Epilepsja

Sulpiryd

.. ...niewydolności nerek i epilepsji. Sulpiryd nie powinien być podawany osobom ze stanami pobudzenia psychoruchowego. Z istotnych działań niepożądanych sulpirydu należy wymienić ortostatyczne spadki ciśnienia, zaburzenia ruchowe o postaci podobnej do choroby Parkinsona ( polekowy zespół..

Klorazepam (Cloranxen, Tranxene)

.. Klorazepam to lek z grupy beznodiazepin o działaniu głównie przeciwlękowym. Klorazepam, podobnie jak inne benzodiazepiny, modyfikuje przewodnictwo chlorkowe w mózgu, nasila hamujące działanie GABA na szereg układów nerwowych. Podstawowe działanie klorazepamu to łagodzenie stanów lękowych - działanie..

Agorafobia (lęk przed otwartymi przestrzeniami)

.. Agorafobia w dosłownym tłumaczeniu jest to lęk przed otwartymi przestrzeniami. Jest to zjawisko bardzo złożone. Chory odczuwa lęk przed znajdowaniem się na otwartej przestrzeni, jeśli w pobliżu nie ma osoby, która mogłaby pomóc choremu. Agorafobia może być fazą nerwicy lękowej, może także występować u..

Stymulacja serca pomaga epileptykom z asystolią

Stymulacja serca pomaga epileptykom z asystolią

.. ...pacjentom cierpiącym na epilepsję, którzy dodatkowo zmagają się z asystolią. Asystolia to stan, w którym serce przestaje pracować. Może się to zdarzyć również na skutek napadu padaczkowego. Zatrzymanie akcji serca podczas ataku padaczkowego. Podczas ataków serce najczęściej przyspiesza,..