie wieńcowej powstają zmiany miażdżycowe zwężające światło tętnic..

Polacy mają za dużo cholesterolu we krwi

.. ...przedstawicieli wielu różnych dziedzin medycyny, m.in. kardiologów, internistów, diabetologów, pediatrów czy neurologów. Jej celem jest wymiana informacji oraz ujednolicenie wytycznych profilaktyki w Polsce, dostosowanie zasad profilaktyki europejskiej do warunków i specyfiki naszego..

Nadciśnienie tętnicze to problem 30 proc. Polaków

.. ...przypomniał prof. Włodziemierz Januszewicz z Akademii Medycznej w Warszawie. Jak podkreślił, nadciśnienie jest zaburzeniem groźnym dla zdrowia, a nawet dla życia. Uważa się je bowiem za najważniejszym czynnik ryzyka powikłań ze strony układu krążenia, takich jak udar mózgu, zawał serca..