Hematokryt

Erytropoetyna

Erytropoetyna

.. ...parametrów krwinkowych, hematokrytu. O niedokrwistości mówi się, gdy przedstawione powyżej parametry osiągają wartości poniżej normy. Niedokrwistość w PChN często pojawia się po kilku, kilkunastu miesiącach rozwoju choroby podstawowej, a jej nasilenie zależy od nasilenia choroby..