Hipowolemia

Nagłe zatrzymanie krążenia (NZK)

.. ...znaczną utratą krwi ( hipowolemia ). W takiej sytuacji, aby reanimacja miała szanse powodzenia, konieczne jest przetoczenie choremu odpowiednich płynów. Reanimacja będzie również nieskuteczna, jeśli drogi oddechowe osoby nieprzytomnej będą niedrożne - zawsze należy sprawdzić, czy nie są..

Dziwne mocne uderzenia serca i silny niepokój - Str. 4

.. ...to z wazokonstrykcją, hipowolemią / wsjo jest w necie, to nie z autopsji : ) ) / , więc holterek i z wynikiem do doktora; wartości wysokośći ciśnienia tętna * 60 / 70 mmHg mogą wiązać się z większą częstością występowania powikłań sercowo - naczyniowych, ale to też indywidualne..

Ostra niewydolność nerek

Ostra niewydolność nerek

.. ...przyczyną przednerkowej ONN. Hipowolemia. Zmniejszone wypełnienie łożyska naczyniowego może być spowodowane utratą znacznej ilości krwi w wyniku urazów i krwotoku. Może być także efektem ucieczki płynów przez przewód pokarmowy ( wymioty, biegunka ) oraz do tzw. przestrzeni trzeciej (..

Niewydolność nerek

.. ...przyczyną przednerkowej ONN. Hipowolemia. Hipowolemia to stan niedostatecznego wypełnienia naczyń tętniczych. Może być powodowany nagłą utratą krwi ( krwotok w wyniku urazu ), utratą płynów przez przewód pokarmowy ( biegunka, wymioty ), ucieczką płynów do tzw. przestrzeni trzeciej w..