Hemodializa

Dializy

.. ...naczyniowego. Hipotensja. Hemodializa - stosowana u 90% chorych wymagających dializ - może powodować wahania ciśnienia tętniczego. U 20 - 30% osób dializowanych obserwuje się spadek ciśnienia w czasie zabiegu lub tuż po nim. Przyczyną takiego stanu może być zbyt szybkie zmniejszanie..