Gen alfa PPA

Genetyczne podłoże przerostu lewej komory serca

.. ...szczególnej odmiany genu alfa - PPAR. U rekrutów z 2 kopiami genu powiększenie sylwetki serca stwierdzano trzykrotnie częściej, a w przypadkach z 1 kopią - dwukrotnie częściej w porównaniu z grupą z genem PPAR innej odmiany. Przyrosty masy mięśniowej w tym czasie wyniosły odpowiednio:..