GFR

GFR (przepływ kłębkowy)

GFR (przepływ kłębkowy)

.. Oznaczanie GFR ( glomerular filtration rate ) u osób z chorobami nerek ma istotne znaczenie. Uzyskana wartość wskaźnika w sposób pośredni odzwierciedla stan czynnościowy nerek, tzn. ilość funkcjonujących prawidłowych nefronów.Umożliwia to obserwację postępu i stopnia zaawansowania choroby. Przesączanie..

Kreatynina

Kreatynina

.. ...Na podstawie wartości GFR ( a pośrednio stężenia kreatyniny ) wyróżnia się pięć okresów przewlekłej niewydolności nerek. W pierwszej fazie wartości kreatyniny są zazwyczaj prawidłowe, w drugiej następuje niewielki wzrost kreatyniny, w trzeciej fazie wartość kreatyniny wynosi 1,5 - 4,0..