Hibernacja mięśnia sercowego

Hibernacja mięśnia sercowego w chorobie wieńcowej

.. ...przeżycia pacjentów. Hibernacja mięśnia sercowego to określenie dla odwracalnego upośledzenia kurczliwości lewej komory w wyniku choroby wieńcowej, które ustępuje po rewaskularyzacji ( udrożnienie światła naczynia ). U wielu pacjentów z kardiomiopatią wywołaną chorobą niedokrwienną..