Efekt hamaka

Zespół Barlowa (zespół wypadania płatków zastawki dwudzielnej)

.. ...kolorowym dopplerze i tzw. efekt hamaka ); EKG - najczęściej prawidłowy, ale mogą być widoczne zaburzenia repolaryzacji; osłuchując pacjenta lekarz stwierdza klik mezosystoliczny. Leczenie zespołu Barlowa. Leczeniem zespołu Barlowa powinni być objęci tylko i wyłącznie pacjenci, u których..