Gronkowiec

Tętniak zapalny

Tętniak zapalny

.. ...a wśród nich głównie gronkowiec złocisty ( Staphylococcus aureus ). Należy tu zaznaczyć, że tętniaków spowodowanych przez krętka bladego ( Treponema pallidum ssp. pallidum ) wywołującego kiłę nie zalicza się do omawianej grupy. Tętniaki zapalne mogą rozwinąć się niemal w każdej tętnicy..

Narkomania a zapalenie wsierdzia

Narkomania a zapalenie wsierdzia

.. ...skórę, gram dodatni gronkowiec ( Staphylococcus aureus ). Rzadziej Staphyloccocus epidermidis, Streptococcus viridans, enterokoki, Pseudomonas aeruginosa czy grzyby chorobotwórcze. Możliwe, że w patogenezie choroby odgrywają rolę również inne czynniki, jak bezpośrednie działanie..

Nieinwazyjna metoda diagnozy zapalenia zastawek serca

Nieinwazyjna metoda diagnozy zapalenia zastawek serca

.. ...terapii antybiotykowej gronkowiec złocisty gwałtownie się rozprzestrzenia niszcząc zastawki serca. Stwierdzono, że bakterie gronkowca inicjują wzrost narośli poprzez wydzielenie koagulazy gronkowcowej - enzymu, który aktywuje kaskadę krzepnięcia krwi. Proces ten związany jest z..