Hałas drogowy

Hałas drogowy podnosi ryzyko udaru

Hałas drogowy podnosi ryzyko udaru

.. ...związek między udarem a hałasem drogowym aż 8% wszystkich udarów wystąpiło na skutek nadmiernego hałasu. W przypadku osób po 65. roku życia odsetek ten wzrasta aż do 19%. Hałas a choroby układu krążenia. Hałas negatywnie wpływa na zdrowie, gdyż jest czynnikiem stresogennym, zakłócającym..