Fenardin

Leki kardiologiczne (leki stosowane w chorobach serca)

Leki kardiologiczne (leki stosowane w chorobach serca)

.. ...Grofibrat, Fenoratio, Fenardin, Apo - Feno ). Nieco rzadziej używane są również inne leki regulujące stężenie lipidów we krwi, zaliczana do grupy żywic cholestyramina ( Vasosan ) i stosunkowo nowy lek o nazwie ezetymib ( Ezetrol ). W ramach profilaktyki uszkodzeń narządowych, w tym..