ICUS

Ultrasonografia wewnątrzwieńcowa

.. ...Ultrasonografia wewnątrzwieńcowa ( ICUS - ang. itracoronary ultrasaund ) jest nowoczesnym badaniem obrazowym. Przeprowadzenie tego typu diagnostyki odbywa się w warunkach pracowni hemodynamicznej. Cewnik zakończony miniaturową głowicą ultrasonograficzną wprowadza się do naczyń wieńcowych..