Implantacja stentu

Implantacja stentu korzystna dla dzieci!

Implantacja stentu korzystna dla dzieci!

.. ...siedmiu przypadkach implantacja stentu w proksymalnych częściach tętnic wieńcowych skutkowała ich rewaskularyzacją, a więc poszerzeniem i udrożnieniem. Przed zabiegiem średnia szerokość naczyń krwionośnych dzieci wynosiła 0,65 mm. Angioplastyka balonowa nie zlikwidowała całkowicie..