Hiperaldosteronizm

Adrenalektomia

.. ...hiperkortyzolemii i hiperaldosteronizmu są dobre, rokowanie jest także pomyślne w przypadku łagodnych guzów chromochłonnych nadnerczy. Złośliwe guzy chromochłonne i inne raki, zwłaszcza w przypadku stwierdzenia przerzutów, charakteryzują się niższym odsetkiem wieloletnich przeżyć...

Hiperaldosteronizm wtórny

.. Hiperaldosteronizm wtórny to stan zwiększonego wydzielania aldosteronu, wynikający z zaburzenia układu reninowo - angiotensynowego przez różne stany chorobowe, nie mający związku z pierwotną nadprodukcją aldosteronu w nadnerczach. Nadmierne pobudzenie tego układu prowadzi do zwiększonego wydzielania..