Etomidat

Narkoza

.. ...propofol, ketaminę i etomidat. Poszczególne leki są przeznaczone dla konkretnych grup pacjentów. O doborze decyduje wiek, współistniejące choroby ( szczególnie choroby układu krążenia oraz układu oddechowego ) a także przewidywany czas trwania zabiegu. Poza lekami hipnotycznymi podaje..