Farmakologia

Leki kardiologiczne (leki stosowane w chorobach serca)

Leki kardiologiczne (leki stosowane w chorobach serca)

.. ...proponowanego leczenia farmakologicznego jest zapobieganie powikłaniom NT i tym samym wydłużanie życia pacjentów. Podstawą opanowania objawów i powikłań choroby jest regularne przyjmowanie leków do końca życia. Wyróżniamy kilka grup leków wykorzystywanych w terapii NT. Najbardziej..

Leki przeciwpłytkowe

Leki przeciwpłytkowe

.. Do leków przeciwpłytkowych należą: Kwas acetylosalicylowy. Działanie przeciwpłytkowe tego związku polega na nieodwracalnym hamowaniu cyklooksygenazy płytkowej ( jeden z enzymów płytek krwi ). Zahamowanie cyklooksygenazy ( COX ) powoduje zmniejszenie syntezy tromboksanu A2 - związku chemicznego nasilającego..

Antagoniści receptorów wapniowych (Ca blokery)

Antagoniści receptorów wapniowych (Ca blokery)

.. Działanie leków będących antagonistami receptorów wapniowych ( Ca blokery ) polega na blokowaniu napływu jonów wapniowych do komórek mięśnia serca i komórek mięśniówki gładkiej naczyń tętniczych. Jony wapnia są niezbędne do skurczu komórki mięśniowej. Zablokowanie napływu jonów wapnia powoduje zmniejszenie..

Antagoniści receptora angiotensyny II

Antagoniści receptora angiotensyny II

.. Antagoniści receptora angiotensyny II łączą się swoiście z receptorem angiotensynowym typu I ( AT I ). Zablokowanie receptora AT I powoduje zahamowanie funkcji biologicznej angiotensyny II, która jest peptydem, które go działanie biologiczne polega na pobudzeniu wzrostu ilości aldosteronu. Aldosteron jest..