Elektroda do serca

Ablacja

.. ...wykonywany w pracowni elektrofizjologii, którego celem jest usunięcie z serca ogniska będącego źródłem arytmii. W celu wykonania ablacji do serca wprowadzona zostaje specjalna elektroda. Miejsce wprowadzenia elektrody to tętnica lub żyła udowa ( okolica pachwiny pacjenta ). Kolejnym..

Dorzut zawału serca

.. ...miokardium w badaniu elektrokardiograficznym serca ( EKG ). W badaniach laboratoryjnych obserwuje się wzrost enzymów będących markerami zawału. Częstość występowania dorzutu u pacjentów z zawałem serca określa się na ok. 4 - 8%. Warunki, które muszą być spełnione aby rozpoznać dorzut..

EKG (elektrokardiogram)

EKG (elektrokardiogram)

.. Badanie EKG ( elektrokardiogram ) jest to najprostsze i najczęściej przeprowadzane badanie w diagnostyce chorób serca. Aparat EKG zapisuje aktywność elektryczną serca w postaci graficznego obrazu na papierze milimetrowym. Przyjęto umownie, że główne załamki ( wychylenia zapisu aktywności elektrycznej ) EKG..

Asystolia

Asystolia

.. ...wykrwawienie, zaburzenia elektrolitowe takie jak nadmiar potasu w surowicy, niedobór magnezu lub pęknięcie komory serca i tamponada. Rozpoznanie asystolii stawia się na podstawie badania elektrokardiograficznego oraz stwierdzeniu objawów braku czynności hemodynamicznej serca takich jak..

Leki kardiologiczne (leki stosowane w chorobach serca)

Leki kardiologiczne (leki stosowane w chorobach serca)

.. ...spowodowane zaburzeniami elektrolitowymi, np. niedoborami potasu, które można uzupełnić podając sole potasu ( Kalipoz, Kaldyum, Kalimat, Kalium, Acespargin, Kalibit ) lub preparaty zawierające potas i magnez, takie jak Aspargin, Aflomag, Alumag, Aronomag, Amag B, Aspimag, Calmazin, Be -..

Rozrusznik serca (stymulator serca)

Rozrusznik serca (stymulator serca)

.. ...wówczas baterie, układy elektroniczne i elektrody implantowane są pacjentowi. Czasowa stymulacja serca zwykle przeprowadzana jest drogą przezżylną, lecz używa się również do tego celu stymulacji przezprzełykowej oraz przezskórnej. Pacjenci rzadko potrzebują stałej stymulacji, a więc oba..

Wszczepienie stymulatora serca (rozrusznika serca)

Wszczepienie stymulatora serca (rozrusznika serca)

.. ...miejscowym w pracowni elektrofizjologii. Umieszczanie stymulatora i elektrod odbywa się pod kontrolą RTG. Stymulator ( rozrusznik ) to urządzenie wielkości pudełka zapałek umieszczany jest pod skórą po lewej stronie klatki piersiowej. Następnie umieszczane są elektrody - 1 lub 2 w..

Kody rozruszników serca (stymulatorów serca)

Kody rozruszników serca (stymulatorów serca)

.. ...elektroterapia arytmii P - stymulacja antyarytmicznaS - możliwość kardiowersji lub defibrylacji pojedynczym impulsemD - dwie możliwości: stymulacja antyarytmiczna oraz defibrylacja ( kardiowersja )O - bez reakcji..

Badanie EKG Holter (całodobowe monitorowanie rytmu serca)

Badanie EKG Holter (całodobowe monitorowanie rytmu serca)

.. ...specjalne jednorazowe elektrody. Zapis EKG w sposób ciągły rejestrowany jest na taśmie magnetofonowej lub innym nośniku danych np. karty pamięci Flash w urządzeniu przypominającym wielkością i wyglądem walkmana. Urządzenie to zamocowane jest w specjalnej kaburze, z którą pacjent nie..

Amiodaron (Cordarone, Opacorden, Sedacoron, Amiokordin)

.. ...mogą dotyczyć zjawisk elektrofizjologicznych w sercu. Stosowanie amiodaronu wiąże się z ryzykiem wystąpienia bradykardii ( rytm serca poniżej 60 uderzeń na minutę ) i bloków przewodzenia. Innym efektem ubocznym, dotyczącym wszystkich leków stosowanych w leczeniu zaburzeń rytmu serca,..

Blok przedsionkowo-komorowy

.. ...lekami, zaburzeniami elektrolitowymi, chorobą wieńcową serca. Może również wystąpić u zupełnie zdrowego człowieka, w pewnych sytuacjach jest uznawany za normę ( na przykład przy bradykardii, czyli zwolnieniu rytmu serca poniżej 60 uderzeń na minutę ). Blok pierwszego stopnia zwykle nie..

Lewogram

.. ...z I i II lub I i aVF elektrody ( elektrody kończynowe ). Jeśli odchylenie osi wynosi poniżej - 30 stopni mówimy o lewogramie. Odchylenie osi elektrycznej serca w lewo może występować w całkowicie zdrowym mięśniu sercowym. Jeśli z poprzednich wyników badań EKG konkretnej osoby wynikało,..

Nagłe zatrzymanie krążenia (NZK)

.. ...zależne są metody reanimacji. Przy migotaniu komór czy rozkojarzeniu elektromagnetycznym wskazana jest defibrylacja. Przy asystolii defibrylacja jest bezcelowa i należy wykonywać zewnętrzny masaż serca...

Oś serca

.. ...pojęciem odnoszącym się do elektrofizjologii serca, czyli zagadnień dotyczących powstawania i przewodzenia pobudzeń elektrycznych w układzie bodźcoprzewodzącym serca. Nie dotyczy bezpośrednio anatomicznego ułożenia serca w klatce piersiowej. Impulsy elektryczne powstające ( w warunkach..

Zespół tachy-brady (tachykardia-bradykardia)

.. ...tkanki łącznej, zburzenia elektrolitowe, choroby tarczycy i inne ). Może również występować jako działanie niepożądane niektórych leków nasercowych. Objawy zespołu tachy - brady to zwykle napadowe utraty przytomności. W lżejszych postaciach: zawroty głowy, uczucie nierównego bicia serca,..

Kardiowerter-defibrylator (ICD)

.. ...okolicy podobojczykowej, elektroda, niegdyś mocowana do osierdzia, dziś jest fiksowana głęboko pod mięśniami. ICD śledzi rytm serca pacjenta. Jeśli zarejestruje zaburzenia rytmu potencjalnie zagrażające nagłym zatrzymaniem krążenia, wyzwala impuls elektryczny i przeprowadza kardiowersję...

Częstoskurcz nawrotny

.. ...wywoływanie arytmii ), EKG metoda Holtera, stymulacja przezprzełykowa lub badanie elektrofizjologiczne z wprowadzeniem elektrod do serca przez tętnicę udową i aortę. Leczenie: farmakologiczne lub ablacja...

Zespół MAS

.. ...oraz badaniach dodatkowych. Jeśli nie udaje się uchwycić napadu w zapisie EKG metodą Holtera, można zastosować rejestrator zdarzeń lub badanie elektrofizjologiczne serca ( programowana stymulacja komór )...

Zawał serca jako powikłanie zabiegu operacyjnego

.. ...obrzękiem płuc ). W badaniu elektrokardiograficznym obserwujemy najczęściej obniżenie odcinka ST. W obrazie ECHO lekarz może stwierdzić hipokinezę niedokrwionego fragmentu mięśnia sercowego. Potwierdzeniem zawału jest podwyższony poziom sercowych troponin. Zawał serca związany z..

Pionierska operacja nieinwazyjnej krioablacji serca

.. ...niskimi temperaturami. Elektrodę w postaci igły, wprowadza się w miejsce odpowiedzialne za arytmię. Jej ruch cały czas obserwowany jest przez lekarza na aparacie USG. Następnie przez igłę przepuszczany jest ciekły azot o bardzo niskiej temperaturze, który wybiórczo zamraża i niszczy..

Migotanie przedsionków to najczęstsze zaburzeniem rytmu serca

.. ...niewydolność nerek, zaburzenia elektrolitowe spowodowane niskim poziomem potasu lub magnezu, nadużywanie alkoholu, kofeiny, otyłość, nadczynność tarczycy, operacje płuc, przełyku, uszkodzenie mózgu, czynniki genetyczne. Dwa zasadnicze rodzaje leczenia to leczenie farmakologiczne ( mała..

Rozrusznik serca ma 50 lat

.. ...łączące urządzenie z elektrodami umieszczonymi na nasierdziu. Następny model rozrusznika opracowany przez Elmqvista miał już baterie wystarczające na dwa tygodnie pracy, a rozmiary całego aparatu udało się też znacznie zmniejszyć. Ten stały postęp w udoskonalaniu urządzenia spowodował,..

Sztuczne serce działa jak prawdziwe?

.. ...sztuczne serce dzięki elektronicznym czujnikom dostosowuje przepływ krwi do potrzeb biorcy, zaś specjalna powłoka z tkanki zapobiega odrzuceniu sztucznego narządu przez układ odpornościowy i tworzeniu się zakrzepów. Niestety, słabym punktem takiego serca jest zasilanie - baterię trzeba..

Wszczepienny defibrylator serca

.. ...okolicę pod obojczykiem, a elektrody ( od 1 do 3 ) poprzez układ żylny wszczepia się do serca. Twórcą tego urządzenia był pochodzący z Polski Michael Mirowski. Zdaniem prof. Lubińskiego trzeba uświadamiać lekarzy, że nagły zgon sercowy jest najważniejszą przyczyną zgonów w..

Lepszy monitoring pracy serca

.. ...Zespół Katedry Mikroelektroniki i Technik Informatycznych Politechniki Łódzkiej ( PŁ ) zaprojektował i uruchomił zmodyfikowany system akwizycji danych. Innowacyjne modyfikacje polegają na dostosowaniu urządzenia do nowych typów badań, niemożliwych do wykonania z wykorzystaniem..

Każda minuta ważna przy ostrym zawale serca

.. ...specjalistami, którzy podejmują decyzję o podawanych lekach i postępowaniu z chorym. Jeżeli karetka nie ma takiego wyposażenia powinna zawieźć pacjenta do ośrodka z kardiologią inwazyjną - podsumował...

Operacja jednoczesnego szczepienia bypassów i ablacji

.. ...ok. 60 stopni C. na elektrodzie i dzięki temu likwiduje się nieprawidłowe drogi przewodzenia w lewym przedsionku i żyłach płucnych. Według specjalistów przedłuża to czas operacji o kilka minut, ale w 75 - 80 proc. przypadków przywraca rytm zatokowy serca. Ta operacja ma na celu za pomocą..

Nowy budynek Śląskiego Centrum Chorób Serca w Zabrzu

.. ...wieńcowa, naczyniowa i elektrofizjologiczna. W budynku B znajdzie się również m.in. zespół przychodni ŚCCS, w których odbywają się konsultacje kardiologiczne i kardiochirurgiczne pacjentów ze Śląska i całej Polski. Dotąd przychodnie mieszczą się w zaadaptowanych barakach, postawionych..

Kołatania, ablacje - okiem dochtora - Str. 2

.. ...bardzo dobrą Pracownią Elektrofizjologii w Klinice Kardiologii. Polecam. Do Pana Arrrtura : ) Robię różne zabiegi, wszystkie są niewątpliwe stresem dla pacjenta. A skurcze dodatkowe są dość częste właśnie po ablacjach, więc przychylałbym się do zdania, że są efektem podrażnienia serca..

Kołatania, ablacje - okiem dochtora - Str. 8

.. ...zespoły QRS w ekg to elektrokardiograficzna rejestracja akcji komór ( przed nimi są załamki P - czyli skurcz przedsionków serca ) Pani Amadea: No tak powinienem sie spodziewać takich pytań. W przypadku częstoskurczu węzłowego odległość drogi szybkiej ( tej co ma zostać ) i drogi wolnej (..

Kołatania, ablacje - okiem dochtora - Str. 9

.. ...Ośrodki wykonujące zabiegi elektrofizjologiczne u dzieci ( często znacznie młodsze niż 10 - latki ) to Centrum Zdrowia Dziecka w Warszawie i oczywiście Śląskie Centrum Chorób Serca w Zabrzu. Witam, mam problem podobny do wielu z was, mianowicie częstoskurcze, nei wiem czy są to..

Kołatania, ablacje - okiem dochtora - Str. 14

.. ...kierowniku Pracowni Elektrofizjologicznej w Aninie http://www.ckanin.pl/lekarze/szumowski.html który wraz z dr Derejko wykonują między innymi ablację. Okazało się że Pan dr. Oskar Kowalski jest kierownikiem Pracowni Elektrofizjologii i Stymulacji Serca w Śląskim Centrum Chorób Serca...

Częstoskurcz - ablacja - Str. 7

.. ...będzie ona leżała na elektrodzie i oczywiście można korzystac z kuchenki mikrofalowej, bo holter ściąga fale elektryczne a mikrofala ultradźwiękowe.jestem po ablacji i czekam na następną, ponieważ nie było efektu po pierwszym zabiegu. A poza tym sama zakładam holtery i asystuje przy..

Częstoskurcz - ablacja - Str. 11

.. ...zaraz po wprowadzeniu elektrod do serca( pojawiły się mocne częstoskurcze )ale póżniej już było ok. Nie ma możne jako takiego bólu,ale czasami coś * tępego * się czuję czy to przy przesuwaniu elektrod czy przy * zgrzewaniu * . Oczywiście lekarz wywołuje póżniej częstoskurcze aby..

Częstoskurcz - ablacja - Str. 15

.. ...udową lekarze wbijają elektrody które prowadzą do serca. W tym momencie wystapił u mnie krwotok, którego długo nie mogli go opanować. Serce przestało bić,ale pobudzili je wewnetrznie. Także zapadłam w śpiączkę. Obudziłam się. Ale lekarze określili to jako * CUD * . A ja się obudziłam bo..

Częstoskurcz - ablacja - Str. 16

.. ...się uda - nawet jak elektrody będą wprowadzane przez żyły, a nie tętnice, to może pójść coś nie tak. Życzę Ci z całęgo serca, żeby tym razem się powiodło!!! No to do 21 maja juz niedługo: ) napisze jak poszło. Może będzie dobrze;;] okej ja rozumiem i zazdroszcę tym, co moga mieć więcej..

Echo serca - Str. 5

.. ...internista opisujący elektrokardiogram stwierdził niezgodny blok prawej odnogi pęczka Hisa. Ponadto wyjaśnił że jest to ułomność bardzo popularna występująca w dużej liczby osób. Moje ciśnienie krwi wynosi 130/80, natomiast waga ok. 115 kg przy wzroście 183 cm.Jednak skierował mnie na..

Echo serca - Str. 8

.. ...bo z chwilą podpięcia elektrod ciśnienie krwi skoczyło mi natychmiast na 160/80 ( normalnie 110/70 tętno 52 bo byłem w młodości sportowcem ) i pomimo że kilka ładnych pań zabawiało mnie rozmową przez pół godziny nie chciało ani trochę opaść. Ponieważ nie chciałem zostawać w szpitalu ani..

Echo serca - Str. 10

.. ...badania krwi, tarczycy, elektrolitów mam ok.Miałam napady czestoskurczu ,max do 130 ale juz sama nie jestem pewna czy to nie z nerwów bo wystarczy ze sie wytsrasze to serce mi zaczyna strasznie szybko bic potem robi mi sie słabo czy to normalne??? ze starchyu skacze mi cisnienie itd itp...

Echo serca - Str. 16

.. ...wszystko w normie łącznie z elektrolitami, prócz cholesterolu calk : 6,19 cisnienie graniczne 140/90, przy wzroscie 186 cm waze okolo 99 kg zrobilem też Echo - oto wynik: Lewa kom niepowiekszona, nieznacznie pogrubiala MPK,bez zab. kurczliwosci, ZASTAWKA MITRLANA:NIEDOMYKALNOSC I/II..

Nerwica lękowa - jak z nią walczyć? - Str. 25

.. ...wodzie, a zawierają elektrolity: sód, potas, glukozę i wit C dla lepszej pracy serca i mózgu. Polecane zwłaszcza w upały, kiedy tracimy mnóstwo składników wraz z potem. 24 tabletki kosztuja ok 15 zl, ja się po nich naprawde dobrze czuje. A! i zmierz sobie ciśnienie, może masz za niskie,..

Nerwica lękowa - jak z nią walczyć? - Str. 32

.. ...mineralizuje, bo jest napojem elektrolitowym. LITORSAL firmy Zdrowit polecany zwłaszcza podczas wysiłku fizycznego lub upałów, kiedy tracimy dużo płynów i elektrolitów. Skład bardzo prosty: POTAS, SóD, glukoza, wit. C - wszystko dla dobrej pracy serca i mózgu. Bardzo sobie chwalę ten..

Nerwica lękowa - jak z nią walczyć? - Str. 542

.. ...robione badania krwi, elektrolitów, glukozy i ok. miałam tsh( wyszło troche podwyższone, ale zrobiłam dodatkowe badania ft3 i ft4 i sa w normie ), miałam holtera i echo serca i też są okej, lekarka kardiolog mówiła ze mam serce jak dzwon, ale ja nadal nie mogłam w to uwierzyć, że tak sie..

Nerwica lękowa - jak z nią walczyć? - Str. 583

.. ...bardzo słaby poziom elektrolitów.Zwłaszcza potasu.Leżałem po parę godzin pod kroplówkami.Gdy brałem te witaminy nic się nie działo a ataki nawet gdy się pojawiały to ze strony serca były bardzo niemrawe i tak bardzo nie doskwierały.Zresztą za każdym razem gdy przyjeżdżało do mnie..

Wypadanie płatka zastawki dwudzielnej - Str. 20

.. ...trwały efekt wyleczenia. Elektrodę ablującą wprowadza się najczęściej przez żyłę udową do serca w miejsce źródła arytmii. a ja byłam u lekarza, zrobiła mi echo - powiedziała że płatka nie ma ( w podstawówce się na to leczyłam, więc skoro teraz nie ma - to nigdy nie było? ) że jestem..

Ablacja - Walczak, Czerwiński, Wojnarowa - Str. 3

.. ...profesor zajety, nie ma elektrod itd... Mialam wtedy 15 lat, arytmie, migoto - trzepotanie przedsionkow i czestoskurcz komorowo - przedsionkowy... Ale ciesze sie, ze innym sie udalo... A ja miałam ablację 21 - 02 - 2008 w Częstochowie w Centrum Chorób Serca i Naczyń im Polonii Świata...

Napadowy częstoskurcz - kiedy ablacja?

.. ...wiec zlecono badanie elektrofizjologiczne serca i ewentualna ablacje. nie potrafie ci powiedziec ile i jakie dolegliwosci trzeba miec zeby byc zakwealifikowanym do tego zabiegu jednak jest to bardzo kosztowne i z dlugim terminem ( rok oczekiwania ) - przynajmniej u nas w poznaniu. tutaj..

Rozszczepienie łącza AV

.. ...tygodniu miałam badanie elektrofizjologiczne serca ( zespół preekscytacjii ). Miałam nadzieję, że przy okazji zrobią ablację i po kłopocie, niestety arytmii nie sprowokowano. Natomiast z tego badania udokumentowano rozszczepienie łącza AV. Czy ktoś wie coś na ten temat? A oprócz tego..

Bradykardia jak leczyć?

.. ...wszelkie urządzenie elektroniczne typu tel kom., komputer - lącza radiowe itd? Pytam się, bo wyczytałam na forum, ze skrajnym, bardzo rzadkim powikłaniem po ablacji, na którą czekam, jest wszczepienie stymulatora. Ja sie nie boje bo moj stan serca ze tak powiem nie jest chyba zagrazający..

Napadowy częstoskurcz nadkomorowy

.. ...zaproponował badanie elektrofizjologiczne plus ablację.I jak na razie jestem zdrowiutka. Pozdrawiam... czy możesz mi podać informacje co to jest ablazja,czy to jest płatne leczenie i gdzie mam sie z tym udać.miewam często czestskurcze 3 - 4 razy w roku,bicie serca 300 na minute.do jakiej..

Mam WPW i jestem uczulony na punkcie serca

.. ...pacjenta po http://www.drivehq.com/folder/p976050.aspxoperacji zastawki : Pozdrawiam. Ola http://www.drivehq.com/folder/p976050.aspx dziekuje bardzo, zaraz zapoznam sie z wiadomosciami ; ) Pozdrawiam Artur..

Ablacja - kompendium wiedzy - Str. 6

.. ...stron wprowadzone były elektrody ); chwialmi bolało też przy pobudzaniu serca, ale i tak połowę zabiegu przespałam ( na szczęście )... Po wszystkim, kiedy się ocknęłam jeszcze na stole, moje pierwsze wrażenie było takie: moje serce jest spokojniejsze i takie też było na..

Ablacja - kompendium wiedzy - Str. 9

.. ...wkłucia, dwa w żyłe ( elektrody diagnostyczne ) i jedno w tętnice ( elektroda ablacyjna ). Wprowadzenie elektrod do serca trwało około 30min. Lekarz się nie spieszył. Znieczulenie tylko miejscowe. Uczucie w pachwinie jak u dentysty ( odrętwienie ). W czasie wykonywania nakłuć oraz..

Ablacja - kompendium wiedzy - Str. 26

.. ...tylko kiedy przesuwał elektrode do serca ale to nic nie bolało: ),jeden ból jaki miałam to odczuwłam jak zaczeło schodzić znieczulenie juz po przewiezieniu na sale.Cały zabieg trwał ok 60 min.Musiałam leżec na plecach 6 godz. z uciskiem na miejscu wkłucia a potem mogłam juz powoli wstac..

Po ablacji - Str. 16

.. ...rytmu, podlacza sie te elektrodki i przesyla zapis akcji serca do kardiologa na dyzurze. Podczas nastepnego czestoskurczu ( dopadl mnie bo duzym wysilku ) mialam juz kardiofon i wyslalam zapis, tetno okolo 250. pani kardiolog kazala wezwac pogotowie, wezwalam ale musialam odwolac bo w..

Po ablacji - Str. 20

.. ...wkuwa, by wprowadzić elektrody. Ablację wykonywał u mnie dr Łukasz Szumowski,bardzo miły, potrafił w odpwoiedniej chwili zagadać i wykonać bezboleśnie zabieg,za co z całego serca mu dziękuję! Sam zabieg nic nie bolał, tylko czuć było lekkie ukłucie igły przy znieczuleniu... i to tyle..

Szybkie tętno - Str. 9

.. ...sie miejsce wklucia elektrod. Po zabiegu sa chyba robione jeszcze jakies badania kotnrolne ( pewnie ekg, echo serca itp ), i dosc szybko sie wychodzi do domu. Monia Ci udzieli dokladniejszej odpowiedzi, bo ona miala juz jedna ablacje, ja narazie tylko teoretyzuje na podstawie tego co..

Szybkie bicie serca przy nagłych ruchach

.. ...takim który zajmuje sie elektrofizjologią. Parcownie elektrofizjologii są w praktycznie wszyskich Klinikach Kardiologii przy Akademiach Medycznych ( kilka w warszawie, w katowicach, zabrzu, katowicach, poznaniu, gdańsku, szczecinie itd ). Najlepiej gdyby tę arytmię ( nazywa się..

Propranolol - Str. 3

.. ...SERCOWEGO, ALBO ZABURZENIA ELEKTROLITYCZNE * . Po jakimś czasie ból w klatce ustał, więc lekarz stwierdził że badania nie są mi już potrzebne. Wczoraj znów sięgnęłam po Therm Line i po niecałej godzinie dopadł mnie niezwykle ostry ból, sądzę, że serca. Dziś znów łyknęłam propranolol, ale..

Ablacja - Str. 6

.. ...czym polega badanie elektrofizjologiczne serca? Czy to jest badanie inwazyjne? jola ja mam miec zabieg w Lodzi klinika na Sterlinga czy ktos o niej cos slyszal? Nie słyszałam o tym szpitalu.nic. Ale chciałabym ci zaproponować AM w Warszwie. Dobry sprzet, dobrzy lekarze. pozdrawiam Dzieki..

Nerwica - czy na pewno? - Str. 3

.. ...kwasice i wlasnie dyselektrolitemie czyli niskie poziomy elektrolitow, a jaki Ty masz ten magnez i potas??? Czesc Co do wypicia alkoholu to powiem tak, ja sie budzilam nad ranem z kolataniem serca i z takim niepokojem, po pol godz mi przechodzilo.Jak to powiedzialam mojej kuzynce to mi..

Kardiowerter / defibrylator serca (ICD)

.. ...ktore wytwazaja pole elektromagnetyczne.Cały czas jestem w kontakcie z Poradnia elektrostymulacji we Wrocławiu przy ul. Trauguta.Kontakt ze mna;starykibic&wp.pl Pozdrawiam Marian. Witam, W zeszlym tygodniu wszczepiono ICD mojemu tacie. Szukam wszelkich informacji na ten temat, bo to..

Kardiowerter / defibrylator serca (ICD) - Str. 5

.. ...piersiowej miałam przypięte elektrody,słyszałam bicie serca.Na palcu prawej ręki był pulsometr.Rękę lewą miałam przywiązaną dość mocno,po to by nią nie ruszać.Przy zabiegu było kilku lekarzy.Następnie zostały zasłonięte oczy tak jak podczas operacji.I się zaczęło.Lekarz uprzedził ,że na..

Kardiowerter / defibrylator serca (ICD) - Str. 10

.. ...dojechała karetka i * elektrowstrząsy * serce niby wróciło ale przytomności nie odzyskała, w karetce odjechała im jeszcze raz i znowu elektrowstrząsy, w szpitalu decyzja o śpiączce farmakologicznej i tak była 4 doby, wybudzili ją ale nie dawała rady sama oddychać miała rurke, nastepnego..

Bypassy i co dalej?

.. ...zadowalające, wyniki poziomu elektrolitów w normie, sami chyba nie wiedzą jeszcze co naprawdę się dzieje. Tato ma ciągle huśtawki nastrojów ., bo naprzemian dobre wiadomości , to znów coś innego wyskakuje. Nadmieniam , że raczej oprócz serca ( dwa zawały )to nigdy nie chorował i może..

Zapalenie mięśnia sercowego u noworodków

.. ...wraz z badaniem poziomu elektrolitów, hormonów tarczycy oraz OB. Niestety często jest tak, że zwykłe objawy typu zmęczenie i kołatanie serca jest lekceważone, jako nerwica serca lub np. tłumaczone jako osłabienie po chorobie. Przy tak małym dziecku trudno było zdiagnozować taką..

Dziwne ataki serca

.. ...szerszych badaniach( elektrolity,krew itp. )okazało sie że wszystko w normie,problem ten powtarzał sie przez ok. 3 miesiące choć z coraz mniejszym nasileniem,aż w końcu ustał, w między czasie miałem tez badanie metodą Holtera i też wszystko w normie ( coś tam było że mam liczne objawy..

Kołatania serca, to nerwica? - Str. 2

.. ...zabieg z wprowadzeniem elektrody przez tetnice do pikawki ^^...ale i to nie jest pewniak : ) Przeraza mnie ten temat, ale jak bedzie mi sie to z wiekiem poglebiac ( czego sie najbardziej obawiam ) to bedzie go chyba trzeba przeprowadzic : ) Obecnie mam 26 lat ; ) ...a WPW ma lat ok.5 - 6..

Tachykardia i wzmożone napięcie, zaburzenia przewodnictwa

.. ...polecił wykonanie badania elektrofizjologicznego w Śląskim Centrum Chorób Serca w Zabrzu ( w sumie mieszkam jakieś 25km od kliniki ) ale od 3 lat nie potrafie tam dojechać nie wiem dlaczego....może to strach przed prawdą albo strach przed durnym pobytem w szpitalu. Pozdrawiam wszystkie..

Ablacja inaczej

.. ...szyje : ) ) Wkładają elektrody: ) uuuu jak mi słodko słoabo się robi ,no juz pan dr dotarł do serca teraz noga - poczuje pani nieprzyjemne rozpychanie w nodze bo znieczulam.. ok: ) - teraz nacinam proszę sie nie ruszać ok: ) i znowu mi słodko słabo: ) - jestem w sercu ok: ) tylko ta..

Ablacja - usunięcie arytmii - czy niebezpieczna? 19 lat

.. ...trakcie pierwszego zabiegu elektrokardiogram? Bo wydaje mi się że w szpitalu gdzie ja miałam mieć ablacje mieli monitorować jej przebieg dzięki jakimś innym urządzeniom,a czytałam,że elektrokardiogram jest najbardziej bezpieczny. Z góry dziękuję za odp.,pozdrawiam : ) Podczas ablacji..

Alveo faktycznie pomaga?

.. ...pewnie pomagają wyrównać elektrolity, uzupełnić witaminy i dbaja o ogólną równowagę w organiźmie - a to dobry stan wyjściowy. pozdrawiam stracatella Witam część I Po operacji serca( wstawiona zastawka mitralna ) miałem zapalenie wisierdza , stan organizmu był bardzo zły.Rokawania miałem..

By-passy operacja Zabrze

.. ...dziedziny : kardiologii, elektrofizjologii, wrodzonych wad serca, niewydolnosci serca, kardiochirurgii czy transplantologii uzyskac pomoc.Najtrudniejsi chorzy trafiają donas i są dodatkowo zapraszani na cotygodniowe konsylia( wtorek godzina 13.00 ). Serdecznie pozdrawiam w imieniu całej..

Diagnostyka serca

.. ...zmiany w kurczliwości poszczegolnych jam serca ( popraa czy pogorszenie ) Izabelo ! Serdecznie dziękuję za zainteresowanie i błyskawiczną odpowiedź. Jestem szczerze zobowiązana, serdecznie pozdrawiam ! Anna..

Arytmia serca, jak z nią sobie radzić?

.. ...Pozdrawiam. A jak poziom elektrolitów - potasu, sodu? I czy oprócz echa robione były jakieś inne badania? Ile płynów wypijasz na dobę? Przy upałach i dużych wysiłkach fizycznych przyczyną może byc odwdnienie i utrata elektrolitów, a w efekcie szybkie bicie serca... A wypadanie płatka ma..

Kardiolog w Szczecinie

.. ...dobry jeśli chodzi o elektrofizjologię ( czyli zaburzeia rytmu serca ) jest podobno dr Jarosław Kaźmierczak, przyjmuje w przychodni na ul. Staromłyńskiej. Na PAM - ie jest szefem oddziału elektrofizjologii.Co prawda nie byłam u niego, bo ablację miałam w Warszawie, ale słyszałam,ze jest..

Dziwne uderzenia serca

.. ...badanie krwii ( w tym elektrolity ) i jak jestes bardzo wystraszony ekg holtera. Idx z tym do kardiologa i bedziesz wiedział czy cos ci jest, czy to tylko twóje ciało świruje. ja mam niecałe 19 lat i od 2 lat mam to samo. Czasami bardzo rzadko a czasami kilka razy dziennie. Nie chodze do..

Dodatkowe skurcze - Str. 20

.. ...nic groznego .Poziom elektrolitów mam dobry n a tarczyce nie choruje wiec myśle ze to na tle nerwowym. Dwa lata temu chorowałam na nerwice lękową. Wyleczylam sie z niej całkowicie i dzieki temu terz te moje potykania serca nie budza we mnie lęków o życie, jedynie co to przeszkadzają mi i..

Dodatkowe skurcze - Str. 49

.. ...aparat i podlanczaja pare elektrod i z tym chodzsz 24godz potem lekarz odczytuje i jezeli Ci cos dolega to powinno sie zapisac na tym aparacie wiatam wszystkich!!! od dwóch miesiecy amma stwierdzone zaburzenia rytmu serca. Ostatnio kardiolog powiedział mi że mama sobie zrobić EKG jak..

Dodatkowe skurcze - Str. 87

.. ...nowaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa. na bank bede miec elektrolity, tarczyca, EchO serca, Holter, wysiłkowe, tak sądzę. Ja mam 33 lata a od 15 nerwicę lekową, obecnie zaleczona, więc mnie się wydaje, że mnie niestety wyjdzie jakies organiczne uszkodzenie serca:/..jestem w grupie ryzyka, mam..

Dodatkowe skurcze - Str. 92

.. ...np robią w pracowni elektrofizjologicznej mapowanie serca, skąd są dokładnie te skurcze itd, ale, że to i tak niczego nie zmienia. po prostu one przyszły i już zostały:/ tom,nie ma znaczenia serce zdrowe czy chore! czy Ty nie rozumiesz ze mozna miec serce zdrowe jak kon a rypnac z powodu..

WPW a ablacja - Str. 3

.. ...wypalanie,potwierdza badanie elektrofizjologiczne.Może jest to o tyle mylące,że ablacji ( o ile jest potrzebna ) dokonuje się podczas badania elektrofizjologicznego. I jak Marcin po ablacji ? Czy macie jakies informacje na temat Śląskiego Centrum Chorób Serca ? Czy warto wykonywać ten..

WPW a ablacja - Str. 4

.. ...udową lekarze wbijają elektrody które prowadzą do serca. W tym momencie wystapił u mnie krwotok, którego długo nie mogli go opanować. Serce przestało bić,ale pobudzili je wewnetrznie. Także zapadłam w śpiączkę. Obudziłam się. Ale lekarze określili to jako * CUD * . A ja się obudziłam bo..

Kuracja po wszczepieniu stymulatora serca

.. ...mógł mieć styczności z elektro - narzędziami ( typu. spawarki, wiertarki itd. ), czy ktoś wie co,ś na en temat? Interesują mnie także informacje na temat uprawiania sportu ze wszczepionym stymulatorem. Pozdrawiam Mirek Miras... Nie da rady. Spawarki i wiertarki wytwarzają pole..

Arytmia nadkomorowa serca

.. ...można poddać się badaniu elektrofizjologicznemu wraz z ablacją.Jeśli arytmia jest spowodowana dodatkową drogą przeowdzenia w sercu ( tak było u mnie ),w trakcie badania jest wywoływany częstoskurcz,lokalizowane jest ognisko arytmii i wypalane prądem o niskiej częstosliwości. Ja jestem po..

Arytmia nadkomorowa serca - Str. 4

.. ...pytanie czy badanie elektrofizjologiczne w 100% wykazuje czy ktos ma arytmie czy nie? bo holter wykazal ze mam czestoskurcz nadkomorowy, a przy bad.elektrofiz.nie wywolano arytmii,mam rytm zatokowy,i lekarz powiedzial ze jest ok,ale nadal mam * napady * szybkiego bicia serca Ok.115/min,..

Ablacja systemem Carto

.. ...miejscu. Później wprowadzą elektrody i zaczną zgrzewać. Pierwsza ablacja 2002 r. częstoskurcze komorowe prawej komowy. a druga w 2005 r. migotanie przedsionków. Teraz jestem przed trzecią - niedomykalność zastawki mitralnej. Niestety nie można ich wykonywać łącznie. Obydwie ablacje udały..

Napadowe nadciśnienie połączone z bradykardią

.. ...cholesterolu, poziom elektrolitów a przede wszystkim zrobic echo serca czyli jego USG. Takie nagłe skoki wysokiego ciśnienia są bardzo niebezpieczne, napisz mi czy tylko wtedy mama ma taki niski puls? czy normalnie tez ma nizszy? Wiesz ja mam i tachycardie i bradycardie no i niestety..

Moja arytmia serca, lekarz nie podejmie się leczenia

.. ...ustalenia wskazań do badań elektrofizjologicznych i ewentualnego leczenia inwazyjnego. Jednak nie otrzymałam żadnej pomocy. Rok później, dostałam atak na lekcji w szkole. Straciłam przytomność. Zostałam karetką pogotowia przewieziona na Oddział Chorób Wewnętrznych Zespołu Zakładów Opieki..

Wysokie tętno w ciąży

.. ...badaniach:echo serca, holter, elektrolity, tarczyca, nawet badania reumatologiczne - wszystko ok.Fakt,że zaznaczono iż moje serce jest hiperkinetyczne( czyli nadpobudliwe ).Kardiolodzy zwalają to na karby ciąży.We wnioskach na wypisie ze szpitala napisano,że jamy serca nieposzerzone, bez..

Rozruszniki, stymulatory serca

.. ...korzystać z zabiegów elektromagnetycznych. Proszę powiedzcie mi jak się żyje ze stymulatorem ,czy pomaga i jakie są niebezpieczeństwa zwiazane z korzystaniem z niego. Witam Napisze krótko: Pomaga i różnica zauważalna od razu. Spokojnie, bez obaw jest to zabieg który trwa ok. 40min, pod..

Napady lęku panicznego

.. ...kreatynina ,cholesterol, elektrolity , CK - MB ), USG jamy brzusznej , USG serca ( wyszła śladowa niedomykalność ), kilkanaście razy w czasie ataku EKG , badanie wysiłkowe , badanie dna oka i wszystkie badania wyszły ok - czy jest jeszcze jakieś badanie , które mogę zrobić aby się..

Poradnia zaburzeń rytmu serca - Kraków

.. ...Jana Pawła II, Klinika Elektrokardiologii - tam wszystkie budynki są w jedym miejscu więc nietrudno będzie ci ją znaleźć. pewnie wcześniej trzeba się będzie zapisać na jakiś termin ( ja musiałm czekać ok. 4 miesiące ). Ja bym ci jednak Doroto proponowała konsultacje w innym ośrodku,..

Nerwica serca, ktoś z was to ma? c.d.

.. ...bardzo niski poziom elektrolitow,zatrzymali mnie na jeden dzien na obserwacje i podawali kroplowki z potasem.Podobno taki niedobor potasu jaki mialam moze rowniez dawac takie objawy jak bol w klatce piersiowej,najgorsze jest to ze to juz moj 2 taki niedobry wynik.Zastanawiam sie co moze..

Holter - porady praktyczne

.. ...EKG,podpina do tego elektrody i już zaczyna się zapis pracy Twojego serca.I tak całe badanie holterowskie wygląda. dokladnie.... Aha! Dzięki serdeczne! I z tym holterem robi się wszystko to, co normalnie, codziennie się wykonuje, tak? A czy to prawda, że trzeba prowadzic jakies zapiski,..

Szybkie tetno II - Str. 6

.. ...badaniach:echo serca, holter, elektrolity, tarczyca, nawet badania reumatologiczne - wszystko ok.Fakt,że zaznaczono iż moje serce jest hiperkinetyczne( czyli nadpobudliwe ).Kardiolodzy zwalają to na karby ciąży.We wnioskach na wypisie ze szpitala napisano,że jamy serca nieposzerzone, bez..

Co się dzieje z Kiką?

.. ...uzgodnienia badaniem elektrofizjologicznym, któremu się jeszcze nie pddałam ). Oprócz nadmiernej i uciążliwej działalności mojego serca inne towarzyszące temu dolegliwości to: szybka męczliwośc ( po ok. godzinie ataku nie mam siły chodzić, a jeśli to robię jestem niesamowicie zmęczona ),..