GABA

Alprazolam (Afobam, Alprozomerck, Neurol, Xanax, Zomiren)

.. ...działają poprzez receptor GABAa ( jest to również receptor dla alkoholu etylowego ). Leki z tej grupy mają działanie nasenne, przeciwlękowe, przeciwdrgawkowe i uspokajająco. Są stosowane w leczeniu bezsenności, w leczeniu zaburzeń lękowych ( napady lękowe, lęki uogólnione ), również w..

Medazepam (Rudotel)

.. ...działają poprzez receptor GABA, modyfikując przepływ jonów chlorkowych i działanie układu GABA - ergicznego w mózgu. Jest to ten sam receptor poprzez który swoje działanie wywiera alkohol, stąd benzodiazepin nie wolno z nim łączyć. Zwiększa to ryzyko wystąpienia działań niepożądanych,..

Klorazepam (Cloranxen, Tranxene)

.. ...nasila hamujące działanie GABA na szereg układów nerwowych. Podstawowe działanie klorazepamu to łagodzenie stanów lękowych - działanie anksjolityczne. Klorazepam jest stosowany z powodzeniem w leczeniu zespołów abstynencyjnych u alkoholików. Z uwagi na inne działania charakterystyczne..

Fluoksetyna (Andepin, Bioxetin, Deprexetin, Fluoxetin, Salipax, Seronil)

.. ...noradrenalina, dopamina, GABA, itd ). Fluoksetyna jest metabolizowana w wątrobie do czynnych farmakologicznie substancji. Przenika do mleka karmiącej kobiety, gdzie osiąga stężenie równe 1/4 stężenia we krwi matki - nie należy więc stosować leku w okresie laktacji. Fluoksetyna jest..

Bromazepam (Lexotan, Sedam)

.. ...pośrednictwem receptora GABAa. Pobudzenie tego receptora, do którego powinowactwo wykazuje także alkohol oraz barbiturany, wpływa hamująco na niektóre funkcje mózgu. Bromozepam wykazuje przez to działanie nasenne, przeciwdrgawkowe, miorelaksacyjne ( rozkurcz mięśni ), przeciwlękowe i..

Leki przeciwdepresyjne

Leki przeciwdepresyjne

.. ...neurotransmiterami ( np. dopaminą, GABA, acetylocholiną itd. ) Nieselektywność tych leków wiąże się z licznymi działaniami niepożądanymi. Inhibitory monoaminooksydazy ( inh. MAO - A lub MAO - B ) - to substancję hamujące aktywność enzymów odpowiedzialnych za rozkładanie..