Hałas

Głośne miejsce pracy podwaja ryzyko chorób serca

Głośne miejsce pracy podwaja ryzyko chorób serca

.. ...jest się narażonym na hałas można zaliczyć do czynników ryzyka wystąpienia choroby serca. Młodzi palacze płci męskiej są tu szczególnie narażeni, jak donosi internetowy magazyn Occupational and Environmental Medicine . Hałas w pracy a zdrowie - jak wyglądało badanie?. Naukowcy..

Hałas drogowy podnosi ryzyko udaru

Hałas drogowy podnosi ryzyko udaru

.. ...Stałe narażenie na duży hałas pochodzący z ruchu drogowego może prowadzić do podwyższonego ryzyka udaru, szczególnie u osób po 65. roku życia. W pierwszym poświęconym temu zagadnieniu badaniu stwierdzono, że każde 10 dB więcej w otoczeniu podnosi to ryzyko średnio aż o 14%. Udar na skutek..