Inotropowo dodatnie

Leki kardiologiczne (leki stosowane w chorobach serca)

Leki kardiologiczne (leki stosowane w chorobach serca)

.. ...mięśnia sercowego - inotropowo dodatnie, np. milrynon ( Corotrope ) i leki rozszerzające naczynia ( azotany ). Jeżeli przyczyną niewydolności serca jest arytmia, należy zastosować leki antyarytmiczne: amiodaron ( Cordarone, Opacorden, Sedacoron, Amiokordin ), iwabradyna ( Procoralan ),..

Wstrząs kardiogenny

.. ...leki kardiodepresyjne ( inotropowo ujemne ) zwężenie ujść tętniczych zator tętnicy płucnej zaburzenia rytmu ( bradyarytmie ) Leczenie wstrząsu kardiogennego. Farmakoterapia polega głównie na podawaniu leków działających inotropowo dodatnio ( polepszają kurczliwość mięśniówki serca ):..

Frakcja wyrzutowa

.. ...moczopędnych ) czasem leków inotropowo dodatnich ( zwiększających siłę skurczu mięśnia sercowego ). Dobór leków zależy od konkretnej sytuacji zdrowotnej chorego. Ostra niewydolność serca wymaga często podawania leków przeciwwstrząsowych lub mechanicznego wspomagania mięśnia sercowego (..

Milrynon (Corotrope)

.. ...skurczu ( tzw. efekt inotropowo dodatni ). W naczyniach krwionośnych zmiana przepływu jonów wapnia wiąże się z rozkurczem tych naczyń. Zestawienie tych dwóch efektów: wzrost siły skurczu serca oraz spadek oporu obwodowego, któremu serce musi się przeciwstawiać, sprawia, że wzrasta..

Echo serca, czy wszystko jest w normie?

.. ...moczopędnych ) czasem leków inotropowo dodatnich ( zwiększających siłę skurczu mięśnia sercowego ). Dobór leków zależy od konkretnej sytuacji zdrowotnej chorego. Ostra niewydolność serca wymaga często podawania leków przeciwwstrząsowych lub mechanicznego wspomagania mięśnia sercowego (..