Etapy rehabilitacji

Etapy rehabilitacji kardiologicznej

.. Rehabilitacja kardiologiczna powinna być rozpoczynana możliwie najwcześniej, bezpośrednio po stabilizacji stanu klinicznego chorego, najlepiej jeszcze w warunkach sali intensywnej opieki medycznej. Pozwala to uniknąć groźnych powikłań unieruchomienia. Następnie w miarę upływu czasu od incydentu sercowo -..