Fibrynoliza

W zawale serca liczy się przede wszystkim czas

.. ...przypadkach przewagę ma fibrynoliza - zastrzyk może wykonać odpowiednio przeszkolony personel karetki po stwierdzeniu zawału na podstawie obrazu EKG. Jak dowiódł Program Wielkopolski, jeśli nie można natychmiast przewieźć chorego na angioplastykę, fibrynoliza znacznie poprawia rokowanie...