Immunoterapia

Immunoterapia chorób serca

.. ...że trwając 22 tygodnie immunoterapia zmniejszyła ryzyko zgonu i hospitalizacji w przypadku niektórych chorób serca o 25 do 39 procent. Do potwierdzenia tych danych potrzebne jednak będą dalsze badania...