Funkcje serca

Czynność mechaniczna serca (hemodynamika serca)

.. ...zapewnienia następujących funkcji: transportowanie tlenu i substratów odżywczych do tkanek; usuwanie dwutlenku węgla i produktów przemiany materii ze wszystkich tkanek organizmu; regulacja temperatury organizmu poprzez skórną regulację przepływu krwi; bierze udział w reakcjach..

Zwężenie odpływu z prawej komory

.. ...objawia się jej gorszą funkcją. Upośledzeniu ulega zarówno czynność skurczowa jak i rozkurczowa. Badania wykonywane w celu rozpoznania zwężenia odpływu z prawej komory: ECHO serca EKG Zdjęcie rentgenowskie klatki piersiowej Leczenie zwężenia odpływu z prawej komory. Leczenia korekcyjnego..

Zastawki serca

.. ...zastawka pnia płucnego. Funkcja zastawek serca polega na ukierunkowaniu przepływu krwi pomiędzy poszczególnymi jamami serca. Skurcz komór powoduje zamknięcie zastawek przedsionkowo - komorowych ( dwudzielna i trójdzielna ), co zabezpiecza przed wtłoczeniem krwi do przedsionków zamiast do..

Leki kardiologiczne (leki stosowane w chorobach serca)

Leki kardiologiczne (leki stosowane w chorobach serca)

.. ...Mogą one upośledzać funkcje układu krążenia. Odpowiednia antybiotykoterapia służy nie tylko do leczenia schorzeń takich jak zapalenie wsierdzia czy zapalenie osierdzia. Antybiotyki podaje się często profilaktycznie przed różnymi zabiegami. Stosuje się m. in. amoksycylinę ( Amoksycylina,..

Wstrząs kardiogenny

.. ...wywołanej upośledzeniem funkcji wyrzutowej serca. Najczęstszą przyczyną wstrząsu kardiogennego jest zawał mięśnia sercowego. W celu ustalenia czy rzeczywiście mamy pacjenta ze wstrząsem kardiogennym należy wykonać badanie ultrasonograficzne ( ECHO serca ). Mimo, że współczesna..

Hipoksja

.. ...krwotoczna; upośledzenie funkcji nerek ( w badaniach laboratoryjnych stwierdza się białkomocz, podwyższony poziom kreatyniny ); osteoartropatia przerostowa - nadmierny rozrost tkanki kostnej; krwioplucie. Leczenie hipoksji. Korekcja wady serca. W przypadku gdy korekcja nie przynosi..

Remodeling serca (przebudowa mięśnia sercowego)

.. ...zmianom geometrii i funkcji lewej komory: jak najszybsza reperfuzja ( przywrócenie krążenia na poziomie tkankowym w celu ograniczenia wielkości obszaru martwicy ); udrożnienie i utrzymanie przepływu w tętnicy unaczyniającej obszar martwicy mięśnia sercowego; obniżenie obciążenia serca w..

Rozrusznik serca (stymulator serca)

Rozrusznik serca (stymulator serca)

.. ...Najbardziej podstawowa funkcja rozrusznika serca ( stymulator serca, kardiostymulator ) polega na zabezpieczeniu pacjentów zagrożonych bradykardią. Jednakże istnieją także stymulatory, które są w stanie opanować tachykardię. Stymulatory ( rozruszniki serca ) mogą być stosowane czasowo,..

Przerost mięśnia sercowego (przerost lewej komory serca)

.. ...rozkurczu i upośledzenie funkcji skurczowej. Początkowo przerost jest koncentryczny, powyżej krytycznej masy serca 500g następuje przejście w przerost odśrodkowy ( ekscentryczny ). Przeciążenie objętościowe lewej komory będące wynikiem zwiększonego napełniania lewej komory prowadzi do..

Obrzęk płuc

Obrzęk płuc

.. ...naczyniowe. nagłe pogorszenie funkcji mięśnia sercowego u pacjentów z niewydolnością serca; zawał serca, ostry stan niedokrwienny mięśniówki serca; nadciśnienie tętnicze; zaburzenia rytmu;wady zastawek serca np. zwężenie zastawki mitralnej powodujące zastój krwi w płucach; udar mózgu (..

Przewlekła niewydolność serca

.. ...najczęściej przez dysfunkcję lewej komory, cechującym się objawami niedostatecznej perfuzji tkanek obwodowych, zaburzeniami regulacyjnymi oraz retencją płynów. Zazwyczaj rozwija się powoli, co powoduje, że wielu pacjentów nie zdaje sobie sprawy z nieprawidłowej pracy własnego serca. W..

Tamponada worka osierdziowego

.. ...powoduje pogorszenie funkcji hemodynamicznej serca. Płyn uciska na serc powodując zmniejszenie objętości napełniania komór i upośledzenie kurczliwości. Stan kliniczny pacjenta zależny jest od szybkości gromadzenia się płynu w worku osierdziowym. Klinicznie tamponadę dzielimy na ostrą i..

Recenzja Choroba niedokrwienna serca, red. Wrześniewski, Włodarczyk

Recenzja Choroba niedokrwienna serca, red. Wrześniewski, Włodarczyk

.. ...znaczenie a psychologicznym funkcjonowaniem chorych po zawale serca. W artykule przedstawione są zarówno dane z literatury dotyczące tego zagadnienia, jak i wyniki własnych badań. Badania odznaczają się szerokim zakresem, poprawnością metodologiczną i zastosowaniem zaawansowanej..

ECHO serca (USG serca)

ECHO serca (USG serca)

.. ...zastawki ( ich budowa i funkcja ), jamy serca ( tj. przedsionki i komory ) - oceniane są poprzez pomiar ich objętości, grubości ścian, kurczliwości. ECHO serca pozwala również zdiagnozować obecność płynu ( np. krwi ) w worku osierdziowym ( worku otaczającym serce ). ECHO serca jest..

Profilaktyka zawału serca

Profilaktyka zawału serca

.. ...sposobu codziennego funkcjonowania. Wymiernymi parametrami oceniającymi to, czy odżywiamy się zdrowo, jest poziom cholesterolu we krwi, poziom glukozy oraz masa naszego ciała. Podwyższony poziom cholesterolu LDL lub triglicerydów ( TG, trigly ) wiąże się ze wzrostem ryzyka wystąpienia..

Enalapril (Benalapril, Enarenal, Ednyt, Enap, Enazil, Epril, Mapryl)

.. ...tętniczego, poprawiają funkcję serca w przebiegu niewydolności tego mięśnia, wpływają na układ renina - angiotensyna - aldosteron ( RAA ). Działania niepożądane, poza zawsze możliwymi reakcjami alergicznymi, ograniczają się głównie do nadmiernych spadków ciśnienia i ich konsekwencji (..

Krążenie hiperkinetyczne

.. ...sprawny, wymagana jest prawidłowa kurczliwość. Krążenie hiperkinetyczne może zdekompensować niewydolność serca, dlatego u ludzi z niewydolnością serca każda poważna infekcja stanowi zagrożenie kardiologiczne...

Osierdzie

.. ...Prawidłowe osierdzie pełni funkcję ochronną w stosunku do mięśnia sercowego, zapewnia odpowiedni poślizg oraz uniemożliwia nadmierne rozciąganie się serca w czasie pracy. W stanach chorobowych ( np. zapalenie osierdzia ) jama to może wypełniać się znacznymi ilościami płynu, wywoływać..

Krążenie w życiu płodowym

Krążenie w życiu płodowym

.. ...człowieka nie tylko funkcjonuje inaczej niż po urodzeniu, ale jest także inaczej zbudowany. Serce płodu ma kształt w przybliżeniu kulisty, lewe komora jest podobnej grubości co prawa. Przedsionki serca są połączone przez otwór w przegrodzie międzyprzedsionkowej ( otwór owalny ). Pień..

Budowa naczyń krwionośnych

.. ...przewodów, rur, jednak ich funkcja wykracza poza jedynie transport krwi z serca do narządów i z narządów do serca. Naczynia biorą także czynny udział w regulacji krążenia i ciśnienia krwi. Tętnice. Tętnice dzielimy na tętnice dużego, średniego i małego kalibru. Do pierwszych zaliczamy..

Tętniak przegrody międzyprzedsionkowej

.. ...serca powoduje jego funkcjonalne zamknięcie. Otwór międzyprzedsionkowy jest wyposażony w rodzaj zastawki, która przepuszcza krew tylko z prawego do lewego przedsionka. Wzrost ciśnienia w lewej połowie serca, który następuje po porodzie, powinien uniemożliwić dalszy przepływ bezpośrednio..

Badanie metodą Dopplera (badanie dopplerowskie)

.. ...wykorzystywane przez funkcjonariuszy policji drogowej do łapania kierowców, którzy przekraczają dozwolona prędkość. W diagnostyce medycznej opcja bramki dopplerowskiej pozwala na ocenę miedzy innymi przepływ krwi przez zastawki serca: oceny prędkości przepływu, pośrednio gradientu..

Akromegalia

.. ...stężenia hormonów i funkcja układu wewnątrzwydzielniczego - szczególnie tarczycy. Pojawia się nietolerancja glukozy. Mogą pojawić się także objawy neurologiczne. Ze strony układu sercowo - naczyniowego najważniejsze zmiany to nadciśnienie tętnicze, kardiomegalia i niewydolność serca...

Skolioza

Skolioza

.. ...dojść do upośledzenia funkcji serca i układu krążenia. Przyczyny skoliozy. Przyczyny powstawania skoliozy nie są do końca poznane. Liczne teorie odnoszą się miedzy innymi do zaburzeń genetycznych, defektów budowy i funkcji tkanki łącznej, zaburzeń wzrastania. Rozpatrywane są także..

Właściciele kotów mają zdrowsze serca

.. ...wynikało, że kontakt z psami poprawiał funkcjonowanie serca i płuc u osób z chorobami serca. Jej zdaniem, każde zwierzę, które dana osoba postrzega jako ważne, może wywoływać dobroczynny wpływ na zdrowie...

Terapia genowa w kardiologii

.. ...wytworzenie nowych, w pełni funkcjonalnych naczyń krwionośnych w mięśniu sercowym po zawale serca - tłumaczy Gruchała. Zaznacza też, że czynione są próby skonstruowania nowych wektorów opartych na przykład na wirusie HIV. Te wirusy są oczywiście tak modyfikowane przez biologów..

Brokuły w walce z chorobą serca

.. ...brokułów serca zwierząt funkcjonowały lepiej niż grupy kontrolnej. Były też mniej podatne na uszkodzenie w warunkach ograniczonego dopływu tlenu, tj. takich jakie występują, gdy dochodzi do zawału serca. Jak oceniają autorzy pracy, brokuły działają ochronnie na serce poprzez pobudzanie..

Trombopoetyna chroni serce po zawale

.. ...sercowego i poprawiała jego funkcjonowanie po zawale. Co ważne, już jedna dawka trombopoetyny wykazywała działanie ochronne wobec serca, nie zwiększając jednocześnie liczby płytek krwi. Byłby to efekt niepożądany, ze względu na udział tych struktur w procesach krzepnięcia krwi. Zdaniem..

Rajd dla zdrowia pacjentów po przeszczepie serca

.. ...ciężko chory i nie może funkcjonować, tylko osoba, której po przeszczepie dano nowe życie. Ten wyjazd na Rynek jest dowodem, że pacjenci po przeszczepie serca są sprawni, normalnie żyją, uprawiają sport - powiedział PAP prof. Jerzy Sadowski. Jednocześnie - podkreślił kardiochirurg -..

Wcześniejsze przewidywanie zawałów serca

.. ...mięśnia sercowego, złe funkcjonowanie nerek, stany zapalne itp., nawet w sytuacji, gdy objawy takich zaburzeń nie są jeszcze zauważalne. Wychwytując taką anomalię dzięki stosunkowo prostemu badaniu poziomu protein w krwi, można więc będzie dużo wcześniej niż obecnie podjąć działania..

Polskie masło z kwasami omega-3 obniża ryzyko zawału serca

.. ...Korzystnie wpływają na funkcjonowanie mózgu, gdyż są zasadniczym składnikiem błony komórkowej komórek nerwowych. Łagodzą objawy depresji i zaburzeń pamięci. Kwasy te można kupić w aptece jako farmaceutyk. Spółdzielnia Mleczarska Sudowia w Suwałkach jest kontynuatorką tradycji pierwszej..

Fundacja Rozwoju Kardiochirurgii im. prof. Religi

.. ...rady, zrezygnował z tej funkcji dopiero z chwilą objęcia teki ministra zdrowia. W FRK z inicjatywy Zbigniewa Religi powstały m.in. polskie sztuczne komory wspomagania serca. Ten system pozwala zregenerować się choremu sercu lub - jeśli to niemożliwe - doczekać do przeszczepu. System jest..

Nordic Walking w rehabilitacji chorób serca

.. ...sprawność w codziennym funkcjonowaniu. Specjaliści zdecydowali, że bezpieczną formą rehabilitacji ruchowej pacjentów ze schorzeniami kardiologicznymi będzie właśnie Nordic Walking. Dr Ryszard Jasiński z Akademii Wychowania Fizycznego uważa, że taka forma ćwiczeń jest bardzo korzystna, bo..

Długotrwały stres zwiększa ryzyko choroby serca u dzieci

.. ...powinni uczyć je, jak funkcjonujemy w sytuacji napięcia emocjonalnego. Wiedza o tym, co dzieje się z ludzkim ciałem w stresie jest pierwszym krokiem w drodze do kontrolowania jego objawów i adekwatnego reagowania na nie - wyjaśniła. Ponad połowa badanych wie, że umiejętność radzenia..

Wszczepiono sztuczną komorę serca 13-miesięcznej dziewczynce

.. ...dobrym stanie: dobrze funkcjonuje jej krążenie oraz narządy wewnętrzne. Dzięki sztucznej komorze serca dziewczynka, u której stwierdzono ciężką niewydolność serca, ma teraz szansę bezpiecznie czekać na przeszczep. Od wielu miesięcy jest na pierwszym miejscu listy transplantacyjnej w..

Nowe doświadczenia mechanicznego wspomagania serca

.. ...może całkowicie przejąć funkcję komory serca. O nowoczesności zastosowanych w niej rozwiązań świadczy m.in. to, że wirnik tej pompy nie jest w żaden sposób łożyskowany, a zawieszony w polu magnetycznym. Zestaw umożliwia pacjentowi zasilanie i ładowanie zewnętrznych baterii pompy tak z..

Migrena a ryzyko zawału serca

Migrena a ryzyko zawału serca

.. ...może są to zaburzenia w funkcjonowaniu śródbłonka, tj. warstwy komórek wyściełającej naczynia krwionośne, spekulują badacze. Migrena była dotychczas postrzegana jako bolesne schorzenie, które obniża jakość życia, a nie jako ogólne zagrożenie dla zdrowia ludzi - komentuje jeden z autorów..

Kołatania, ablacje - okiem dochtora

.. ...bez nich nie mogłabym funkcjonować. I tak ciągle czuje potykanie serca. Próbowałam wyjaśnić przyczynę tych kołatań. Kilkanaście razy w ciągu tych 11 lat byłam u lekarzy - wszyscy zgodnie twierdzili, że mam nerwice. Nawet w ostatnim czasie, gdy 2 razy wylądowałam na pogotowiu ( niestety..

Kołatania, ablacje - okiem dochtora - Str. 16

.. ...prawidłowe odżywienie i funkcjonowanie tkanki nerwowej. czyli to taki trochę dopalacz a trochę odżywka : - ) ale - powaznie mówiąć - to również lek profilaktyczny - ma bardziej służyć utrzymaniu w Twoim organiźmie mięśni, w tym mięśnia serca , tkanki nerwowej - w dobrej formie - albo..

Kołatania, ablacje - okiem dochtora - Str. 51

.. ...normalnie zyc.co robic, jak funkcjonowac, jak z tym zyc.czy da sie to zaakceptowac? teoretycznie zyje normalnia, praca, dom rodzina. ale tak naprawde to jakosc mojego zycia jest uzalezniona od bicia serca. dodam ze niestety odczuwaqm kazdy skurcz, chco wiem ze sa ludzie ktorzy maja..

Echo serca - Str. 2

.. ...ewentualnej uposledzonej funkcji rozkurczowej , czli E/A czy IVRT? nadcisnienia nie mam, wiec to chyba zwezenie, czy mozliwe jest abym przez to miala zespol tachy - brady i dodatkowe skurcze komorowe i nadkomorowe we wnioskach pisze brak zaburzen kurczliwosci odcinkowej i nic poza tym..

Echo serca - Str. 4

.. ...ściandobra,bezodcinkowych zaburzń.EF=65% Funkcja rozkurczowa lewej komory nie zaburzona( E>A ). Zastawka mitralna:zwłóknienia przedniego płatka,Vmax0.9/0,8m/sek,IM( + ) Zastawka aortalna:drobne brzeżne zwłóknienia płatków,Vmax 1,3m/sek,f.zw nb Zastawka trójdzielna:Vmax..

Echo serca - Str. 5

.. ...opisane powyżej defekty w funkcjonowaniu serca stanowią o upśledzeniu sprawności ustroju? Czy niedomykalność zastawki aortalnej jest możliwa do zlikwidowania za pomocą leczenia farmakologicznego czy pozostaje tylko leczenie operacyjne? Co oznacza sformułowanie: drobne zmiany..

Echo serca - Str. 6

.. ...istotnego uposledzenia funkcji skurczowej, niewielkie niedomykalnosci zastawki mitralnej , plucnej i trojdzielnej. Generalnie bez dużych patologii Dzień dobry pani Izo mam 33lat i wszczepiony defibrylator robiłam niedawno badanie echo ale wizyta dopiero na maj u lekarza i proszę o..

Nerwica lękowa - jak z nią walczyć? - Str. 6

.. ...oszaleję.Nie mogę normalnie funkcjonowac.Od kilku tygodni mam znowu ataki,ale trochę się różnią od poprzednich.Jest to dośc mocny ucisk w skroniach, czole,górze głowy,zawroty głowy,szum w uszach, mam wrażenie że zaraz zemdleję, lekkie nudności,miękkie nogi,walenie serca,drgawki.po..

Nerwica lękowa - jak z nią walczyć? - Str. 27

.. ...utrudniać małemu normalne funkcjonowanie.Obawiam się,że niedługo będzie bał się sam wychodzić na klatkę itp. POmóżcie proszę,bo nie wiem,czy mam iść z małym do lekarza,czy to poprostu taki charakter... Dziewczyny powiedzcie mi czy to jest normalne , że non stop mnie bolą plecy pod..

Nerwica lękowa - jak z nią walczyć? - Str. 69

.. ...takze w pracy nie moglam funkcjonowac przebywalam na zwolnieniach, doszlo do tego ze nie moglam nigdzie sie ruszyc bo myslalam ze zaraz zemdleje no i te dusznosci kolatanie serca nadcisnienie 200/120 w wieku 30 lat co bylo niedopomyslenia,trwalo to okolo 13 lat i wspomniana serdeczna..

Nerwica lękowa - jak z nią walczyć? - Str. 97

.. ...żyć i znów normalnie funkcjonować. Wiem, że pomaga już samo uświadomienie sobie, ze nie umrzesz nagle na ulicy, to nie jest schorzenie fizyczne. I jeszce jedno: po tym wszystkim jest się dojrzalszym i lepszym człowiekiem. Poszukaj dobrego specjalisty. Zyczę Ci z całego serca powrotu do..

Wypadanie płatka zastawki dwudzielnej - Str. 26

.. ...jam serca prawidlowa funkcja jakas tam i co najwazniejsze zastawki i jakies przeplywy tez ok nawet zalecil bym jezdzil rowerem ale jak tu jezdzic gdy czujesz jakies dodatkowe skurcze a nawet od czasu do czasu jakies zarywanie w okolicy serca i ogolnie zle samopoczucie . mozliwe jest by..

Leki na arytmię to bzdura!

.. ...przyjmowania lekow trudno sie funkcjonuje chyba ze ktos sobie wmowil chorobe to nie musi ich przyjmowac Pozdrawiam Wszystkich ...nie wiem jak to jest z tymi lekami ale ja juz od 4 miesiecy biore Concor 5mg 1/2 tabl.rano i jest niezle z tym moim kolataniem serca.pozdrawiam.. Witam Kolega..

Napadowy częstoskurcz nadkomorowy - Str. 4

.. ...cisnienie 80/50 i nie moge funkcjonowac. Pozdrawiam Ja mialam ablacje serca w wrzesniu. Aga: Juz pewnie mialas ablacje, to wiesz, ze nie ma sie czego bac.. A tak btw ja np. śmierci nie boję się. Ostatnio mialam badanie EKG, po którym wykazalo mi, ze mam dość liczne dodatkowe skurcze...

Sztuczne zastawki serca - operacja Rosa - aorta 47mm

.. ...Czy po takim zabiegu funkcjonuje się normalnie??? mam syna w wieku 2latka i 6mies.mial on op.rossa.operacja byla w czdmp w lodzi.operowal go doc.moll.dziecko w tej chwili ma niedomykalnosc zastawek autograftu i homograftu 2 stopnia ale czuje sie swietnie.narazie jezdzi do lodzi na..

Sztuczne zastawki serca - operacja Rosa - aorta 47mm - Str. 2

.. ...Jeśli chodzi o serce to funkcjonuje całkiem nieźle, gorzej z moją odpornością na przeziębienia.Od dwóch miesięcy non stop jestem chora i na antybiotykach. Okazało się, że mam przewlekłe zapalenie zatoki aby chronić nasze seruszka z zastawkami trzeba się leczyć antybiotykami. Osoby ze..

Kardiomiopatia rozstrzeniowa - Str. 5

.. ...przypadku pogarszającej się funkcji serca i braku dawcy przeszczepu mechanicznych urządzen tymczasowo wspomagających jego prace ( VAD - Ventricular Assist Device ). jest to tzw pomost do przeszczepu ( bridge to transplant ). W kardiomoparii rozstrzeniowej rokowanie jest bardzo..

Kardiomiopatia rozstrzeniowa - Str. 14

.. ...przeszcepie? Jak ono funkcjonuje? Jak długo czekaliście? - czy słyszeliście o ożywianiu obumarłych komórek serca za pomocą jakichś urządzeń stosowanych w Szwajcarii? Czy może mieć taka terapia zastosowanie w przypadku kardiomiopatii rozstrzeniowej? - jaka jest różnica w leczeniu..

Sztuczna zastawka i normalne życie - Str. 2

.. ...serca , spadek jego funkcji , poszerzenie pierścienia zastawki i niedomykalność U mnie po 20 latach arytmi przeprowadzono ablację dodatkowej drogi przewodzenia, a w echo serca wyszło powiększenie lewej jamy serca oraz fala wrotna zastawki trójdzielniej i mitralnej, stąd moje pytanie czy..

Szybkie bicie serca przy nagłych ruchach

.. ...problemu? Boję się teraz funkcjonować normalnie, np. biec do autobusu czy napić się kawy. Mam ten sam problem.Mam 26 lat . Moim sposobem jest wstrzymywanie oddechu przy atakach ,jednego wieczoru jednak nie pomoglo i z wynikiem 280 bic na sek zabrali mnie do szpitala ,myslalam ze mi serce..

Czy mam nerwicę serca?

.. ...uczy się... normalnie funkcjonuje. Jeszcze raz serdecznie Wam dziękuję. Pozdrawiam i życzę dużo zdrowia Monia Drogi Marcinie, mam dosłownie to samo co Ty. Tak sie ciesze ze znalazlam ta strone ale czytajac ja płacze juz chyba od pol godziny. Mam takia przypadlosc od marca tego roku, nie..

Czy mam nerwicę serca? - Str. 2

.. ...zaczęło we mnie inaczej funkcjonować, gdzieś zamieszkał we mnie strach. Zawsze bałam się śmierci moich najbliższych, takie były moje nocne koszmary. Niestety moje koszmary częściowo się zrealizowały a strach o bliskich i o siebie od tamtego czasu przybrał realne formy. Nie miałam ochoty..

Szmery w sercu są groźne?

.. ...kołatania serca może być złe funkcjonowanie tarczycy...a ja mam małą tarczyce...byłam na badaniach krwi TSH i FT4 i dopiero wizyte mam po świętach..wiec dowiem sie czy to ta tarczyca jest powodem mojego * szalonego * serca..czy nie...pewnie bede musiala tez udac sie do kardiologa...!!mam..

Nerwica - czy na pewno?

.. ...nie można racjonalnie funkcjonować Witam! zastanawiam się od pewnego czasu czy w moim przypadku nerwica nakręca objawy typu - arytmia serca, zawroty głowy, czy to te objawy nakrecaja moją nerwicę.Od kiedy pamietam miałam problemy zdrowotne, wiele miesiecy z powodów ortopedycznych..

Nerwica - czy na pewno? - Str. 39

.. ...nie mogłam normalnie funkcjonować i bóle głowy.napiszcie czy to nerwica aż tak rozwala organizm//??????bo juz się martwię że to może coś innego a jak o tym myśle to wtedy mam te ataki też... zapomniałam dodać że nękają mnie również kłucia w okolicy serca i nie tylko i..

Nerwica - czy na pewno? - Str. 93

.. ...że podczas normalnego funkcjonowania nie zwraca się uwagi na takie sprzwy jak skoki serca, wcześniej ich nie zauważałem, podczas tego stanu każda anomalia nakręca falę innych objawów. Gdyby ktoś mi wytłumaczył, że to nic strasznnego to by było dużo łatwiej. No cóż taka karma jest..

Nerwica - czy na pewno? - Str. 129

.. ...jezeli krocej to zle funkcjonuje w dzien a pozatym jestem tez meteoropatka czyli reaguje na zmiany pogody , a po alkoholu tez czuje sie fatalnie nawet po jednym kieliszku , tyle co moge sie napic to piwka i to tak dla towarzystwa bo ogolnie nie lubie. A takie objawy jak kolatania serca..

RBBB co to jest?

.. ...jest wariantem normalnego funkcjonowania serca i nie nalezy sie tym przejmowac. Zycze zdrowia, Marcin Polecam jeszcze ten artykul po angielsku: http://heartdisease.about.com/cs/arrhythmias/a/BBB_3.htm..

Kardiowerter / defibrylator serca (ICD) - Str. 6

.. ...zycie..i wiesz, dzieki temu funkcjonuje normalnie.: ) ) )Pewnie dlatego musisz tak szybko wymienić defiblyrator.,że..bylo az tyle wyładowań...spotkałam osoby w szpitalu, ktore 9 lat chodziły z jednym aparatem...i dopiero następowala wymiana, ale...nie uruchamiał się wcale.. Dobrze,że Ci..

Kardiowerter / defibrylator serca (ICD) - Str. 10

.. ...urzadzeniem mozna normalnie funkcjonowac - w miare wlasnych mozliwosci oczywiscie : ) Pozdrawiam i wsystkich ktorzy by chcieli o tym porozmawiac zapraszam na gg - 993777 - piszcie nawet jak niedostepny, odpisze napewno : ) Do Moniki!! Powiedz męzowi,że wszczepienie kardiowertera...to dla..

Poranne szybkie bicie serca - dlaczego? nerwica

.. ...i nie mogę normalnie funkcjonować, czemy tak jest? potem około południa wszystko wraca do normy, nie mam już takich bić, ale lęki i głupie myśli są. Szulałąm przyczyny i wiecie co korzenie są w roku 1990 zdałam wtedy maturę, bardzo się bałam, bardzo przeżywałam piłam mocne kawy, nie..

Poranne szybkie bicie serca - dlaczego? nerwica - Str. 2

.. ...to efekt niedobrego funkcjonowania hormonów. Przyczyną może być tarczyca - ale trzeba to zbadać. Dodatkowe skurcze - taka już nasza uroda, trzeba je pokochać ( wiem, że nie jest łatwo ) i z nimi żyć. One neaprwadę nie są groźne, szczególnie jeśli bierzecie leki i jesteście pod kontrolą..

Czy to nerwica serca? silny ból w okolicy serca

.. ...dzień po dniu, wstaję , funkcjonuje tyle o ile i kłade się spać z myślą że zaraz mi się coś stanie, dostane zawału, umrę. Ostatnie dni to koszmar, pobiegłam do lekarki od razu zeby sprawdziła co się dzieje , ciśnienie 120/80, w ekg niespecyficzne zmiany tak jak już się kiedyś zdarzyło...

Czy to nerwica serca? silny ból w okolicy serca - Str. 2

.. ...potrafię czasem normalnie funkcjonować psychicznie. Trzęsą mi się nogi, ciągle mi zimno, boję się zrobić cokolwiek, każde wyjście z domu powoduje, że chce stać się niewidoczna. Nie wiem czy to związane z tym, ale często mam wrażenie jak by po plecach czy głowie chodził mi pająk, drapię..

Zapalenie mięśnia sercowego u noworodków

.. ...zapalenie płuc i ze nie funkcjonuje jedno płuco,po tygodniu płuca zostały doprowadzone do stanu dobrego i zostala przeniesiona na inny odzial,tam zrobiono inne badania USG,EKG okazalo się że ma pdwyszony potas i puls ktory dochodził do160 na min.zostały podane leki na uregulowanie po tym..

Wszczepienie stymulatora serca

.. ...czy stymulator będzie funkcjonował /wspołpracował z sercem mamy/ prawidłowo. myślalam,że po wszczepieniu stymulatora może być tylko lepiej a tu teraz taka informacja, czy ktoś spotkał się z czymś takim jak odrzuceniestymulatora przez organizm /serce/? dodam,że mama ma 75 lat. ja mam..

Kołatania serca, to nerwica? - Str. 2

.. ...dokuczliwych i utrudniających funkcjonowanie objawów, byłbym niezmiernie wdzięczny za informacje. Pozdrawiam Serdecznie!!! Witaj Krzysztofie! moim skromnym zdaniem powinienes zacząć zażywac Betaloc - pewnie pobierzesz go przez jakis czas i lekarz stopniowo go odstawi.Ja miewam głupi..

Kołatania serca, to nerwica? - Str. 3

.. ...odnaleść - niby normalne funkcjonowanie ale z koniecznością nieustannej kontroli,obserwacji nadchodzących objawów. Czasami czuje się jak ufo - jedna na sto.A wy? Napiszcie proszę jak wy dajecie sobie rade. m.danielewicz3@upcpoczta.pl Witam ja mam podobne objawy a dokładnie ataki..

Co się do mnie przypałętało? - Str. 2

.. ...mogłem juz normalnie funkcjonować.Kregosłup szyjny jest tak delikatny że nie wyobrażacie sobie w jakie miejsca może promieniowac ból.od bólu glowy,przez ból pleców ,żeber,ręki,klatki piersiowej az po imitacje chorób serca.przeczytalem się na ten temat mnóstwo rzeczy bo bardzo chciałbym..

Zespół Barlowa a traningi

.. ...zawodniczo i normalnie funkcjonowac, czy z tego opisu mojego echa serca cos zlego jeszcze wynika i czy wogole to naprawde zespol Barlowa? a oto tresc opisu mojego echa: PRAWIDLOWA WIELKOSC JAM SERCA. GRUBOSC SCIAN MIESNIA LV PRAWIDLOWA. UOGOLNIONA SPOCZYNKOWA KURCZLIWOSC DOBRAFF=74, BEZ..

Niedomykalność zastawki aortalnej III stopnia

.. ...niedomykalności jak również funkcji skurczowej lewej komory. W oparciu o dane które przetaczasz operacja to odległa przyszłośc. Konieczna jest modyfikacja stylu życia iotymalizacja farmakoterapii aby proces uszkodzenia serca maksymalnie spowolnic, a może wrecz wyeliminowac Glowa do góry!..

Woda w worku osierdziowym u nastolatki

.. ...Spełnia następujące funkcje – zapewnia sercu ochronę w razie urazu, łączy mostek i przeponę za pomocą włóknistych połączeń, poprzez połączenia ze ścianami tętnic, które przechodzą przez osierdzie włókniste pozwala * zakotwiczyć * serce w otaczających tkankach, osierdzie..

Dodatkowe skurcze

.. ...pozwalaja normalnie funkcjonowac.Przyczyny tachykardii sa rozne ( ta mowi moja pani kardiolog ),np nerwica,np wypadanie platka,to wlasnie one powoduja dodatkowe impulsy w sercu,ktore z kolei sa odpowiedzialne za te skurcze dodatkowe,ktore odczuwamy jako potykanie sie serca.Ja mam..

Dodatkowe skurcze - Str. 14

.. ...wspominając jak utrudnia to funkcjonowanie w pracy cięzko się z tym żyje, miałem robione ekg, ekg holter, rtg klp, spirometrie, laryngologia, usg serca, badania krwi, badania tętnic górnej połowy ciała , elektroencefalogram itp. Leżałem w szpitalu lekarze nie wiedzą co mi jest biore..

Dodatkowe skurcze - Str. 16

.. ...jak tam to wszystko funkcjonuje. Nie wiem jak zareaguje na nową sytuacje stres? troche się obawiam jak myślicie ryzykować? bardzo chcę pojechać tylko żebym się nie przejechał... Ja mam takie małe pytanie. Bliska mi osoba ma wade serca polegajacą na zarastaniu zastawek sercowych...jak..

Dodatkowe skurcze - Str. 58

.. ...w miarą normalnego ) funkcjonowania. Jestem 9 m - cy po ablacji i jest ok. Nie biorę żadnych leków. Przez m - c po ablacji łykałam tylko acard. Też zdarzają się mi się potknięcia serca ( a może to dodatkowe skurcze ) - dla mnie bez różnicy jak to zwą . To nic w porównaniu do tego, co się..

Co poradzić na arytmię? - Str. 2

.. ...i utrudnia normalne funkcjonowanie. Miałam już robioną ablacje i czekam na kolejną. Pozdrawiam! Ablacja to w zasadzie jedyny skuteczny sposób na walke z arytmia. Mam nadzieję,że po kolejnej bedziesz czuła sie jeszcze lepiej. Z całego serca Ci tego życzę. Nicore dziękuję! Ja też mam..

Po 4 ablacjach Polska, Włochy i Francja

.. ...juz bezpieczne i moge funkcjonowac na małych obrotach . Zauwazyłem że kazdy posiłek wyzwala pobydzenia i krótkie czeste arytmie ale daje sie żyć. Niestety po 2 ablacji w warszawie dostałem nadciśnienia i szybszego rytmu serca około 15%.Możliwe że po obkurczeniu żył płucnych ( niby..

Wysokie tętno w ciąży

.. ...nieposzerzone, bez zaburzeń funkcji zastawek i bez zaburzeń kurczliwości lewej komory( oczywiście dokładny opis echa zajmuje półtorej strony A - 4 ).Natomiast w opisie z holtera zaznaczono,że arytmie komorowe i nadkomorowe nie wystąpiły.Wystąpiła jednak wysoka częstość rytmu serca(..

Napady szybkiego bicia serca

.. ...nie da się normalnie funkcjonować. może to dlatego że jestem nerwowy, niewiem. czekam na wizytę u prof Walczaka w Aninie 28 grudnia. czy jest szansa aby mi to przeszło? wiesz ja tez miałam częstoskurcz serca ... przez pól roku nikt nie potrafił mnie zdiagnozować i w końcu okazało się ze..

Szybkie tetno II - Str. 6

.. ...nieposzerzone, bez zaburzeń funkcji zastawek i bez zaburzeń kurczliwości lewej komory( oczywiście dokładny opis echa zajmuje półtorej strony A - 4 ).Natomiast w opisie z holtera zaznaczono,że arytmie komorowe i nadkomorowe nie wystąpiły.Wystąpiła jednak wysoka częstość rytmu serca(..

Dwie zastawki nie działają - jak pomóc mojej mamie?

.. ...ze jej zastawki żle funkcjonują, robila badanie( usg serca? )Gdyby nie pracowały to niestety nie mogla by Twoja mama życ, napewno nie jest tak żle pewnie ma jakis rodzaj niedomykalności zastawki. Jesli jest tak jak piszesz to pewnie czeka ja operacja, nic sie nie martw!! Twoja mama ma..

Ratunek dla osoby z chorobą serca i zaawansowaną POCHP?

.. ...względu na zagrożenie funkcjonowania płuc po odłączeniu od respiratora. Uważa, że stan płuc się nie poprawi i spirometria również. I mówi, że w przypadku ojca stenty nie rozwiązują problemu, ponieważ można założyć zaledwie 1, a bypassów założyliby 4. Ojciec dostaje sterydy od kilku dni i..

Odstawienie tabletek na cholesterol a by-pasy

.. ...Cholesterol ponadto jest bardzo potrzebny do produkcji hormonów, tak więc nie można się go pozbywać zanadto. A by - passy - też nie wyjście z sytuacji! O, można by pisać dłuuugo na ten temat. Pozdrawiam..

Poziome położenie serca

.. ...jakieś znaczenie dla jego funkcjonowania? czy jest to wada, jakaś choroba, czy po prostu nic nie znaczaca anomalia? mam takie położnie serca ( 52 lata ) na pytanie czy mam sie niepokoić, lekarz zapytała: * czy pan ostatnio utył ? * rzeczywiście , utyłem 8 kg i własnie odchudzam się -..

Niemiarowość bicia serca w ciąży

.. ...utrudnia mi bardzo to funkcjonowanie w zyciu o wiele bardziej niz nudnosci i inne rzeczy zwiazane z ciaza. Dodam, ze mam b. niskie cisnienie 100/70. Za kazda rade z gory dziekuje. witam,w sprawie kołatania to trudno powiedzieć , powinien zbadać Cię lekarz, moze to być spowodowane nerwicą..

Na podstawie EKG można stwierdzić chorobę wieńcową?

.. ...ogólne moczu i sprawdzić funkcję tarczycy ( TSH ); potem można powędrować do kardiologa ( myślę, że wykona badanie usg serca ). A papierosy szanowana pani pali?, a jak z kawą ? - i jedno i drugie może być przyczyną kołatania serca. do acardu i bisocardu dołączyłbym jeszcze jakiś preparat..

Psychika pacjenta po operacji na by-passy

.. ...krwi oraz zaburzenia funkcji śródbłonka naczyniowego. U chorych po zawale serca obserwowano także niekorzystny wpływ depresji na aktywność układu współczulnego, co może być przyczyną zwiększonego ryzyka nagłego zgonu. Leczenie farmakologiczne depresji prowadzi do poprawy jakości życia..

Ból w klatce, kołatanie, duszności, niepokój i zawroty głowy

.. ...kompleksowych badaniach funkcji organizmu, też nic nie wykryto. Być może powinienem ( Ty też ) zrobić echo serca ( czyli to co się dzieje w sercu między uderzeniami ). To co dzieje się z organizmem nie wiem sam co to jest, ale wiem że jest to bardzo uciążliwe ( niby wszystko wporządku a..

Objawy depresyjne, czy to nerwica serca?

.. ...jestem w stanie normalnie funkcjonować. Niestety dzisiaj znowu objawy związane z sercem dały znać o sobie. Od południa było mi słabo, trochę duszno i czułem się jakbym nie stał na własnych nogach. Do tego wieczorem tętno ponad 120 i uczucie że mdleję, a ja musiałem akurat przejechać..

Stymulator serca - a świadczenia?

.. ...że możesz normalnie funkcjonować!Nie wszyscy posiadacze np. kardiowerterów( jak ja ) mają szanse na jakąkolwiek pomoc.Dla ZUSu nie mam najważniejszych ostatnich lat składkowych i nie składkowych a dla przepisów pomocy społecznej tez się nie kwalifikuje do pomocy.Poza kwota 153 złote...