Dziecku

Koarktacja aorty

.. ...nadciśnienie tętnicze już w dzieciństwie. Przeciążenie lewej komory spowodowane utrudnionym odpływem krwi może prowadzić do rozwoju niewydolności lewej komory. W badaniu przedmiotowym stwierdza się różnicę w ciśnieniach mierzonych na kończynach górnych ( różnica powyżej 20 mmHg )...

Anomalie tętnic wieńcowych

.. ...przetoki wykrywane są u dzieci lub dorosłych podczas osłuchiwania serca w gabinecie lekarskim. Upośledzony przepływ przez przetoki tętniczo - żylne powoduje, że mogą być one przyczyną infekcyjnego zapalenia wsierdzia. Ektopowe odejście lewej tętnicy wieńcowej od tętnicy płucnej. Lewa..

Przezskórna walwuloplastyka zastawki pnia płucnego

.. ...zastawki płucnej zarówno u dzieci jak i osób dorosłych. Wskazaniem do walwuloplastyki zastawki pnia płucnego jest jej zwężenie ( stenoza ). Przezskórna walwuloplastyka zastawki pnia płucnego polega na wprowadzeniu specjalnego cewnika zakończonego balonikiem do prawego serca. Zabieg..

Ciśnienie krwi i tętno

Ciśnienie krwi i tętno

.. ...na minutę wynosi ok. 60 - 80. U dzieci: 90 - 140/minutę. Tętno można sobie zbadać przykładając opuszki palców 2, 3 i 4 ( wskazujący, środkowy, serdeczny ) nad tętnicą promieniową ( okolica nadgarstka )...

Kardiomiopatia przerostowa

.. ...Choroba dotyczy także dzieci. W kardiomiopatii przerostowej należy unikać większych wysiłków fizycznych. Przeciwwskazane są intensywne oraz statyczne wysiłki fizyczne ( np. ćwiczenia na siłowni ). Zaleca się umiarkowaną aktywność fizyczną ( np. spacery ). Powikłaniami kardiomiopatii..

Bóle w klatce piersiowej o podobnym do dławicy charakterze

Bóle w klatce piersiowej o podobnym do dławicy charakterze

.. ...- częsta przyczyna u dzieci. Ból może być spowodowany przez duszność, wzmożone napięcie mięśniowe wywołane kaszlem lub przez pneumothorax. Ból w klatce piersiowej obserwowany podczas próby wysiłkowej może być spowodowany napadem astmy. Zapalenie opłucnej daje ból podczas wdechu. Często..

Toczeń rumieniowaty układowy (SLE)

.. ...wrodzonego bloku przedsionkowo - komorowego III stopnia ( blok całkowity ). Leczenie tocznia polega na podawaniu sterydów i leków immunosupresyjnych oraz leczeniu powikłań wynikających z uszkodzenia narządów...

Atrezja zastawki trójdzielnej

.. ...kardiochirurgicznej umożliwiającej dziecku przeżycie, to znaczy zapewniającej przepływ płucny i tym samym natlenienie krwi. Dalsze operacje naprawcze są wykonywane w późniejszym okresie życia dziecka...

Hydroksyzyna (Hydroxyzinum, Atarax)

.. ...może byś stosowana u dzieci. Hydroksyzyna jest wykorzystywana w leczeniu zaburzeń lękowych, także w przypadku zespołu napięcia przedmiesiączkowego i zaburzeń emocjonalnych związanych z dojrzewaniem. Wykorzystywana jest także w anestezjologi. Dobre efekty przynosi w chorobach..

L-tyroksyna (Letrox, Eltroxin, Euthyrox N)

.. ...i rozwijającego się dziecka ). Przedawkowanie L - tyroksyny wywołuje objawy tożsame z nadczynnością tarczycy, z punktu widzenia kardiologi: wzrost częstości rytmu serca, możliwe zaburzenia rytmu, wzrost ciśnienia. Mogą także wystąpić bóle wieńcowe, duszność, kołatania serca. Przy nagłym..

Niedowaga

Niedowaga

.. ...18,5. U niemowląt i dzieci do określenia wagi odpowiedniej dla wieku, płci i wzrostu używa się specjalnych siatek centylowych. Przyczyny niedowagi. Niedowaga jest stanem nienaturalnym dla organizmu człowieka. Może wynikać z i stanowić przyczynę wielu procesów chorobowych. Niedowaga jako..

Szmery serca u dzieci

.. ...jest związany szmer. U dzieci należy wykluczyć ewentualne wady budowy serca, jak przetrwały otwór owalny, otwór międzyprzedsionkowy lub międzykomorowy, zwężenia zastawki płucnej i inne. Szmery niewinne. Szmery serca u dzieci są jednak zjawiskiem bardzo częstym i zwykle nie wierzą się z..

Szmery w sercu

.. ...przeciwieństwie do szmerów serca u dzieci, kiedy większość tych zjawisk ma charakter niewinny i jest związana z naturalnymi zmianami zachodzącymi w rosnącym serca, u dorosłych szmer jest objawem patologicznym. Rozróżniamy szmery czynnościowe i organiczne. Szmery czynnościowe nie są..

Krążenie w życiu płodowym

Krążenie w życiu płodowym

.. ...W chwili porodu, gdy dziecko wykonuje pierwszy oddech, płuca rozprężają się i podejmują swoją funkcję. Zmieniają się gradienty ciśnień w układzie sercowo naczyniowym, dochodzi do funkcjonalnego zamknięcia się otworu owalnego i przewodu tętniczego. Krew zaczyna przepływać zgodnie ze..

Wady przewodozależne serca

.. ...zamknięcie czynnościowe ) i z czasem jego zarośnięciem ( zamknięcie anatomiczne ). W przypadku przewodozależnych wad serca, aby zachować drożność przewodu Botalla, podaje się dziecku preparaty prostaglandyn...

Choroba reumatyczna (gorączka reumatyczna)

.. ...przede wszystkim dzieci i młodzieży. Leczenie odbywa się w warunkach szpitalnych. Po wyleczenie, z uwagi na możliwość wystąpienie nawrotów choroby, obowiązuje długoletnia prewencyjna antybiotykoterapia...

Choroba Kawasaki

.. ...) występuje u małych dzieci, dotyczy głównie naczyń wieńcowych. Nadmierna odpowiedź układu odpornościowego po kontakcie z wirusem lub bakterią ( dokładna etiologia choroby wciąż nie jest znana ) wywołuje uogólniony stan zapalny naczyń wieńcowych, osierdzia, wsierdzia, także mięśnia..

Leczenie arytmii w ciąży

Leczenie arytmii w ciąży

.. ...wewnątrzmaciczny rozwój dziecka. Relacja lek - płód nie jest jedyną trudnością w leczenie arytmii u kobiet ciężarnych. Problemem jest także dobranie odpowiedniej dawki leku. W czasie ciąży leki gorzej wchłaniają się w jelitach. Ponadto, z uwagi na zmiany hormonalne, leki są szybciej..

Kardiomegalia

.. ...Dla przykładu, serce dzieci urodzonych przez matki chore na cukrzycę, może być powiększone przez kilka pierwszych tygodni życia. Jest to efekt zaburzeń metabolicznych w organizmie matki i ich wpływu na rozwój płodu. Sylwetka serca jest także powiększona w przebiegu chorób..

Niewydolność serca u dzieci

Niewydolność serca u dzieci

.. ...osoby dorosłej, nawet u dzieci w wieku szkolnym, są trudne do przeoczenie i dość szybko budzą niepokój. W tych grupach wiekowych stopień niewydolności określa przy pomocy skali NYHA. U noworodków i niemowlaków sytuacja jest jednak inna. Nie tylko z uwagi na przyczyny niewydolności serca...

Sprężyste zwłóknienie wsierdzia

.. ...u niemowląt i małych dzieci, dotyczy wsierdzia - najbardziej wewnętrznej warstwy mięśnia sercowego. W przebiegu choroby wsierdzie ulega przebudowie. Miejsce włókien sprężystych zajmują kolagenowe i elastyczne. Całe wsierdzie grubieje i sztywnieje. Zmiany chorobowe sięgają głębszych..

Profilaktyka infekcyjnego zapalenia wsierdzia

.. ...profilaktyki dotyczy dzieci ze złożonymi, siniczymi wadami serca, ludzi z protezami zastawkowymi, po przebytym w przeszłości infekcyjnym zapaleniu wsierdzia lub chorobą reumatyczną, z nabytymi wadami zastawkowymi oraz po niektórych zabiegach kardiochirurgicznych lub kardiologii..

Kwas acetylosalicylowy (aspiryna)

Kwas acetylosalicylowy (aspiryna)

.. ...trymestrze ciąży oraz u dzieci do 12 roku życia ( istnieje ryzyko wystąpienia zespoły Reye ). Działania niepożądane wspólne dla grupy NLPZ. Preparaty zawierające kwas acetylosalicylowy ( za indexem leków MP 2007 ): Acard, Acesan, Alka - Seltzer, Aspiryn, Bestpirin, Cardiopiryn,..

Temazepam (Signopam)

.. ...drobnymi zabiegami chirurgicznymi. Temazepam nie wolno podawać dzieciom oraz kobietom w ciąży. Podczas leczenie nie wolno spożywać alkoholu. Signopam to nazwa handlowa preparatu zawierającego temazepam...

Buspiron (Spamilan, Mabuson)

.. ...buspironu u dzieci. Przy rozpoczynaniu terapii, nie należy prowadzić samochodu. Lek odstawiać stopniowo. Preparaty zawierające buspiron dostępne w Polsce ( za indexem leków MP 2007 ): Mabuson, Spamilan...

Ból w klatce piersiowej u dziecka

.. ...choroby wieńcowej ). U dzieci jednak tego typu dolegliwości niezmiernie rzadko związane są z sercem i układem krążenia. Ból w klatce piersiowej u dzieci jest najczęściej objawem patologii dotyczącej układu oddechowego. Może to być ból związany z ostra infekcją, np. zapaleniem płuc. Same..

Zabieg Rashkinda (atrioseptektomia balonowa)

.. ...kardiologii interwencyjnej u dzieci z niektórymi wrodzonymi wadami serca. Zabieg Rashkinda polega na wprowadzeniu do serca dziecka specjalnego cewnika zakończonego balonikiem. Cewnik wprowadza się poprzez żyłę udową. Zabieg jest wykonywany w znieczuleniu ogólnym. Po wprowadzeniu cewnika..

Nowotwory serca

.. ...pierwotnym jest śluzak. U dzieci najczęściej występuje mięśniak poprzecznie prążkowany. Śluzak umiejscawia się zwykle w lewym przedsionku, często ma postać polipa na szypule. Może zmieniać swoje położenie w jamach serca przemieszczany prądem krwi. Mięśniak poprzecznie prążkowany wywodzi..

Refluks

.. ...ulewań po karmieniu dziecka. U osoby dorosłej refluks jest zjawiskiem patologiczny. Zarzucanie treści żołądkowej do przełyku powoduje jego stan zapalny, może także być przyczyną zmian w obrębie nabłonka przełyku. Leczenie polega zwykle na podawaniu preparatów inhibitorów pompy protonowej..

Nadciśnienie wtórne

.. ...odwrotne w przypadku dzieci. Przyczyny nadciśnienia wtórnego. U noworodków i niemowląt najczęstszą przyczyną nadciśnienia tętniczego są patologie naczyń nerwowych. W przypadku pierwszych tygodni po urodzeniu jest to zwykle konsekwencja zakładania cewników do naczyń pępkowych i powikłań w..

Moklobemid (Mobemid)

.. ...stosować tego leku u dzieci. Moklobemid może wywoływać pobudzenie, powodować rozdrażnienie, uczucie niepokoju, zawroty głowy i drżenia kończyn. Jest natomiast pozbawiony działania sedatywnego, przyjmowanie leku nie ma wiec wpływu na wykonywanie czynności wymagających skupienia uwagi, jak..

BMI u dzieci

BMI u dzieci

.. ...dorosłym. W przypadku dziecka, jedne prosty wzór to za mało by uwzględnić wszystkie przemiany zachodzące w młodym, ciągle kształtującym się i rosnącym organizmie. Można obliczyć BMI dla dziecka, wynik jednak trzeba odnieść do odpowiedniej siatki centylowej. Jest do tablica zawierająca..

Nykturia (oddawanie moczu w nocy)

.. ...układu moczowego. U dzieci nykturia może łączyć się z nocnym moczeniem się. Wbrew trendom sprzed dekady, najczęstszą przyczyną nocnego moczenia się u dzieci są nie zaburzenia psychologiczne, ale zaburzenia zagęszczania moczu wywołane niedoborem wazopresyny. Leczenie daje bardzo dobre..

Tętno u dziecka

.. ...częstość serca, tętno, u dzieci mieści się w zupełnie innych normach, niż u ludzi dorosłych. Noworodki i niemowlęta mogą w czasie wysiłku osiągać maksymalną częstość tętna przewidzianą przez układ bodźcoprzewodzący ludzkiego serca, to jest 220 uderzeń na minutę. Częstość ta jest..

Częstoskurcz

.. ...odnoszą się do niemowląt i dzieci, u których podstawowy rytm serca jest znacznie wyższy niż u nastolatków i ludzi dorosłych. Częstoskurcz może być zjawiskiem fizjologicznym, wynikającym ze zwiększającego się zapotrzebowania organizmu na tlen i inne składniki transportowane z krwią...

Objawy zajścia w ciąże

Objawy zajścia w ciąże

.. ...miesięczne. Poczęcie dziecka nie jest jednak jedynym powodem zatrzymania miesiączkowania, co więcej, u części kobiet w czasie I trymestru ciąży nadal pojawiają się krwawienia. Zmiany hormonalne w pierwszych tygodniach ciąży powodują wzrost wielkości i tkliwości piersi oraz poranne..

Skurcze macicy w czasie porodu

.. ...pojawiają się skurcze poporodowe. Charakterystyczną ich cechą jest zmniejszająca się częstotliwość oraz siła. Dzięki skurczom poporodowych dochodzi miedzy innymi do oddzielenia się i wydalenia łożyska...

Dawkowanie amoksycyliny

.. ...dawkowania odnoszą się do dzieci z masą mniejszą niż 20 kg, u których dawkę leku przelicza się względem masy ciała. Konieczność indywidualnego przeliczenia dawki istnieje także u osób z niewydolnością nerek. Dawkowanie leku na podstawie informacji zawartych w Indexie Leków MP 2007...

Objawy zakażenia HIV

.. ...przebiega szybciej u dzieci. W drugiej fazie zakażenia pojawiają się choroby wywołane drobnoustrojami oportunistycznymi. Trzecia faza choroby to pełnoobjawowe AIDS. Pojawiają się choroby charakterystyczne dla AIDS ( np. mięsak Kaposiego, kandydoza, kryptokokoza ). W określaniu faz..

Lindan (Jacutin)

.. ...uszkodzenie wątroby i szpiku, nawet śmierć. Szczególną ostrożność należy zachować przy stosowaniu leku u dzieci. Jacutin to handlowa nazwa preparatu zwierającego lindan ( na podstawie Indexu Leków MP 2007 )...

Pierwszy w Polsce automat do masażu serca

.. ...można jednak stosować u dzieci. Szpital im. Kopernika w Łodzi jest pierwszą placówką medyczną w Polsce, która kupiła takie urządzenie. Zakup sfinansował Urząd Marszałkowski, któremu podlega placówka. Według nieoficjalnych informacji, aparat wkrótce być może trafi także do karetek..

Problemy z ciążą mogą wpływać na serce dziecka

.. Dzieci, u których matek wystąpił w czasie ciąży stan przedrzucawkowy, mogą w późniejszym życiu być bardziej narażone na choroby serca - wynika z badań ogłoszonych na zjeździe brytyjskiego Society for Endocrinology. Stan przedrzucawkowy to stosunkowo częste powikłanie - jest nim zagrożonych około 7 procent..

Oparzenia szkodzą sercu

.. ...for Children na 189 dzieciach wykazały, że przy oparzeniu 80 proc. powierzchni ciała dochodzi do wyraźnego pogorszenia czynności serca. Także inne narządy są narażone na bardzo silny stres. Jak wyjaśniają naukowcy, oparzenie prowadzi do dramatycznej reakcji zapalnej, po której następuje..

Przeszczepiono serce 9-miesięcznej dziewczynce

.. ...przeszczepy serca u dzieci są niezwykle rzadkie. Ostatni przeprowadzono 10 lat temu u 2,5 - rocznej dziewczynki. W zabrzańskim ośrodku na ok. 700 takich operacji dorosłych przypada 41 przeszczepów u dzieci ( 6 proc. ). Troje pacjentów miało mniej niż 5 lat, dziesięcioro między 15 a 18..

Światowy Dzień Serca 2008

.. ...cholesterolu, ciśnienia ). Dla dzieci zostanie przygotowane miasteczko zabaw. Światowy Dzień Serca jest obchodzony w ponad 100 krajach na całym świecie od 2000 r. W ramach tego wydarzenia odbywają się konsultacje medyczne, marsze, biegi i ćwiczenia sprawnościowe, publiczne debaty, fora..

Nadciśnienie tętnicze a sól

.. ...prawidłowego żywienia wpojone w dzieciństwie mogą przedłużyć życie i poprawić jego jakość. Na szczęście podobnie jak przyzwyczajamy się do soli, możemy się i odzwyczaić - wystarczy powstrzymać się od solenia przez kilka tygodni. Najważniejszym czynnikiem zagrożenia zgonem w świecie..

Chipsy szkodzą sercu

.. ...spożyciu paczki chipsów dzieci będą mieć więcej akrylamidu na kilogram masy ciała niż na przykład dorosły mężczyzna ważący 80 - 90 kg - wyjaśnił prof. Naruszewicz. Dlatego, dla dzieci i młodzieży tego typu żywność jest szczególnie niebezpieczna, zaznaczył. Stałe spożywanie chipsów i..

Nowa metoda leczenia zastawek serca

.. ...Kliniki kardiochirurgii Dziecięcej UMP. Przeprowadziliśmy już eksperymenty na sercach świńskich, a także trzy zabiegi na świniach żywych - metoda jest skuteczna - zabieg nie zakłóca przepływu krwi w sercu - powiedział PAP prof. Wojtalik. Według prof. Wojtalika, nie jest to żadne..

Karmienie piersią a zawał serca

.. ...jest najzdrowsze dla dzieci, teraz dowiadujemy się również, jak ważne jest dla zdrowia karmiących mam - dodaje autorka. Wyniki najnowszych badań zespołu Schwarz wykazały, że kobiety po menopauzie, które karmiły wcześniej piersią przynajmniej przez miesiąc rzadziej chorowały na cukrzycę,..

Fundacja Rozwoju Kardiochirurgii im. prof. Religi

.. ...także nad komorami dla dzieci. Inny ważny projekt FRK to polski robot kardiochirurgiczny. Urządzenie pozwala na małoinwazyjne przeprowadzanie zabiegów, ograniczając uraz pacjenta i przyspieszając tym samym powrót do zdrowia. W styczniu tego roku w Katowicach przeprowadzono pierwsze..

Bicie serca kluczowe dla rozwoju krwinek

.. ...kolegami ze Szpitala Dziecięcego w Bostonie odkrył, że napięcie jakiemu podlegają ściany naczyń krwionośnych znacząco pobudza powstawanie wczesnych komórek krwi. Zahamowanie syntezy tlenku azotu, związku rozszerzającego naczynia krwionośne, upośledza rozwój komórek krwi. Siły..

Przeszczep wspomagającego serca

.. ...spróbowano przeszczepu, dziecko miało szanse przeżyć najwyżej rok. Przeszczep ( pobrany od zmarłej 5 - miesięcznej dziewczynki ) był zbyt mały, aby całkowicie zastąpić własne, chore serce, jednak pozwolił mu odpocząć. Aby zapobiec odrzuceniu przeszczepu, trzeba było podawać leki..

Cukrzyca ciążowa zwiększa ryzyko rozwoju chorób serca

.. ...kobiet, które urodziły dzieci w latach 1994 - 1998. Panie, które jeszcze przed zajściem w ciążę miały zdiagnozowaną cukrzycę, wykluczono z badania. Badanie przesiewowe, które ma potwierdzić lub wykluczyć cukrzycę ciążową, wykonuje się pod koniec drugiego trymestru ciąży, jest to tzw...

Wszczepiono zastawki aortalne nowego typu

.. ...np. w przypadku wykrycia wrodzonych wad. Także to dotyczy wyłącznie pacjentów z grupy bardzo wysokiego ryzyka. Ponadto wkrótce w Zabrzu, Warszawie i Poznaniu ruszy program dotyczący zastawki mitralnej...

Długotrwały stres zwiększa ryzyko choroby serca u dzieci

.. ...powszechnym problemem wśród dzieci i młodzieży. Najmłodsi odczuwają jego objawy, choć zaledwie 4 proc. z nich potrafi prawidłowo powiązać je ze zjawiskiem stresu. O wpływie stresu na powstawanie chorób układu krążenia rozmawiali specjaliści podczas konferencji Serce w potrzasku! Stres..

Wszczepiono sztuczną komorę serca 13-miesięcznej dziewczynce

.. ...ogromnie tego życzymy temu dziecku, bo nie ma lepszego serca niż własne - dodał Skalski. Dziecko już rok temu przeszło pierwszą operację z powodu ubytku w przegrodzie międzykomorowej serca. Równolegle rozwinęła się u niej ciężka niewydolność serca. Koszty zakupu sztucznego serca w..

Nowe doświadczenia mechanicznego wspomagania serca

.. ...mechanicznego wspomagania dla dzieci, które m.in. mają stosunkowo duże szanse na możliwość regeneracji - dzięki wspomaganiu - własnego uszkodzonego serca. Niedawno lekarze z Krakowa wszczepili wartą 30 tys. euro niemiecką sztuczną komorę 13 - miesięcznej dziewczynce. Polska komora..

Więcej dzieci to większe ryzyko chorób serca

Więcej dzieci to większe ryzyko chorób serca

.. ...z tym, ile urodziła dzieci - wynika z zakrojonych na szeroką skalę badań szwedzkich naukowców opublikowanych na łamach American Heart Journal . Kobiety, które mają dwoje dzieci są najmniej narażone na choroby układu krążenia w przyszłości, podczas gdy kobiety mające pięcioro lub więcej..

Bierne palenie szkodzi tętnicom nastolatków

Bierne palenie szkodzi tętnicom nastolatków

.. ...wywiera na naczynia dzieci i nastolatków - komentuje główna autorka pracy dr Katariina Kallio z Uniwersytetu w Turku w Finlandii. Badania jej zespołu prowadzone wśród 494 dzieci wykazały, że te, które między 8. a 13. rokiem życia były najbardziej narażone na bierne palenie już w wieku 13..

Kołatania, ablacje - okiem dochtora

.. ...jest bezpieczniejszy. U dzieci - generalnie chorych poniżej 18 roku życia zabiegi wykonujemy w uśpieniu. Czy zabieg jest straszny? Nie , wiekszość pacjnetów nie skarży się na ból, tylko na zmęczenie. Czy warto te zabiegi robić w Polsce, czy szukac pomocy za granicą? W mojej opinii w..

Kołatania, ablacje - okiem dochtora - Str. 3

.. ...ciazy i WPW. Mam dwoje dzieci, 6 i 2 lata, podejrzenie WPW pojawilo sie u mnie mniej wiecej 2,5 roku temu - wlasnie w ciazy ( co potwierdza slowa Pana doktora ), ale dopiero w drugiej. Wczesniej, jeszcze przed pierwsza ciaza, zdarzaly mi sie przypadki kolatania i oslabienia, ale gdy..

Kołatania, ablacje - okiem dochtora - Str. 4

.. ...informując nas, że w Poznaniu dzieciom takich zabiegów się nie wykonuje [jesteśmy z Poznania]. Dlatego zwracam się do Pana doktora z prośbą o konsultację w Poradni Kardiologicznej w Zabrzu. Odpowiedź proszę przesłać na email danuta.materna@aquanet.pl Serdecznie pozdrawiam Dziekuje PANU..

Kołatania, ablacje - okiem dochtora - Str. 7

.. ...wtedy w centrum zdrowia dziecka( z powodu HBS ). Po ablacji czułam sie jakby moje zycie wygladalo juz calkiem inaczej. Czestoskurcze pojawialy sie raz na jakis czas ale bylam o tym wcześniej poinformowana przez lekarza. Od jakiś 3 miesięcy mam częstoskurcze kilka razy dziennie, wejście..

Operacja zastawki aorty

.. ...problemów, ale moje dziecko tak. Stąd też i zainteresowanie. Nie wiem czy zalozyłaś juz rodzinę, czy jesteś mamą, czy moze dopiero palnujesz, czy zabieg ma polegać na usunięciu stenozy czy równiez na wymianie zastawki. M.in. od odpowiedzi na te pytania zależy tez rodzaj stosowanej..

Operacja zastawki aorty - Str. 2

.. ...dlatego czy możesz mi powiedziec jaka była przyczyna wymiany zastawki ? Od iedy wiedziałes o wadzie i jak ile lat minęło od rozpoznania do operacji ? O mojej wadzie moi rodzice dowiedzieli się kilka miesięcy po urodzeniu. Na początku jeździłem na kontrole co miesiąc, potem co pół roku aż..

Częstoskurcz - ablacja

.. ...jej w Centrum Zdrowia Dziecka.Powiem szczerze,że żałuję,iż się zgodziłam.Teraz to wiem. To chyba najgorszy błąd jaki popełniłam w życiu.Miewam krótkie częstoskurcze, które same przechodzą, ale mam też na codzień wysoki puls, miałam trzepotanie przedsionków i inne problemy , które przed..

Częstoskurcz - ablacja - Str. 5

.. ...też marzyłam o drugim dziecku.Po ablacji miało być tak dobrze a nie jest.Musiałam zrezygnować ale wiesz co Ty nie rezygnuj.Znam dużo osób którym się udało jeśli masz siłę biegać za maleństwem, najpierw chodzić w ciąży rodzić to znaczy,że dasz radę.Ja nie jestem taka wydolna.Mam cały czas..

Częstoskurcz - ablacja - Str. 6

.. ...możesz mieć drugiego dziecka. W zasadzie zaczynam szukać lekarza który poprowadzi moją ciążę ze świadomością ewentualnego wystapienia podskoków mojego serducha. Raz przez to przeszliśmy to i drugim razem mam nadzieje na powodzenie: ) Mam 31 lat. Pozdrawiam serdecznie. Witam. Ja mam..

Częstoskurcz - ablacja - Str. 7

.. ...warszawy do centrum zdrowia dziecka wiec wiem jak to sie robi.Trzeba przede wszystkim otworzyć okno pić zimna wode ,robić zimne okłady szczegulnie w okolicach serca,robić odruchy wymiotne, przeć, oraz wstrzymywać oddech,jeżeli w pierwszych sekundach,minutach nie pomożesz sobie w ten..

Jaki powinien być prawidłowy puls?

.. ...puls... . Witajcie. Dziecko źle się czuło już w nocy. Ból głowy, stan podgorączkowy, dostał tabletkę i poszedł dalej spać. Jednak ok. południa znów marudził, że głowa go boli, może bardziej oczodoły. Zmierzyłam ciśnienie i zmartwiłam się - 111/55/95 po kilkugodzinnym leżeniu/spaniu. Nie..

Częstoskurcze napadowe ciągle wracaja

.. ...nie bede mogla miec dzieci przez ten czestoskurcz bo jak ono zacznie szybko walic to i moje dziecko zginie przy takich uderzeniacz wogole to alkocholu tez nie mozna pic przy czestoskurczu???? Lidka! Po przeczytaniu Twojej wypowiedzi wnioskuje ze strasznie jestes spanikowana,ale nie..

Częstoskurcze napadowe ciągle wracaja - Str. 2

.. ...chcialabym sie dowiedziec na czym to badanie polega? pomożcie pozdrawiam. CZesc.Po przeczytaniu tego co napisal Przemek stwierdzilam ze mam te same objawy. U mnie przyspieszone bicie serca zaczelo sie w pazdznierniku 2006. Myslalam na poczatku ze to od tego ze poszlam do pracy(..

Częstoskurcze napadowe ciągle wracaja - Str. 3

.. ...nie zaszkodzi mojemu dziecku? wogole to czesto ostatnio glowa mnie boli i w boku pod zebrem . mi lekarz taki z gizycka kazal niebrac tychlekow tylko isc na ablacje ale ja nie poszlam bo sie boje i jak tu u mnie w miejscowosci zlapalo mnie serce to ci nasi lekarze kazali mi brac i brac..

Częstoskurcze napadowe ciągle wracaja - Str. 4

.. ...ciazy, bo moga zaszkodzić dziecku. Kiedy spytałam ją, co w takim razie mogę brać, odpowiedziała, że tylko magnez, bo jest najmniej inwazyjny. Nie umiała mi jednak odpowiedzieć, czy moje ataki czestoskurczu nie beda jeszcze bardziej niebezpieczne dla dziecka, bo najpierw musze zrobic..

Echo serca - Str. 6

.. ...porzadku.Chcialbym sie dowiedziec czy jest to grozne i czy wplyw na poiekszenie prawej komory ma to ze od kilkunastu lat trenuje na silowni.Z gory dziekuje za odpowiedz.Pozdrawiam. Pani Izabello czy moglabym prosic o wyjasnienie mipodusmowania mojego Echa serca jest niestey po angielksui..

Echo serca - Str. 9

.. ...opis echa doroslego czy dziecka? 17 - letniej osoby. Wzrost - 170cm, waga - 59kg. Dodam jeszcze, że miewam nadciśnienie i napady częstoskurczu. Echo było robione pół roku temu, mam skierowanie do kardiologa, ale wizyta będzie możliwa na początku czerwca... Troszkę lakoniczny opis czy to..

Echo serca - Str. 13

.. ...egzaminu i malutkim dziecku nie zawsze udaje sie od razu. A poza tym nie zawsze wypowiedzi osoby , ktora troszkę sie zna są dobrze odbierame( patrz watek o kolatanaich serca ) Pięknie i z całego serca dziękuję!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!Tak , to pomyłka EF 69,30.Zyczę sił, wytrwałośći i..

Echo serca - Str. 18

.. ...problem...wczoraj byłam z dzieckiem na ekg i echo serca( 7 miesięcy ) nie berdzo wiem jak ustosunkowac sie do jego wynikow poniewaz kompletnie sie na tym nie znam... Badanie echa serca w niepokoju dziecka, bez sedacji wielkość jam serca prawidłowa, grubosc i kurczliwosc mięśni lewej..

Serce przestaje nagle bić i wraca z wielkim hukiem

.. ...moje marzenie :D od dziecka mialem jakies tam problemy robilo mi sie slabo serce kolatalo naerwica itp... nie chodzilem do lekarza bo wiedzialem ze mi da kat..D..;/ wreszcie bylem w wojsku wzieli mnie do honorowki :] oczywiscie kupe treningow musztry ehhh... malo spania ;/ no i doigralem..

Jeszcze raz o dodatkowych skurczach

.. ...artykul i chce ci powiedziec ze ja mam dokladnie to samo.moja historia zaczela sie jakies poltora roku temu bylem u trzech kardiologow i wszyscy stwierdzaja jedno silna nerwica serca.przez ten okres jestem caly czas na lekach,i jak przestane je brac to mam mocne skorcze serca dokladnie..

Jeszcze raz o dodatkowych skurczach - Str. 3

.. ...zyc z nimi latwo powiedziec ale teraz 4 pazdziernika mam wizyte u specjalisty w leczeniu arytmi zobacze co mi powie moge miec ta arytmie tylko zebym jej nie czula bo wywraca zycie do gory nogami jestem caly czas na biosotalu ale i on nie wiele pomaga plakac mi sie nieraz chce ale jak..

Podejrzenie zespołu WPW - Str. 2

.. ...zdecydować bo jeszcze nie mam dzieci... właśnie wróciłam z AM w Gdańsku. leżałam na endokrynologii i przypadkiem podczas EKG wykryto u mnie ten zespół. to dopiero początek... strasznie się boje ablacji do Natalii: nie musisz bać się ablacji. Ja poddałam się jej w środe, tyle tylko ze w..

Podejrzenie zespołu WPW - Str. 3

.. ...mnie do centrum zdrowia dziecka w aninie... po 6 miesiacach( bralam tabletki na obnizenie tetna ) mialam ablacje w centrum kardiologii( wykonana przez prof. walczaka< - niesamowity czlowiek! ) mialam ją jeden raz( ale przewodu nie usuneli calkowicie, bo bylo zbyt duze ryzyko )..

Podejrzenie zespołu WPW - Str. 4

.. Drogie dziecko gdybyś miała tętno ponad 220 to przykro mi bardzo ale bylby to zgon, idz gdzie indziej pisac bajki i ludzi nie strasz Katarzyna, tetno 220 to nie bajki ja mialem 270, 280 ludzie mieli nawet 300 taka jest natura czestoskurczu, popytaj na forum to sie dowiesz. Tu ludzie maja prawdziwe problemy a..

Podejrzenie zespołu WPW - Str. 5

.. ...marynarzem i sama wychowuję dziecko. W razie ataku nie wiedziałąbym co zrobić. Wsłuchuję się w bicie mojego serca i niedługo zwariuję. Jak radzicie sobie z atakami bez tabletek? Nie chciałabym truć się tabletkami skoro ataki zdarzają mi się raz na 3 m - ce. Na zabieg na pewno się..

Nerwica lękowa - jak z nią walczyć?

.. ...byc powrót choroby z dzieciństwa ponieważ nerwica moze się odnawiać narazie testuje leki antudepresyjne i co najwarzniejsze musisz mieć optymistyczne podejście do życia pozdrawiam ; ) Dziękuję bardzo za odpowiedż.Mam nadzieję,że jakoś poradzimy sobie z tą nerwicą i znowu będzie..

Nerwica lękowa - jak z nią walczyć? - Str. 4

.. ...hej przykromi to powiedziec ale to moze byc nerwica objowy bardzo do niej pasuja , ja tez mmam nerwice na przemian z depresja chyba poprostu tragedia ,mecze sie juz 3 lata na poczatku bralam leki ale stwierdziłam ze nie ma sensu lepiej przyjzec sie objawom kiedy one wystepuja i kiedy sie..

Nerwica lękowa - jak z nią walczyć? - Str. 5

.. ...leki.wiesz ja tez mam dzieci dla ktorych musze i chce zyc.z dnia na dzien odstawilam wszystkie te psychodele.przez 2 dni bylo ciezko.spalam, drgawki, nic nie jadlam..ale udalo sie.w razie niepokoju czy poczatku dusznosci pomaga mi sam validol.trzymaj za mnie.chce to wygrac tak jak..

Nerwica lękowa - jak z nią walczyć? - Str. 6

.. ...strasznie chcialam miec dziecko wtedy ten lek nibył taki straszny dopiero wtedy jak niemoglam zajsc w ciaze wtedy lęk sie nasilił nic mie nicieszyło siedziałam w domu niepracowałam bo bałam sie pojśc chodzilam do ginekologa wszystko bylo wpozadku poprostu siedziało w mojej pstchice za..