Hipokineza ściany dolnej

Echo serca - Str. 57

.. ...segm.przypodstawnego ściany dolnej hipokineza ściany tylnej i segm.pozostałych ściany dolnej.dobra funkcja skurczowa pawej komory.fala zwrotna mitralna +nieistotna.pogrubiale brzeżne płatki zastawki aortalnej o dobrej ruchomosci bez cech wady.śladowa fala zwrotna trójdzielna nie..

Wyniki USG serca w kardiomiopatii rozstrzeniowej

.. ...segmenty ściany dolno - tylnej dysponują dobrą kurczliwością.Duże upośledzenie parametrów kurczliwości globalnej. EF - 25%.Profil napełniania E/A - 5,43.Żyły główne i wątrobowe sa poszerzone.Mam 52 lata...

Pomóżcie usg serca i echo serca jakie sa moje rokowania

.. ...segm.przypodstawnego ściany dolnej hipokineza ściany tylnej i segm.pozostałych ściany dolnej.Dobra funkcja skurczowa pawej komory.Fala zwrotna mitralna +nieistotna.Pogrubiale brzeżne płatki zastawki aortalnej o dobrej ruchomosci bez cech wady.Śladowa fala zwrotna trójdzielna nie..

Hypokineza dolnej ściany i inne dolegliwości

.. ...bocznej umiarkowanie hipokinetyczne , pozostała część ściany bocznej istotnie hypokinetyczna . Niestwierdza się jednoznacznie cech włóknienia mięśnia 1 komory. Prawa komora na górnej granicy normy ( w proj. przymostkowej 2.65cm,w proj. czterojamowej4.5cm ) prawy przedsionek umiarkowanie..