Eozynofilowe zapalenie

Przyczyny zapalenia mięśnia sercowego

.. ...patogenezie mają limfocyty T. Eozynofilowe zapalenie mięśnia sercowego, jak sama nazwa wskazuje to skutek naciekania eozynofilii, które uwalniają substancje uszkadzające kardiomiocyty. Powstaje w następstwie odczynów alergicznych posurowiczych i polekowych, np. w przebiegu nadwrażliwości..