Fibroblasty

Wsierdzie

.. ...wchodzą komórki zwane fibroblastami oraz bardzo duża ilość włókien kolagenowych i sprężystych ( wzajemny stosunek tych włókien zmienia się w zależności od warty wsierdzia ). W skład wsierdzia wchodzą także komórki mięśni gładkich ( miocyty ). Wsierdzie przechodzi w śródsierdzie, czyli..

Wyhodowano fragment mięśnia sercowego

.. ...komórek sercowych - fibroblastów - skłonił komórki macierzyste do przekształcenia się w uporządkowaną tkankę złożoną z kardiomiocytów - komórki mięśnia sercowego. Bez fibroblastów powstawała tylko niezorganizowana kula kardiomiocytów. Aby podobne łatki dało się wykorzystać w leczeniu..