INR

Acenocumarol (Sintrom, Sincumar)

Acenocumarol (Sintrom, Sincumar)

.. ...oznaczaniu współczynnika INR - im wyższa jego wartość, tym krew jest rzadsza . Zakres terapeutyczny INR jest różny w zależności od schorzenia i ryzyka ewentualnego krwawienia, zwykle dąży się do uzyskania wartości 2,0 - 3,0. Acenokumarolu nie wolno popijać sokiem grejpfrutowym, może to..

INR (znormalizowany czas protrombinowy)

.. INR ( znormalizowany czas protrombinowy ) to jeden z parametrów oznaczanych w kaogulogramie - badaniu oceniającym krzepliwość krwi. Na koagulogram składają się oznaczenie wartości: czasu protrombinowego ( PT ), wskaźnika Quicka ( PT% ), INR, czasu kaolino - kefalinowego ( APTT ), czasu trombinowego ( TT ),..