Hemodynamiczna

Zwężenie odpływu z prawej komory

.. ...ta jest niekorzystna hemodynamicznie bo zwężone ujście powoduje wzrost ciśnienia w prawej komorze serca. Obciążenie ciśnieniowe mięśnia sercowego doprowadza do przerostu prawej komory co klinicznie objawia się jej gorszą funkcją. Upośledzeniu ulega zarówno czynność skurczowa jak i..

Zespół Barlowa (zespół wypadania płatków zastawki dwudzielnej)

.. ...Barlowa jest klinicznie i hemodynamicznie nieistotna. Rzadziej zespół Barlowa prowadzi do niedomykalności zastawki mitralnej ( dwudzielnej i dolegliwości ). Przyczyny występowania zespołu Barlowa. wada wrodzona, często jako wynik zespołu Marfana; wada nabyta, np. powstała w wyniku..

Niewydolność serca

.. ...istniejące przeciążenie hemodynamiczne serca. Objawami ciężkiej niewydolności serca są obrzęk płuc i wstrząs kardiogenny. Leczenie niewydolności serca. Niewydolność serca może prowadzić do znacznego upośledzenia wydolności fizycznej. Choroba może doprowadzić do przedwczesnej śmierci - z..

Dorzut zawału serca

.. ...zmiany doprowadzają do hemodynamicznego pogorszenia pracy serca ( w ECHO serca widoczne zmiany akinetyczno - dyskinetyczne ). Następstwem tego zjawiska może być niewydolność serca, pęknięcie ściany serca, powstanie tętniaka prawdziwego lewej komory. Ekspansja sprzyja zjawisku remodelingu..

Asystolia

Asystolia

.. ...do ustania czynności hemodynamicznej serca, do braku przepływu krwi w naczyniach krwionośnych. Ustanie krążenia powoduje niedotlenienie wszystkich komórek organizmu a zwłaszcza komórek ośrodkowego układu nerwowego, które są najbardziej wrażliwe i najszybciej obumierają. W ciągu kilku..

Migotanie przedsionków

.. ...prowadzi do skutecznego hemodynamicznie skurczu przedsionków. W badaniu przedmiotowym pacjenta z migotaniem przedsionków stwierdza się całkowicie niemiarową czynność serca i deficyt tętna na obwodzie ( fala tętna na tętnicy promieniowej nie pokrywa się w czasie z pracą serca ). Migotanie..

Izolowany ubytek przegrody międzykomorowej

.. ...nie powoduje zaburzeń hemodynamicznych. Czasami zdarzają się duże ubytki, które mogą prowadzić do wzrostu ciśnienia w naczyniach płucnych. Duże ubytki mogą także dawać przeciążenie objętościowe lewej komory i lewego przedsionka. Rozpoznanie opiera się na wynikach badań: ECHO serca EKG..

Ubytek typu zatoki wieńcowej

.. ...pacjentów z istotnym hemodynamicznie przeciekiem lewo - prawym. Profilaktyka infekcyjnego zapalenia wsierdzia nie jest wymagana. Operacja kardiochirurgiczna jest bezpieczna a śmiertelność wynosi ok. 0,4%...

Cewnik Swana-Ganza

.. ...serca z powikłaniami hemodynamicznymi ( wstrząs kardiogenny ), obrzęk płuc, podejrzenie pęknięcia przegrody międzykomorowej. Wprowadzenie cewnika Swana - Ganza do jam serca odbywa się z dostępu żylnego ( obwodowy albo centralny ). Cewnik prowadzony jest do prawego przedsionka. Następnie..

Rozrusznik serca (stymulator serca)

Rozrusznik serca (stymulator serca)

.. ...klinicznymi lub zaburzeniami hemodynamicznymi. Ostry zawał ściany przedniej często jest przyczyną hipotonii wynikającej z uszkodzenia lewej komory. Rozległy zawał może obejmować odnogi znajdujące się w przegrodzie międzykomorowej i powodować bradykardię. W tej sytuacji śmiertelność jest..

Sztuczne zastawki serca

.. ...powodują zaburzenia hemodynamiczne. Uszkodzenie zastawek może mieć miejsce w przypadku gorączki reumatycznej, wad wrodzonych serca lub infekcyjnego zapalenia wsierdzia. Uszkodzenie zastawek może być również wynikiem uszkodzenia lub przeciążenia mięśnia sercowego. Pacjent poddawany..

Diagnostyczne cewnikowanie serca

.. ...płucnego, dokonanie pomiarów hemodynamicznych i sprawdzenie ilości tlenu obecnego we krwi pobranej z jam serca. Cewnikowanie jest badaniem inwazyjnym. Instrumentarium wprowadza się przez wkłucia do tętnicy i żyły udowej. Z dostępu dotętniczego wykonuje się cewnikowanie lewej połowy..

Kontrapulsacja wewnątrzaortalna

.. ...oparte na pomiarach hemodynamicznych. wskaźnik pojemności wyrzutowej ( CI poniżej 1,8 l/min/m2 ); zaklinowane ciśnienie w tętnicy płucnej ( PCWP powyżej 20 mmHg ); ciśnienie skurczowe poniżej 80 mmHg; Łącznie z pomiarami hemodynamicznymi w decyzji o zastosowaniu kontrapulsacji należy..

Tamponada worka osierdziowego

.. ...pogorszenie funkcji hemodynamicznej serca. Płyn uciska na serc powodując zmniejszenie objętości napełniania komór i upośledzenie kurczliwości. Stan kliniczny pacjenta zależny jest od szybkości gromadzenia się płynu w worku osierdziowym. Klinicznie tamponadę dzielimy na ostrą i podostrą:..

Choroba niedokrwienna serca (choroba wieńcowa)

Choroba niedokrwienna serca (choroba wieńcowa)

.. ...skurczowe, zaburzenia hemodynamiczne w przebiegu wad serca, niedociśnienia, zaburzeń rytmu, nadciśnienia, kardiomiopatii przerostowej ( HCM ). Objawowy okres miażdżycy tętnic wieńcowych nazywa się chorobą wieńcową ( Coronary Artery Disease - CAD ). Objawy choroby niedokrwiennej serca...

Frakcja wyrzutowa

.. ...fraction ) jest parametrem hemodynamicznym określającym jaki procent objętości krwi wypełniającej komorę serca jest wypompowywany w czasie skurczu. Frakcję wyrzutową określa się podczas badania ECHO serca. Zwykle oblicza się tylko EF lewej komory, wynik świadczy o wydolności mięśnia..

Ekstrasystolia (dodatkowy skurcz)

.. ...Możliwy jest też skurcz hemodynamicznie pusty. Mięsień komory kurczy się, ale minęło jeszcze za mało czasu od ostatniego uderzenia serca, aby komory napełniły się krwią. Taki hemodynamicznie pusty skurcz można stwierdzić badając wypełnienie tętna w czasie ekstrasystoli. Ekstrasystolie..

Blok przedsionkowo-komorowy

.. ...pacjenta lub zaburzeń hemodynamicznych. Blok przedsionkowo komorowy drugiego stopnia może również przyjąć postać, w której przewodzenie impulsu jest prawidłowe i nie zmienia się w czasie, ale co kilka impulsów któreś jest blokowane. Mówimy wtedy o bloku 2:1, 3:1 itd, czyli wypada nam co..

Krążenie hiperkinetyczne

.. ...Wstrząs w swojej fazie hemodynamicznej związany jest ze znacznym spadkiem ciśnienia, krążenie hiperkinetyczne jest w takiej sytuacji mechanizmem obronnym. Krążenie hiperkinetyczne może także rozwinąć się w nadczynności tarczycy ( przełom tarczycowy ), w znacznej niedokrwistości ( krew z..

Nagłe zatrzymanie krążenia (NZK)

.. ...serce nie wykonuje pracy hemodynamicznej, nie bije. Nie znaczy to jednak, że nie ma pewnej aktywności elektrycznej. Od charaktery zaburzeń rytmu występujących w przebiegu NZK zależne są metody reanimacji. Przy migotaniu komór czy rozkojarzeniu elektromagnetycznym wskazana jest..

Obrzęk nóg

Obrzęk nóg

.. ...jest wątroba i śledziona, w ciężkich przypadkach niewydolności rozwija się wodobrzusze. Obrzęk kończyn dolnych, z uwagi na warunki hemodynamiczne, występuje jednak najwcześniej i jest łatwo zauważalny...

Śluzak serca

.. ...związane z zaburzeniami hemodynamicznymi serca. U około 1/3 pacjentów z śluzakiem serca występują niespecyficzne objawy ogólne, takie jak osłabienie, gorączka, spadek masy ciała, bóle stawowe. Objawy wynikające z zaburzeń hemodynamicznych serca są zależne od wielkości guza, jego..

Migotanie przedsionków u ciężarnych

Migotanie przedsionków u ciężarnych

.. ...chora jest niestabilna hemodynamicznie ( spadek ciśnienia, omdlenia, zaburzenia świadomości ) postępowaniem z wybory jest natychmiastowe przerwanie arytmii za pomocą kardiowersji elektrycznej. Przedłużający się spadek ciśnienia prowadzi do zaburzeń przepływu łożyskowego, co z kolei..

Wskaźnik sercowy

.. ...jednym z parametrów hemodynamicznych oceniających pracę serca jako pompy. Wskaźnik sercowy obliczmy dzieląc pojemność minutową serca przez powierzchnię ciała. Zakładając, że powierzchnia ciała jest wartością przeciętną i stała ( przyjmuje się 1,7 metra kwadratowego ) oraz że serce w..

Perfuzja narządowa

.. ...organizmu. Parametry hemodynamiczne mające bezpośredni wpływ na perfuzję narządową to przede wszystkim wspomniany rzut serca, ciśnienie tętnicze oraz stan naczyń zaopatrujących dany narząd. Chodzi tu oczywiście o ewentualne zmiany miażdżycowe, które upośledzają mechanizmy regulacyjne..

Ultrasonografia wewnątrzwieńcowa

.. ...w warunkach pracowni hemodynamicznej. Cewnik zakończony miniaturową głowicą ultrasonograficzną wprowadza się do naczyń wieńcowych podobnie jak cewniki w czasie badania koronarograficznego. Badanie pozwala na uzyskanie przekrojów obrazujących światło naczynia oraz budowę jego ściany...

Digoksyna (Digoxin, glikozyd naparstnicy)

.. ...jednym z parametrów hemodynamicznych - frakcją wyrzutową serca ( EF ). Dodatkowym działaniem digoksyny jest zwolnienie rytmu serca ( poprzez pobudzenie aktywności nerwu błędnego ). Digoksynę stosuje się zwykle u chorych z ciężką niewydolnością serca, szczególnie jeśli współistnieją..

Migotanie przedsionków z miarową czynnością komór

.. ...czynnością komór oraz brakiem hemodynamicznej czynności przedsionków. Chory może dobrze tolerować arytmię, może nie odczuwać kołatania serca, zawrotów głowy ani innych objawów związanych z niemiarową czynnością serca. W takich sytuacjach wystarczy jednak zmierzyć choremu puls, aby..

Każda minuta ważna przy ostrym zawale serca

.. ...inwazyjną ( z pracownią hemodynamiczną ), w którym wykonuje się ten zabieg. Chory zyskuje w ten sposób godzinę. Tymczasem, z najnowszych danych zaprezentowanych na konferencji przez konsultanta wojewódzkiego ds. kardiologii prof. Hannę Szwed, w województwie mazowieckim 12 proc. chorych..

Kołatania, ablacje - okiem dochtora - Str. 15

.. ...ma negatywnych zmian hemodynamicznych i wada sie nie pogłębia. Sądze, ze Radek cieszy sie życiem. To diablątko nie potrafi usiedzieć na miejscu. Mimo przeciwskazań jeżdzi na deskorolce, rolkach, rowerze, nartach ... Oczywiscie z umiarem co reguluje zresztą sam jego organizm. Inaczej jak..

Częstoskurcz - ablacja - Str. 55

.. ...pracowałem w pracowni hemodynamicznej przy badaniach koronarografii... Zawsze to ja uspakajałem pacjentów przed badaniem..... A teraz sam sie boje, i to mnie bedzie trzeba uspakajać... Do Iwony,ja z moim czestoskurczem zyje od dziecinstwa.A mam 55lat, przez tyle lat poznalem moja..

Echo serca - Str. 5

.. ...i istotnych zaburzeń hemodynamicznych nieupośledzające sprawności ustroju 2. Wady zastawkowe serca upośledzające sprawność ustroju Ponadto jeżeli nie sprawi to Pani kłopotu to prosiłbym o wyjaśnienie kwestii oruszonej w ostatnim poście: fala zwrotna ( +/++ )oraz czym ona różni się np. od..

Echo serca - Str. 9

.. ...Generalnie ok. Bardzo dziękuję Pani za tak szybką odpowiedz. Pani Izabelo mam jeszcze jedno pytanie..czy powinnam się martwić tymi niewielkimi niedomykalnościami? I czy z czasem mogą się one powiększać?..

Echo serca - Str. 10

.. ...niepokojących objawów, zmian hemodynamicznych, wymaga obserwacji. Pozdrawiam i zyczę zdrowia. Jeszcze raz dziekuję bardzo.No i postaram się nie martwic: ) Pani Izabello!!! Mam pytanie, czy na podtsawie EKG które miałam robione dwa razy można wykluczyć jakieś powazne choroby?? usłyszałam..

Echo serca - Str. 18

.. ...38 mm, bez istotnej hemodynamicznie niedomykalności zastawki trójdzielnej i innych wad serca. Wstępna ocena wielkości ubytku musi poprzedzać przezskórne zamknięcie ASD II. TEE pozwala z dużym przybliżeniem oszacować wielkość ubytku, jednakże wynik tego pomiaru przeważnie jest zaniżony w..

Wypadanie płatka zastawki dwudzielnej - Str. 5

.. ...zastawki ale równiez zmiany hemodynamiczne ect. Pozdrawiam i zycze dużo zdrowia. Problem dotyczy takze mojego nastoleniego syna. Własnie kupiłam sobie lekturę : objawowe i bezobjawowe wypadanie płatka zastawki dwudzielnej. Przy tej wadzie potrzebny jest spokój, trzeba podvhodzić do tego..

Wypadanie płatka zastawki dwudzielnej - Str. 13

.. ...dwudzielnej bez istotnej hemodynamicznie fali zwrotnej nie wywoluje az tak ciezkich objawow.W Polsce niestety wiedza na temat dysautonomi jest bardzo skromna, osoby chore nie zajduja zrozumienia , czesto ich objawą sie przypisuje tło czysto nerwicowe . Nalezy podkresli ze oprocz..

Dodatkowe skurcze komorowe

.. ...serca bez znaczenia hemodynamicznego. W pierwszej ciąży było ok pod względem skurczy ale tętno miałam bardzo wysokie. Teraz jestem w 23tc drugiej ciąży i tym razem skurcze bardzo się nasiliły. Raz obudziłam się w nocy i przez godzinę miałam jeden za drugim, przeszło dopiero po..

Operacja na sercu, wymiana zastawek

.. ...stablilizuje i zwęza ujście zastawki. Po zabiegu pacjent jest wybudzany po soiagnieciu stanu stabliności hemodynamicznej ,a w iec wtedy kiedy nie potrzebuje juz dużych dawek lekow wspomagajacych prace serca...

Mam WPW i jestem uczulony na punkcie serca

.. ...przypadku negatywnych zmian hemodynamicznych konieczność ingerencji kardiochirurgicznej niestety. I tu w zależności od sytuacji rózne rozwiązania od plastyki zastawki po wymianę własnej na biologiczną czy mechaniczną. Zapraszam Cię na forum gdzie znajdziesz pacjentów z takimi problemami..

Ablacja - kompendium wiedzy - Str. 2

.. ...zniwelowane zostaną zaburzenia hemodynamiczne. Jeżeli to one były przyczyną arytmii to może będzie lepiej. Ale niestety mogą to być 2 niezależne sprawy. Ubytek zdecydowanie należy zamknąć - tak się obecnie uważa. Może on być czasem przyczyną groxnych powikłań, zwłaszcza zatorów ( zator..

Kardiomiopatia rozstrzeniowa - Str. 7

.. ...fraction ) jest parametrem hemodynamicznym określającym jaki procent objętości krwi wypełniającej komorę serca jest wypompowywany w czasie skurczu. Frakcję wyrzutową określa się podczas badania ECHO serca. Zwykle oblicza się tylko EF lewej komory, wynik świadczy o wydolności mięśnia..

Kardiomiopatia rozstrzeniowa - Str. 18

.. ...fraction ) jest parametrem hemodynamicznym określającym jaki procent objętości krwi wypełniającej komorę serca jest wypompowywany w czasie skurczu. mam nadzieje ze to Wam cos pomoze. Witam chce sie zapytac czy ktos z was byl z dzieckiem chorym na kardiomiopatie rostrzeniowa w Śląskim..

Sztuczna zastawka i normalne życie - Str. 5

.. ...wykonano drugi zabieg - hemodynamiczna niedomykalność mitralna ( morfologiczne cechy rozszczepienia płatka przedniego zastawki ), cechy obturacji ciężkiego stpnia, zastój krążenia płucnego, nadciśnienie w tętnicy płucnej - ot, takie tam drobnostki. Bardzo ziekuje ci za rade a możesz mi..

Niedomykalność aortalna +++

.. ...najważniejsze są zmiany hemodynamiczne i sylwetka serca tj. możliwośc powiększenia lewej części. Temat ten interesuje mnie żywo. Dodam, iż mam znajomego po 50 - tce, niezwykle aktywnego zawodowo, który tuz po 30 - tce miał wymieniane w Zabrzu dwie zastawki na sztuczne - aortalna i..

WPW co to takiego?

.. ...U chorych stabilnych hemodynamicznie można zastosować dożylnie sotalol lub prokainamid. Nie wolno stosować digoksyny ani blokerów kanałów wapniowych. W oczekiwaniu na ablację lub u chorych, którzy nie zgadzają się na leczenie inwazyjne, profilaktycznie można stosować beta - blokery,..

Interpretacja koronarografii

.. ...zabiegiu nieistotny hemodynamicznie VT opanowany podaniem 150 mg Cordaronu. Do leczenia włączono Dobutrex. EPIKRYZA: 69 letni mężczyzna z przewlekłą chorobą wieńcową oraz nadciśnieniem tętniczym w drugiej godzinie bólu stenokardialnego został zakwalifikowany do pilnej koronarografii w..

Niedomykalność zastawki aortalnej III stopnia - Str. 2

.. ...wszytsko zależy od wyników hemodynamicznych ect. Wklejam bo może Cię zainteresuje : Naprawiają dzieciom chore serca Maria Bielicka 2007 - 10 - 26, ostatnia aktualizacja 2007 - 10 - 26 22:25 Światowej sławy kardiochirurg Afksendiyos Kalangos przyjechał do Poznania, by razem z poznańskimi..

Dodatkowe skurcze - Str. 52

.. ...jakies konsekwencje hemodynamiczne dla organizmu?pozdr witam, wiesz wlasnie mija 4 rok jak sie z tym mecze. zmian hemodynamicznych nie ma. wszystkie badania ok. usg kilkakrotnie bardzo dobre, testy wysilkowe 19 i 20 met * s, holtery i kardiotele wykazywaly skurcze dodatkowe. moj problem..

Dodatkowe skurcze - Str. 94

.. ...uposledza organizmu hemodynamicznie, a po moim Holterze na porannej izycie nagle stwierdził, że wyszły mi groźne skurcze i że moga mi uszkodzić serce!!!jak mam nie szaleć teraz????na kolejny dzień przyszedł zastępca ordynatora i mówi mi - dziewczyno, idz Ty na imprezę, rozpuśc włosy i..

Dodatkowe skurcze - Str. 101

.. ...uposledza fizycznie i hemodynamicznie( choc bywa i tak ), to może mocno uposledzić psychicznie. i zniszczyć jakośc zycia. a przecież większośc z nas to ludzie młodzi, mamy swoje plany i marzenia, prawda? dlatego ja jestem podłamana, bo jak słysze nieznana, samoistna, nauczyć sie z tym..

Dodatkowe skurcze - Str. 105

.. ...1 )zle konsekwencje hemodynamiczne 2 )ewolucja ekstasystolii do tachyarytmii 3 )B.zle znoszenie osobnicze ograinczajace aktywnosc zyciowa do wegetacji( chocby nawet odczucia te byly subiektywne:nikt nie wie jak boli mnie zab mocno ani jak Cirbie skurcze mocno niszczą! ) 4..

Wada wrodzona serca ASD II

.. ...spowodował już zmiany hemodynamiczne,mam już nadciśnienie płucne,a to bardzo żle,dlatego trzeba ten ubytek zamknąć gdyż może dojść do wielu grożnych dla życia powikłań. Podam Ci mój GG 3136283 Witam Elzbieto, ja mam 27 lat i 11 lat temu mialam przeprowadzona operacje zamkniecia ubytku..

Dwupłatkowa zastawka aortalna a alkohol

.. ...przyda. Ja mam istotną hemodynamicznie wadę zastawki aortalnej ( zastawka dwupłatkowa - wada wrodzona ). Mam już objawy ( słabsze widzenie, ogólnie złe samopoczucie, częste bóle w klatce - tu także z powodu neuralgii, drętwienie ręki ... ale jeszcze mam dobrą wydolność fizyczną i..

Zwężenie niedomykalność zastawki aorty

.. ...gdy zachodzą zmiany hemodynamiczne ujemne dla stanu serca. Ty masz wadę złożoną, nie dość , że zastawka jest dwupłatkowa, to jeszcze dochodzi zwężenie i niedomykalność. Jak dawno ostatni raz miałeś echo czy inne badania i skąd wiesz, że jest to wada ++. Tak jak Ci napisała Asia nawet po..

Płyn w osierdziu

.. ...wnioski: nieistotne hemodynamiczne niedomykalności zastawkpowe; płym w worku osierdziowym Witam! generalnie płynu jest niewiele, wad istotnych nie ma , funkcja skurczowa lewej komory prawidłowa.Nie było troszke wczesniej jakiejś infekcji? no właśnie, wcześniej mama przechodziła grypę,..

Niedomykalność zastawki mitralnej a wypadanie płatka zastawki dwudzielnej

.. ...Napisano brak znaczenie hemodynamicznego. Mam pytanie czy może się to powiększyć, czy da się to schorzenie wyleczyć? Ja też mam niedomykalność zastawki mitralnej. Wykryto ją u mnie w wieku 18 lat - dziś mam 21. Z tego co lekarz mi powiedział to zastawka może sie albo samoczynnie domknąć..

Szukam kontaktu z osobami z wszczepioną zastawką - Str. 7

.. ...okazało się, ze jest to hemodynamiczna niewydolność serca, rozszczep płatka przedniego, fala zwrotna mitralna dość duża, nadciśnienie w tętnicy płucnej...po wymianie zastawki jak ręką odjął - i jak wspominałam wcześniej funkcjonuję - jednak te obiawy - mogą ale nie muszę - dziać się w..

Szukam kontaktu z osobami z wszczepioną zastawką - Str. 34

.. ...zastawki mitralnej istotna hemodynamicznie i wada zastawki trójdzielnej. Operacja odbyła się 10.02 ( do szpitala przyjęta 02.02.2010 ) podczas operacji dokonano wszczepienia sztucznej zastawki mitralnej, plastykę trójdzielnej i by - passy. Operacja przebiegła poprawnie mimo znacznie..

Zaburzenia hemodynamiczne

.. ...pojecie * zaburzenia hemodynamiczne * ? Musze przygotowac referat na propedeutyke zdrowia i choroby na ten temat, wiem ze jest to zwiazane z sercem, krwią ( hem ), krązeniem, ale nie jestem na 100% pewny i nie chce popelnic glupstwa i opisac cos podobnego lecz nie tego co trzeba. Prosze..

Ubytek w przegrodzie międzyprzedsionkowej typu Q 21.1

.. ...mitralnej - nieistotna hemodynamicznie.Bardzo prosze o rade.Co mamy robic dalej z ta wada. Od ostatnich konsultacji minął juz ponad rok. Na waszym miejscu zdecydowanie zrobiłabym prywatnie konsultację z echem i przepływami. Zabrze to dobry ośrodek. Lekarz prowadzący powinien Wam..

Badania stwierdzające wadę serca - Str. 2

.. ...* * mm z nieistotnym hemodynamicznie lewo - prawym przepływem.Ruch prawidl IVS IP ślad,łuk aorty lewostronny,przepływ skurczowy curak ma 9 lat i wazy 30kg ~Zuzanna30, 2008 - 03 - 11 20:54:52 ( IP: 82.139. * * * ) Dróga cura kaja ma 4 latka prawie wzzy 17 kg i wynik echo..... RVD * mm *..

Badania echo i EKG serca i co dalej?

.. ...posiadasz niedomykalnośc dwóch zastawek serca - mitralnej i aortalnej, ale jak sam czytasz małego stopnia, w przypadku jednym śladowa, czyli bliska fizjologicznej. Nieistotne hemodynamicznie, czyli OK...

Wynik Holtera i tendencja do tachykardii

.. ...Nie powodują następst hemodynamicznych i nie usposabiają nagłych zgonów sercowych. Nie są groźne, ale oczywiście do kontoli. Jesli zaś chodzi o stres, to przeważnie powoduje on uczucie arytmi, ale jej nie powoduje. Tutaj raczej nie odgrywa większej roli, ale oczywiście nie powinnaś sie..

Postępowanie przy niedomykalności zastawki trójdzielnej

.. ...temu niepokojące zmiany hemodynamiczne, to juz nie przelewki. Na Twoim miejscu po badaniach próbowałabym ustalić ktro specjalizuje sie w takich zabiegach. Być może ktos stosuje w tym zakresie jakieś techniki małoinwazyjne, bez rozcinania mostka, jak np przy zastawce mitralnej. Ale nie..

Kucie w klatce piersiowej, co to może być?

.. ...wykazało nieistotne hemodynamiczne niedomykalności zastawek, rytm zatokowy 100/min pojedyncze pobudzenia przedwczesne nadkomorowe. Co mi może być? Mam podobne objawy i też zastanawiam sie co to jest. Może ktoś nam odpowie? dołanczam sie do was mam 22 lata i tez mam ten problem :( rowniez..

Koronarografia

.. ...poniżej 70% nie są istotne hemodynamicznie - nie są wskazaniem do leczenia zabiegowego ( wyjątek - pień lewej tętnicy wieńcowej ) mostek mięśniowy po prostu jest i tyle - nic się z tym nie robi. Próbowano to stentować, ale efekty marne - duża częstość restenoz ( ponownego zwężania )...

PDA u 2-latka - Str. 2

.. ...badań. Ważne są np zmiany hemodynamiczne. Tu juz tylko specjaliści wiedzą i potrafia uchwycic ten moment kiedy trzeba ingerować. Olu a co to są te zmiany hemodynamiczne?Jestem młodą osobą i nie znam się w ogóle na takich sprawach!A u mnie w rodzinie nigdy nie było takiego przypadku...

Ciśnienie 120/80 a tętno 116

.. ...zastawki mitralnej z hemodynamicznie nieistotna dysfunkcją. Leczenie : lokren 20 2x1/2 ,Lexotan 3 ,magnez i krople nasercowe. po wzieciu cwiartki lokrenu 20 serce zwolnilo mi z 90 do 55 - 60 i czulem sie swietnie ale na drugi dzien balem sie brac kolejną dawke a i tak wziąlem ja inna niz..

Poziom jaki reprezentują niektórzy lekarze w Polsce

.. ...przy braku zaburzen hemodynamicznych teoretycznie nie wpływa na funkcjonowanie organizmu ale jest jedno ale... czesto wypadaniu płatka zastawki mitralnej towarzyszy zaburzenie neurokardiologiczne o nazwie ( Syndroma Barlowi )które daje rozliczne objawy typu. zawroty głowy , skrócenie..

USG: wiotkie płatki i graniczne wielkości jam serca

.. ...mitralnej - bez znaczenia hemodynamicznego. Mam 28 lat, badanie USG wykonałem w celach profilaktycznych. Dotąd nie miałem żadnych problemów z sercem. Jednak to badanie mnie zaniepokoiło. Lekarz - kardiolog niestety był enigmatyczny i nie miał ochoty powiedzieć konkretnie czy jest OK, czy..

Czy wady zastawek serca się dziedziczy?

.. ...zależy jeszcze od zmian hemodynamicznych i samopoczucia pacjenta. Mąż jest zapewne pod dobra opieka lekarską. czego Wam życzę. Dzięki Ola! Problem właśnie w tym że lekarz uważa że to nerwica i że te wszystkie objawy są z nią związane.Wpakował mężowi kupe tabletek na uspokojenie i..

Duża niedomykalność zastawki aortalnej

.. ...całokształt badać, zmian hemodynamicznych, na czym my nie będąc specjalistami nie znamy się. Zdecydowanie odradzam sport, co nie oznacza, że ruyuch. Przy dwupłatkowej zastawce i dużym stopniu niedomyaklności zalecana profilaktyka IZW. Serdecznie zapraszam cię na forum poprzez stronę..

Zrośnięte płatki zastawki aortalnej

.. ...fizjologicznej. Ale mała może byc też użyta na określenie np. niedomykalności 1 stopnia. Najlepiej wie to speclaista wykonyjący badanie. Ważne są tez wszytskie inne parametry, zmiany hemodynamiczne. Życzę zdrowia..

ECHO serca interpretacje

.. ...niedomykalności nieistotnej hemodynamicznie. mam pytanie jeśli jest granicach normy to źle. Witam chciałabym poprosic o interpretacje wynikow echa.Tydzien tem wyszłam ze szpitala i nadal nie wiem co znacza wyniki tych badan a bardzo bym chciała sie dowiedziec. Echo serca: LA 31,4mm Ao..

Tetralogia Fallota a sport

.. ...niekorzystnych zmian hemodynamicznych. Zycze dobrego samopoczucia i powodzenia. Ola Cześć, Ewo! Tu Twoja imienniczka z Koszalina. Też mam Fallota. Jestem trohę starsza od Ciebie ( 27 lat ), ale chętnie nawiążę z Tobą kontakt. Napisz do mnie: ejmarczak@wp.pl Zapraszam Was obie jeśli..

Echo serca - proszę o interpretację

.. ...roku miał robione podobne badanie i tam stierdzono wypadanie przedniego płatka zastawki mitralnej z hemodynamicznie nieistotną niedomykalnością tej zastawki. z góry bardzo dziękuję i proszę o odpowiedż..

Problemy z sercem

.. ...mitralnej z nieistotną hemodynamicznie niedomykalnością. prawdopodobnie też zespól nerwicowy, który jakby z pół roku temu praktycznie minął.ostatnie echo serca około miesiąc temu, lekarz stwierdził, że nic sie nie pogarsza i wszystko jest ok. wiadomo jak to w przypadku wypadania płatka -..

Echo serca, czy wszystko jest w normie?

.. ...* * mm z nieistotnym hemodynamicznie lewo - prawym przepływem.Ruch prawidl IVS IP ślad,łuk aorty lewostronny,przepływ skurczowy curak ma 9 lat i wazy 30kg Zuzanna30, 2008 - 03 - 11 20:54:52 ( IP: 82.139. * * * ) Dróga cura kaja ma 4 latka prawie wzzy 17 kg i wynik echo..... RVD * mm *..

Szmery serca u niemowlaka

.. ...poszerzając jej ujście. Efekt hemodynamiczny udanego zabiegu polega na zniesieniu lub znacznym zmniejszeniu różnicy ( gradientu ) skurczowego ciśnienai między komora prawą a pniem tętnicy płucnej. Wyniki walwuloplkastyki ( potocznie balonikowania )sa z reguły dobre. Wyjątek stanowia..

Badanie USG serca

.. ...niedomykalność zastawki trójdzielnej, bez znaczenia hemodynamicznego. Badanie Holter * a może pozwoli wyjaśnić przyczynę niemiarowości serca. Nie wezmą Cię do wojska jak bedziesz miał dokumentację medyczną. Pzdr...

Ugięcie przedniego płatka zastawki dwudzielnej do lewego przedsionka

.. ...przypadków jest klinicznie i hemodynamicznie nieistotna. Rzadziej zespół Barlowa prowadzi do niedomykalności zastawki mitralnej ( dwudzielnej i dolegliwości ). W zależności od Twojego wieku oraz innych predyspozycji indywidualnych mógłbym powiedzieć nieco więcej. Pozdrawiam W tym roku..

Płatki wiotkie, co się dzieje?

.. ...nie owstanie istotna hemodynamicznie niedomyklanośc zastawki nie należy zbyt wiele robić...( uzupełniać niedobory magnezu ewent. Betablokery i środki uspokajające ) A co z nastolatkiem ( 12 lat ) z AI, MI i MPV ? W początkowej fazie miał wstawiony enarenal ( enap ). Ma odczucia dziwne,..

Interpretacja wyników Holtera

.. ...mitralnej bez znaczenia hemodynamicznego. Co to wszystko znaczy z góry dzięki za pomoc. Wyniki badania * holter * a * należy uznać za prawidłowe, nie wymagające leczenia ... echo serca - * bez znaczenia hemodynamicznego * oznacza, że niedomykalnośc zastawki nie wywołuje zaburzeń..

Przeciek międzyprzedsionkowy

.. ...do RA bez znaczenia hemodynamicznego.Mam pytanie czy jest to grożne dla dziecka? Niewielki przeciek nie jest groźny ale trzeba to kontrolować. To jeszcze małe dziecko i wydaje mi się, że z jego rozwojem ubytek może się całkowicie zasklepić. Znaczny przeciek ze strony lewej na prawą jest..

Rozległy zawał serca

.. ...miejscu, w domu pacjenta hemodynamicznie, żeby był wydolny, żeby przywrócic krażenie, potem się go przewozi na intensywną terapię. Inaczej jaki byłby tego sens?zmarłby w karetce... bardzo mi przykro. mnie się wydaje, że i w szpitalu dostałby tego rozległego zawału....moja mam lezała na..

Rodzaj zastawek mechanicznych

.. ...trwałość, dobre parametry hemodynamiczne, mała hemoliza. Wady: możliwość zablokowania dysku, nasilone wykrzepianie, przecieki okołozastawkowe. - zastawka dwupłatkowa ( St. Jude Medical, Carbomedics ) - zbudowana z dwóch półokrągłych dysków przyczepionych do pierścienia za pomocą dwóch..

Bóle w okolicy aorty w górnej części mostka

.. ...) wykazal nieistotna hemodynamicznie niedomykalnosc mitralna. W 24 - godzinnym pomiarze cisnienia pojedyncze pomiary powyzej normy: 2005 - 09 - 20 08:21 - - 145/90/79 2005 - 09 - 20 12:18 - - 144/81/105 2005 - 09 - 20 12:43 - - 198/113/108 2005 - 09 - 20 18:47 - - 156/77/84 2005 - 09 -..

Złożona wada serca u dziecka

.. ...wadą serca pod postacia hemodynamicznej wspólnej komory( b.duży ubytek międzykomorowy ) ze skorygowaną transpozycją głownych pni tętniczych ,blok przedsionkowo - komorowy 3 stopnia.Jest po jednej operacji czekamy na drugą zespolenie gllena i wszczepienie rozrusznika.Może macie jakieś..

Zastawka mitralna - prośba o interpretacje wyników

.. ...jest cały obraz, zmiany hemodynamiczne ect aby okreslić stan pacjenta Zastawka aortalna - śladowa niedomykalnośc a więc bliska fizjologicznej Podobnie zastawka trójdzielna. Tyle laik. Najwazniejsza jest opinia lekarza prowadzącego, który ma wiedzę specjalistyczna oraz wgląd w całą..

FOA-u 2 misięcznego dziecka

.. ...i istotnych zaburzeń hemodynamicznych. Byliśmy na kontroli w tym tygodniu, FOA z przeciekiem L - P, ślad MI, struny rzekome wl. Mamy kontrolę w grudniu. Czy ktoś może wie co to oznacza dla mojego synka, bardzo się boję, zaczął 3m - c. Z badania echo wyszło FOA, śladowe niedomykalności..

Echo serca 2,5 latka

.. ...t.płucnej - bez znaczenia hemodynamicznego ). Wielkość jam serca i kurczliwośc lewej komory w normie względem masy ciała. Nieznacznie poszerzona prawa komora i pień t.płucnej. przepływem I - p ( wielkość największego ubytku ok 3mm ). Struna ścięgniasta poprzeczna w świetle LV. Bez..

Izba przyjęć szpitala w Aninie na Alpejskiej

.. ...Kardiologii w Aninie i przeprowadza zabiegi inwazyjne między innymi przezskórny zabieg usuwania ubytków między przedsionkowych serca. Znam pacjentów, którzy przeszli taki zabieg i czują się dobrze. Pozdrawiam..

Poszerzona RV, RA, pień PA, w przegrodzie IAS ASD II

.. ...wn.asd ii - istotny hemodynamicznie. Kochana moze sie myle ale mysle ze masz wade serca( ubytek ).Nie napisalas czemu mialas robione badania.Czy lekarz nie mowil ze masz przeciek?Czy kazal ci sie zglosic z wynikiem do kardiologa? Tak wiem ze mam wade serca,bylam nawet u kardiologa tylko..

Niedomykalność zastawki aortalnej a oddawanie krwi

.. ...krew, a mam istotną hemodynamicznie niedomykalność zastawki aorty i tętniaka aorty. Niepotrzebnie przyznałem się do tego przed pobraniem. Lekarka sama mnie spytała czy mam wadę serca ( pociągnęła mnie niejako za język i się wygadałem ) - wyrzucono mnie wręcz z punktu krwiodawstwa. Jeśli..

Zespół Barlowa a omdlenia i duszności

.. ...stopnia bez znaczenia hemodynamicznego i wypadaniu płatka niekoniecznie z pogrubieniem powyżej 5mm. To nic innego jak ta sama choroba tylko o różnym stopniu zawansowania. Z tego co mi wiadomo najpopularniejszą wśród populacji jest właśnie łagodna odmiana Barlowa. Bez omdleń wynikających..