Elektrokardiograficzne

Dorzut zawału serca

.. ...miokardium w badaniu elektrokardiograficznym serca ( EKG ). W badaniach laboratoryjnych obserwuje się wzrost enzymów będących markerami zawału. Częstość występowania dorzutu u pacjentów z zawałem serca określa się na ok. 4 - 8%. Warunki, które muszą być spełnione aby rozpoznać dorzut..

Asystolia

Asystolia

.. ...na podstawie badania elektrokardiograficznego oraz stwierdzeniu objawów braku czynności hemodynamicznej serca takich jak brak tętna na tętnicy szyjnej, nieoznaczalne ciśnienie krwi. W zapisie EKG asystolia objawia się jako linia prawie izoelektryczna, bez charakterystycznych załamków. W..

Scyntygrafia perfuzyjna

.. ...zawału mięśnia sercowego; elektrokardiograficzne i/lub biochemiczne trudności diagnostyczne zawału mięśnia sercowego ( kolejny zawał ), blok odnogi, zmiany w poziomie enzymów diagnostycznych z przyczyn pozakardiologicznych. Nie wykonuje się badań u kobiet w ciąży i w okresie karmienia..

Zespół Brugadów

.. ...badania EKG. EKG badaniu elektrokardiograficznym obserwujemy blok prawej odnogi pęczka Hisa oraz uniesienie odcinka ST w pierwszych trzech odprowadzeniach przedsercowych ( V1 - V3 ). Leczenie zespołu Brugadów polega na zabezpieczeniu chorego przed nagłym zatrzymaniem krążenia. Wszczepia..

Zawał serca jako powikłanie zabiegu operacyjnego

.. ...obrzękiem płuc ). W badaniu elektrokardiograficznym obserwujemy najczęściej obniżenie odcinka ST. W obrazie ECHO lekarz może stwierdzić hipokinezę niedokrwionego fragmentu mięśnia sercowego. Potwierdzeniem zawału jest podwyższony poziom sercowych troponin. Zawał serca związany z..

Kołatania, ablacje - okiem dochtora - Str. 8

.. ...zespoły QRS w ekg to elektrokardiograficzna rejestracja akcji komór ( przed nimi są załamki P - czyli skurcz przedsionków serca ) Pani Amadea: No tak powinienem sie spodziewać takich pytań. W przypadku częstoskurczu węzłowego odległość drogi szybkiej ( tej co ma zostać ) i drogi wolnej (..

Kołatania, ablacje - okiem dochtora - Str. 9

.. ...ma Pan udokumentowane elektrokardiograficznie częstoskurcze radzę postarać sie o konsultacje elektrofizjologa. Tak jak pisałem wcześniej we wszystkich dużych ośrodkach kardiologicznych działają pracownie elektrofizjologii. Czy u Pana jest jakieś zagrożenie ( oczywiście większe niż sam..

Echo serca - Str. 18

.. ...pomóc m.in. badanie elektrokardiograficzne. przeważnie odchylona w lewo o ponad - 30°. Leczenie ASD II polega na przezskórnym zamknięciu ubytku lub operacji kardiochirurgicznej z zastosowaniem krążenia pozaustrojowego. Wskazaniem do leczenia inwazyjnego jest istotny przeciek lewo - prawy..

Diagnostyka serca

.. ...zmiany w kurczliwości poszczegolnych jam serca ( popraa czy pogorszenie ) Izabelo ! Serdecznie dziękuję za zainteresowanie i błyskawiczną odpowiedź. Jestem szczerze zobowiązana, serdecznie pozdrawiam ! Anna..

Dodatkowe skurcze - Str. 183

.. ...charakterystyczne cechy kliniczne i elektrokardiograficzne. Przedstawiono także leżące u ich podłoża mechanizmy elektrofizjologiczne. słowa kluczowe: migotanie przedsionków, trzepotanie przedsionków, częstoskurcz przedsionkowy, preekscytacja Franciszek Walczak, Łukasz Szumowski Instytut..

Ubytek w przegrodzie międzyprzedsionkowej typu Q 21.1

.. ...pomóc m.in. badanie elektrokardiograficzne. przeważnie odchylona w lewo o ponad - 30°. Leczenie ASD II polega na przezskórnym zamknięciu ubytku lub operacji kardiochirurgicznej z zastosowaniem krążenia pozaustrojowego. Wskazaniem do leczenia inwazyjnego jest istotny przeciek lewo - prawy..

Satro - nareszczie coś wiarygodniejszego od EKG - Str. 5

.. ...wynika, że w porównaniu z elektrokardiograficzną próbą wysiłkową badanie SATRO ma większą wartość w przewidywaniu zaburzeń perfuzji mięśnia sercowego. Czułość ( C ) metody SATRO wynosiła 100%, a swoistość ( S ) 48 % ( wynik A ). Zgodnie z zaleceniami prof. Andrzeja Dąbrowskiego, zmiana..

Osłabienie, uczucie zimnych rąk - zapalenie serca?

.. ...wysiłkowego klinicznie i elektrokardiograficznie ujemny * . Lekarz wykonujący próbę powiedział, że nie widzi nic niepokojącego, należy tylko często mierzyć ciśnienie. ( moje ciśnienie „spoczynkowe” to około 130/78 – 125/78 ) Dodam, że nie mam nadwagi..

Różnica miedzy ekstrasystolią a parasystolią komorową - Str. 2

.. ...rozpoznać tylko w badaniu elektrokardiograficznym ( EKG ). Zespoły komorowe pochodzące z ogniska ektopowego mają zawsze ten sam kształt. Odstępy między nimi są wielokrotnością pewnej stałej wielkości, natomiast ich odstęp od pobudzeń zatokowych jest różny. teraz kolejny artykuł:..

Szmery sercowe a ECHO serca

.. ...odchylenia w badaniu elektrokardiograficznym, takie jak migotanie przedsionków, cechy powiększenia i przerostu jam oraz bloki odnóg. prawidłowy przepływ krwi przez naczynia krwionośne i jamy serca jest przepływem warstwowym ( laminarnym ). zwężenia ujść zastawkowych, poszerzenie wielkich..

Blok prawej odnogi pęczka hisa

.. ...potwierdzone badaniami elektrokardiograficznymi. Czy blok prawej odnogi pęczka hisa uznawany jest za: - chorobę serca ? - wadę wrodzoną serca ? - zaburzenie rytmu serca ? Problemem dla mnie jest kwestia obycia, a raczej jej brak, z terminologią medyczną dlatego zastanawiam się czy na..