Farmakokinetyka

Przewlekła niewydolność serca

.. ...obserwowane w tym wieku zmiany farmakokinetyki i farmakodynamiki leków sercowo - naczyniowych, leczenie powinno być podejmowane szczególnie ostrożnie z odpowiednio dostosowanym dawkowaniem. Zawsze należy uwzględniać upośledzenie czynności nerek, zmniejszenie masy mięśniowej, zmiany..