Hemofilia

APTT (czas kaolinowo-kefalinowy)

.. ...jak hemofilie czy choroba von Willenbranda. Pod uwagę należy również brać zespół antyfosfolipidowy, zaburzenia w stężeniu firbynogenu, zespół DIC i inne. Skrócenie APTT świadczy o nadkrzepliwości krwi...