Ja obniżyć OB

Inhibitory konwertazy angiotensyny (ACE-I)

Inhibitory konwertazy angiotensyny (ACE-I)

.. ...polega na wywołaniu obniżenia ciśnienia ( efekt hipotensyjny ). Obniżenie ciśnienia wywołane jest przez zmniejszenie napięcia mięśniówki gładkiej tętnic. Korzystne działanie inhibitorów konwertazy polega na obniżeniu obciążenia wstępnego ( preload ) i następczego serca ( afterload )...

Zapalenie mięśnia sercowego

.. ...przedsionkowo - komorowego, obniżenie ( lub uniesienie ) odcinka ST, spłaszczenie i/lub odwrócenie załamka T, obniżona amplituda zespołów QRS; echokardiografia serca: bez zmian lub miejscowe zaburzenia kinetyki, płyn w worku osierdziowym; RTG klatki piersiowej: czasami poszerzenie..

Udar mózgu

Udar mózgu

.. ...dojść w wyniku nagłego obniżenia ciśnienia, zmian lepkości krwi, niedokrwistości; migotanie przedsionków, wady serca, zawał serca z obecnością skrzeplin w uszku lewego przedsionka mogą być źródłem materiału zatorowego powodującego udar mózgu. Krwotok mózgowy ( 15% ). ponad 60% przypadków..

Leki kardiologiczne (leki stosowane w chorobach serca)

Leki kardiologiczne (leki stosowane w chorobach serca)

.. ...hipotensyjnych, tzn. obniżających ciśnienie tętnicze krwi, leków usprawniających pracę serca, działających antyarytmicznie czy zmieniających własności krwi. Głównym sprawcą większości chorób kardiologicznych jest miażdżyca. Spośród wielu czynników prowadzących do jej rozwoju dużą rolę..

Statyny

Statyny

.. ...Działanie statyn oprócz obniżania poziomu cholesterolu objawia się także stabilizacją blaszki miażdżycowej ( im mniejsze wysycenie blaszki miażdżycowej złogami cholesterolu tym bardziej jest ona stabilna ). Wskazania do stosowania statyn. choroba niedokrwienna serca, hipercholesterolemia..

HDL Cholesterol

.. ...cholesterolu HDL ulega obniżeniu u palaczy tytoniu, a wzrasta u osób wykazujących regularną aktywnością fizyczną. Pacjenci z hipertryglicerydemią ( wysoki poziom triglicerydów ) mają większe prawdopodobieństwo występowania w ich surowicy obniżonego poziomu cholesterolu HDL niż pacjenci z..

Triglicerydy (trójglicerydy)

.. ...stężenie LDL w osoczu a obniżone HDL wpływają na przyspieszenie rozwoju zmian miażdżycowych w naczyniach wieńcowych. Fakt, że nie do końca poznana jest rola triglicerydów w powstawaniu blaszki miażdżycowej bierze się z trudności w separacji efektów HDL i triglicerydów. Stężenie..

Wysiłek fizyczny u pacjentów po zawale serca

Wysiłek fizyczny u pacjentów po zawale serca

.. ...frakcji cholesterolu HDL i obniżenie cholesterolu VLDL, który jest prekursorem LDL, zwolnienie spoczynkowej i wysiłkowej czynności serca i wzrost odporności na sytuacje stresowe; spadek zapotrzebowania mięśnia sercowego na tlen; zwiększenie ukrwienia serca i rozwój krążenia obocznego;..

Wstrząs kardiogenny

.. ...): aminy katecholowe, oraz na lekach obniżających opór obwodowy ( afterload ): nitrogliceryna, nitrprusydek sodu. Najbardziej powszechnym standardem terapii jest podawanie dobutaminyy i nitrogliceryny...

Ubytek typu zatoki wieńcowej

.. ...przedsionkiem powoduje obniżenie utlenowania krwi tętniczej. Badania diagnostyczne wykonywane w diagnostyce ubytku typu zatoki wieńcowej: badanie ECHO serca; EKG; zdjęcie rentgenowskie klatki piersiowej; często stosuje się badanie angiograficzne ( wypełnienie naczyń wieńcowych kontrastem..

Remodeling serca (przebudowa mięśnia sercowego)

.. ...udrożnienie i utrzymanie przepływu w tętnicy unaczyniającej obszar martwicy mięśnia sercowego; obniżenie obciążenia serca w okresie wczesnym i odciążenie serca w okresie późniejszym ( terapia farmakologiczna )...

Antagoniści receptorów wapniowych (Ca blokery)

Antagoniści receptorów wapniowych (Ca blokery)

.. ...sercowego i oporu obwodowego obniża zapotrzebowanie serca na tlen. Antagoniści receptorów wapniowych działają rozkurczająco na mięśniówkę gładką zarówno tętnic obwodowych jak i tętnic wieńcowych. Część leków tej grupy w większym stopniu wpływają na mięsień sercowy i układ bodźcotwórczy,..

Antagoniści receptora angiotensyny II

Antagoniści receptora angiotensyny II

.. ...mięśniówki gładkiej, obniżenie oporu naczyniowego a co za tym idzie obniżenie obciążenia serca. Badania naukowe dowodzą o korzystnym działaniu inhibitorów receptora angiotensynowego na proliferację mięśniówki naczyń i serca. Leki tej grupy działają hipotensyjnie ( obniżają ciśnienie )..

Nadciśnienie tętnicze

Nadciśnienie tętnicze

.. ...nadciśnienia tętniczego. obniżenie masy ciała ma bardzo istotne znaczenie w leczeniu nadciśnienia tętniczego - dotychczasowe badania dowodzą że u chorych z nadciśnieniem i 10% nadwagą obniżenie masy ciała o 5 kg powoduje umiarkowany efekt hipotensyjny ( obniżenie ciśnienia ) oraz..

By-passy

.. ...stosować dietę niskotłuszczową, zaprzestać palenia tytoniu, regularnie przyjmować leki ( leki obniżające poziom cholesterolu ( statyny ) oraz wykonywać regularnie zalecone przez kardiologa ćwiczenia fizyczne...

Tętniak rozwarstwiający aorty

.. ...obniżenie ciśnienia skurczowego do 100 - 120 mmHg ( beta - bloker, nitroprusydek sodu i.v., labetalol i.v. ) leczenie kardiochirurgiczne; leczenie zachowawcze w niepowikłanym rozwarstwieniu dystalnym...

Tętniak pozawałowy serca

.. ...kardiochirurgiczne usunięcie tętniaka ( aneuryzektomia ), resekcja wsierdzia, ablacja prądem częstotliwości radiowej mająca na celu usunięcia ogniska arytmogennego, pomostowanie aortalno - wieńcowe CABG...

Choroba niedokrwienna serca (choroba wieńcowa)

Choroba niedokrwienna serca (choroba wieńcowa)

.. ...przede wszystkim czy nie obniża on nadmiernie ciśnienia krwi; dawkę nitrogliceryny można powtórzyć jeszcze 2 razy, a gdy nie pomaga i ból przedłuża się ponad 15 - 20 minut, szczególnie, gdy występuje pierwszy raz w życiu, trzeba bezwzględnie udać się do szpitala karetką; ważne, aby chory..

Hibernacja mięśnia sercowego w chorobie wieńcowej

.. ...reakcją adaptacyjną na obniżenie przepływu krwi przez naczynia wieńcowe w warunkach długotrwałego niedokrwienia, czy też objawem mechanizmów degeneracyjnych. Pewne jest, że dochodzi dochodzi do komórkowych zmian wstecznych, polegających na zaniku włókien mięśniowych, pojawieniu się..

Hipotonia ortostatyczna

Hipotonia ortostatyczna

.. ...ciśnienie krwi. Leki obniżające ciśnienie tętnicze krwi takie jak leki moczopędne, azotany ( np. nitrogliceryna ) i inne. Inne wskazówki dotyczące hipotonii ortostatycznej. ciśnienie w pozycji leżącej jest zawsze wyższe od ciśnienia w pozycji stojącej; aktywność fizyczna zwiększa objawy..

Wpływ białka sojowego na poziom cholesterolu we krwi

Wpływ białka sojowego na poziom cholesterolu we krwi

.. ...wysokiej gęstości ). Obniżony poziom HDL i podwyższony LDL są istotnymi czynnikami choroby niedokrwiennej serca. Badania naukowe dowiodły, że spożycie 25 - 50 gramów białka sojowego dziennie przyczynia się do obniżenia poziomu cholesterolu LDL we krwi. Działanie to widoczne jest..

Dieta obniżająca poziom triglicerydów

Dieta obniżająca poziom triglicerydów

.. Aby uzyskać obniżenie poziomu triglicerydów we krwi należy zredukować zawartość tłuszczów w diecie poniżej 30% wartości energetycznej całego spożywanego pokarmu. Całkowite zaprzestanie spożywania jakiegokolwiek alkoholu. Normalizacja masy ciała ( BMI w przedziale 20 - 25 ). Pacjenci z hipertriglicerydemią..

Dieta obniżająca poziom cholesterolu

Dieta obniżająca poziom cholesterolu

.. Dieta obniżająca stężenie lipidów ( dieta obniżająca poziom cholesterolu ). Utrzymuj swoją masę ciała taka aby twój wskaźnik masy ciała mieścił się pomiędzy 20 a 25 ( BMI - body mass index - wskaźnik masy ciała ), ogranicz ilość kalorii w stosowanej diecie; zacznij regularnie uprawiać umiarkowany wysiłek..

Migdały, orzechy włoskie, laskowe a choroba niedokrwienna serca

Migdały, orzechy włoskie, laskowe a choroba niedokrwienna serca

.. ...migdałów dziennie może obniżyć ryzyko choroby niedokrwiennej serca. 40 gramów migdałów odpowiada około 1/3 kubka lub ok. 34 orzechom. W związku z powyższym zostały one na stałe wprowadzone do diety korzystnie wpływającej na obniżenie poziomu cholesterolu LDL ( zły cholesterol ). Wiele..

Akineza

.. ...mięśnia sercowego powoduje obniżenie się frakcji wyrzutowej, przez chorego jest to odczuwane jako pogorszenie wydolności wysiłkowej ( np. zadyszka przy wysiłku, który wcześniej nie sprawiał nam kłopotu )...

Chinapryl (Acurenal, Accupro, AprilGen, Pulsaren, Quinapril TEVA)

.. ...). Leki z tej grupy obniżają ciśnienie poprzez rozkurczenie naczyń krwionośnych oraz poprzez wpływ na układ renina - angiotensyna - aldosteron. Dodatkowo powodują cofanie się niepożądanych zmian w mięśniu sercowym, wywołanych nadciśnieniem tętniczym ( remodeling serca ). Jak wszystkie..

Atenolol

.. ...co przyczynia się do obniżenie ciśnienia krwi. Atenolol jest stosowany w leczeniu choroby niedokrwiennej serca ( choroba wieńcowa ), w profilaktyce wtórnej zawału serca, w leczenie nadciśnienia tętniczego. Wpływ beta - adrenolityków na układ bodźcotwórczy serca jest też wykorzystywany w..

Enoksyparyna (Clexane)

.. ...drobnoczasteczkowa ) to substancja obniżająca krzepliwość krwi ( blokuje aktywność niektórych osoczowych czynników krzepnięcia ). Heparynę drobnoczasteczkową stosuje się w profilaktyce chorób zakrzepowo - zatorowych u pacjentów leżących, po unieruchomieniu kończyn dolnych ( gips, wyciąg..

Cukrzyca

Cukrzyca

.. ...wysiłek fizyczny oraz doustne leki hipoglikemizujące ( obniżające poziom glukozy we krwi ). Z czasem konieczne jest włączenie do leczenia insuliny. Choroba zwykle dotyczy ludzi dorosłych i w wieku podeszłym...

Metoprolol (Betaloc, Betaloc ZOK, Beto ZK, Metocard, MetoHEXAL, Metoprolol)

.. ...rzadkich przypadkach obniżenie nastroju, zaburzenia snu. Są to działania niepożądane wspólne dla wszystkich leków z grupy betaadrenolityków. Betaloc to handlowa nazwa preparatu zawierającego metoprolol. Inne preparaty zawierające metoprolol dostępne w Polsce ( za indexem leków MP 2007 ):..

Bigeminia komorowa

.. ...normalne codzienne funkcjonowanie stosuje się leki antyarytmiczne. Można także przy pomocy badań elektrofizjologicznych zlokalizować miejsce, gdzie znajduje się ektopowe źródło rytmu i wykonać zabieg ablacji...

Badanie CK (kinaza kreatynowa)

.. ...grupy statyn ( leki obniżające poziom cholesterolu we krwi ). Innym powodem wzrostu stężenia kinazy kreatynowej są drgawki, wysiłek fizyczny i iniekcje domięśniowe. Oznaczenie poziomu CK jest więc bardzo czułe i jednocześnie mało swoiste ( wzrost stężenie następuje w wielu sytuacjach,..

Kamica pęcherzyka żółciowego

.. ...uszkodzenia nerwów i obniżenia się progu bólowego, dodatkowo istnieje tendencja do wszelkiego rodzaju zakażeń. U takich chorych często chirurdzy decydują się na cholecystetomie ( operacja usunięcia pęcherzyka żółciowego ) mimo braku objawów. Atak kolki żółciowej objawia się ostrym bólem..

Tianeptyna (Coaxil)

.. ...przyczyny występowania obniżenia nastroju i depresji. Tianeptyna dodatkowo ma działanie anksolityczne, to znaczy tłumi napady lękowe. Może też działać uspokajająco, zmniejszając odczuwanie stresu, dzięki hamowaniu układu nerwowo - hormonalnego ( układ podwzgórze - przysadka mózgowa -..

Depresja

Depresja

.. ...Depresja nie jest chwilowym obniżeniem nastroju, jest chorobą i należy ją leczyć. W leczeniu depresji sięga się po różne metody, od terapii behawioralnej i psychoterapii po farmakoterapię ( lub leczenie skojarzone ). Pośród leków obecnie największą popularnością cieszą się wybiórcze..

Torasemid (Diuver, Trifas)

.. ...rozszerzając je, dodatkowo obniża ciśnienie krwi. Leki moczopędne są także stosowane w niewydolności serca - w celu eliminacji lub zapobiegania obrzękom obwodowym oraz obrzękowi płuc. Preparaty zawierające torasemid dostępne w Polsce ( za indexem leków MP ): Diuver, Trifas. Inne leki z..

Hiperycyna (wyciąg z dziurawca, Deprim)

.. ...dolegliwości związanych obniżeniem nastroju lub z depresją. Preparaty dziurawca są używane od wieków, ziele jest powszechnie dostępne w niemal całej Europie. Po za działaniem przeciwdepresyjnym i łagodnym działaniem uspokajającym, wyciąg z dziurawca wpływa również pozytywnie na..

Atorwastatyna (Tulip, Atoris, Atorox, Atrox, Sortis, Torvacard)

.. ...Atorwastatyna to lek obniżający stężenie cholesterolu we krwi. Statyny, w tym atorwastatyna, hamują działanie kluczowego enzymu w biochemicznej kaskadzie powstawanie cholesterolu ( reduktazy HMG - CoA czyli hydroksy - metylo - glutarylo - koenzymu A ). Regularne stosowanie atorwastatyny..

Niedotlenienie serca

.. ...chorobach przebiegających z obniżeniem stężenia tlenu we krwi: w niedokrwistościach i chorobach płuc przebiegających z upośledzeniem wymiany pęcherzykowej. Niedotlenienie serca jest elementem niedokrwienia. Krew dostarcza do narządów, w tym wypadku do kardiomiocytów, substancji..

Betaksolol (Locren, Betabion, Betoptic, Optibetol)

.. ...sercowo - naczyniowy, obniża natomiast ciśnienie wewnątrz gałki ocznej, stąd jest wykorzystywany w okulistyce w leczeniu jaskry. Działania niepożądane: bradykardia i bloki przewodzenia, hipotonia ortostatyczna, ewentualne objawy wynikające z szczątkowego wpływu na receptory beta 2...

Fenofibrat (Lipanthyl, Grofibrat, Fenoratio, Fenardin, Apo-Feno)

.. ...substancja z grupy leków obniżających poziom cholesterolu. Fibraty poprzez modyfikacje procesów enzymatycznych organizmu powodują spadek stężenie triglicerydów ( TG ) i tzw. złego cholesterolu ( frakcja LDL ) oraz wzrost stężenie tzw. dobrego cholesterolu ( frakcja HDL ). Dodatkowo..

MCHC (średnie komórkowe stężenie hemoglobiny)

MCHC (średnie komórkowe stężenie hemoglobiny)

.. ...Jest on wtedy spowodowany spadkiem syntezy hemoglobiny, w wynikach morfologii będziemy więc obserwować przede wszystkim obniżenie się właśnie poziomu hemoglobiny oraz zwykle również ilości erytrocytów...

Niedociśnienie

.. ...zachować umiar również w obniżaniu wartości ciśnienia. U osób leczonych z powodu nadciśnienia tętniczego, zbyt gwałtowne obniżenie do bardzo niskich wartości, może być dla pacjenta nie tylko nieprzyjemne ( zawroty i bóle głowy, uczucie zmęczenie ) ale także niebezpieczne ( utrata..

Niedomykalność zastawki trójdzielnej

.. ...Chory skarży się na obniżoną tolerancję wysiłku, czasem ból w prawym podżebrzu. Z czasem dołącza się pełna gama objawów niewydolności prawokomorowej. Leczenie niedomykalności trójdzielnej polega na kardiochirurgicznej korekcie pierścienia zastawkowego lub wymianie zastawki na mechaniczną..

Leczenie zachowawcze niedokrwienia kończyn dolnych

.. ...zmniejszają ryzyko powstawania skrzeplin ) oraz preparaty z grupy statyn. Statyny nie tylko obniżają poziom cholesterolu, ale także stabilizują blaszkę miażdżycową, pośrednio wpływając na zwolnienie jej wzrostu...

Kardiowerter-defibrylator (ICD)

.. ...po zawale serca i z obniżeniem frakcji wyrzutowej ( dysfunkcją lewej komory serca ). Wszczepienie kardiowertera - defibrylotora jest zabiegiem przeprowadzanym w znieczuleniu miejscowym. Urządzenie jest umieszczane w kieszonce w okolicy podobojczykowej, elektroda, niegdyś mocowana do..

Leczenie nadciśnienia tętniczego u ciężarnych

Leczenie nadciśnienia tętniczego u ciężarnych

.. ...obniżaniu ciśnienia tętniczego kobiet ciężarnych, nie wolno zapominać, że odpowiednio wysokie ciśnienie jest konieczne do zapewnienia ukrwienia łożyska i płodu. Dawkowanie dobiera się więc indywidualnie...

Sercowy zespół X (kardiologiczny zespół X)

.. ...mięśnia sercowego ( obniżenie odcinka ST w zapisie EKG wykonywanym w czasie próby ). Kolejnym badaniem jest koronarografia, która nie wykazuje żadnych nieprawidłowości ( zwężeń ) w tętnicach wieńcowych. Pozwala to na wykluczenie choroby niedokrwiennej serca. Występowanie bólów wieńcowych..

Propranolol

.. ...reniny w nerkach, to obniżenie ciśnienia tętniczego. Nadciśnienie tętnicze jest jednym ze wskazań do stosowania propranololu. Inne to: zaburzenia rytmu serca o charakterze tachyarytmii, bóle wieńcowe, stany lękowe, drżenia samoistne, zapobieganie migrenowym bólom głowy. Do działań..

Ramipril (Axtil, Mitrip, Piramid, Polpril, Ramicor, Tritace, Vivace)

.. ...zmniejszają obciążenie serca, obniżają ciśnienie tętnicze krwi, hamują procesy remodelingu mięśnia sercowego i naczyń. Głównymi przeciwwskazaniami do stosowania ramiprilu i leków z grupy ACE - I są: obustronne zwężenie tętnic nerkowych lub zwężenie tętnicy jedynej nerki, ciąża (..

Klorazepam (Cloranxen, Tranxene)

.. ...kilka dni po odstawieniu klorazepamu ( jest to lek długo działający, kumulujący się w organizmie ). Preparaty zawierające klorazepam dostępne w Polsce ( za indexem leków MP 2007 ): cloranxen, tranxene...

Senność

Senność

.. ...także stanowić objaw obniżenia się wartości ciśnienia tętniczego, w pewnych granicach jest to zależne od pogody. Jeśli jednak senność dokucza nam niezależnie od tego, ile spaliśmy i jak długo wypoczywaliśmy, trzeba się zastanowić, czy przypadkiem coś nam nie dolega. Senność może być..

Złośliwe nadciśnienie tętnicze

Złośliwe nadciśnienie tętnicze

.. ...złośliwego nadciśnienia tętniczego. Leczenie złośliwego nadciśnienia tętniczego polega na farmakologicznym obniżaniu ciśnienia tętniczego do wartości jednocześnie bezpiecznych i tolerowanych przez chorego...

Kryza nadciśnieniowa

.. ...sercowego. Ciśnienie należy obniżać w sposób zdecydowany, ale jednocześnie kontrolowany. Zbyt gwałtowny spadek ciśnienia tętniczego u osoby przyzwyczajonej do wysokich wartości ciśnienia może doprowadzić do wystąpienia udaru niedokrwiennego mózgu. W zależności od sytuacji, do obniżania..

Dystonia (ruchy dystoniczne)

.. ...się dystonii jest związane z przyjmowanymi lekami, należy zmodyfikować terapie. Jeśli zaburzenia pojawiają się samoistnie, pewną poprawę przynosi ostrzykiwanie kurczących się mięśni toksyną botulinową...

Acebutolol (Abutol, Abutol long, Sectral)

.. ...tętniczego, w ten sposób lek obniża ciśnienie krwi. Acebutolol jest wykorzystywany w terapii nadciśnienia tętniczego, niektórych zaburzeń rytmu serca oraz w chorobie niedokrwiennej serca. W tej ostatniej zmniejsza ryzyko wystąpienia zawału ( profilaktyka wtórna lub pierwotna ) oraz..

Zawał serca jako powikłanie zabiegu operacyjnego

.. ...obserwujemy najczęściej obniżenie odcinka ST. W obrazie ECHO lekarz może stwierdzić hipokinezę niedokrwionego fragmentu mięśnia sercowego. Potwierdzeniem zawału jest podwyższony poziom sercowych troponin. Zawał serca związany z zabiegiem chirurgicznym wyróżnia się nie tylko objawami, ma..

Nebiwolol (Nebilet)

.. ...co przyczynia się do obniżenia wartości ciśnienia tętniczego. Dodatkowe działanie leku polega na zwiększaniu aktywności syntetazy tlenku azotu. Wiąże się to z rozkurczem naczyń krwionośnych i dodatkowym obniżeniem ciśnienia. Nebiwolol ma mniej działań niepożądanych niż beta blokery..

Skuteczne leczenie nadciśnienia możliwe też po 80-tce

.. ...mózgu czy zawału, to nie obniża śmiertelności w tej grupie, a nawet paradoksalnie może ją podnosić. Wiadomo bowiem, że gwałtowne spadki ciśnienia u osób w podeszłym wieku grożą częstszymi upadkami i złamaniami kości udowej, a z tym wiąże się większe ryzyko zgonu - tłumaczył prof...

Medytacja obniża ciśnienie krwi

.. ...ze stosowaniem leków obniżających ciśnienie - informuje American Journal of Hypertension . Zespół prof. Jamesa W. Andersona z University of Kentucky przeprowadził metaanalizę - naukowcy porównali wyniki dziewięciu wcześniejszych badań nad wpływem medytacji na ciśnienie tętnicze krwi. Jak..

Buraki obniżają ciśnienie krwi

.. ...dziennie może wyraźnie obniżyć ciśnienie tętnicze krwi - informuje pismo Hypertension . Naukowcy z London School of Medicine oraz Peninsula Medical School przeprowadzili badania na pijących buraczany sok ochotnikach. Ciśnienie tętnicze krwi spadało już w godzinę po wypiciu soku, efekt..

Polacy mają za dużo cholesterolu we krwi

.. ...leki z grupy statyn, obniżające zarówno poziom całkowitego cholesterolu, jak i jego niekorzystnej frakcji LDL. Ich działanie polega na hamowaniu syntezy cholesterolu w wątrobie oraz zwiększeniu wychwytu formy LDL z krwioobiegu. Niestety, jak twierdzą specjaliści, w Polsce statyny zażywa..

Nadciśnienie tętnicze to problem 30 proc. Polaków

.. ...leczeniu nadciśnienia i obniżają związane z nim ryzyko powikłań. Są poza tym mało uciążliwe dla pacjenta. Dzięki prawidłowemu leczeniu nadciśnienia można np. obniżyć ryzyko udaru mózgu o 40 proc., a ryzyko choroby wieńcowej i zawału o 20 proc. Warunkiem niezbędnym do tego jest jednak..

Beta-blokery pogarszają wyniki operacji serca?

.. ...którzy dostawali leki obniżające ciśnienie, dwa razy częściej doznawali udaru mózgu. Wprawdzie podawanie tych leków zmniejszało zagrożenie zawałem serca, jak jednak podsumowują autorzy, w sumie z owej profilaktyki wynikało więcej złego niż dobrego. Liczbę ofiar takiego postępowania w..

Gen wielkiego serca

.. ...jedynym sposobem leczenia jest podawanie leków obniżających ciśnienie tętnicze. Jednak dzięki nowemu odkryciu może się w przyszłości udać opracowanie terapii, korygującej nieprawidłowe działanie genu...

Zbyt szybkie bicie serca jest także niepokojącym objawem

.. ...zatokowego - z poważnym obniżeniem tętna - mogą prowadzić do zbyt małego przepływu krwi. Za optymalne uważa się około 60 uderzeń na minutę. Najlepszym sposobem na obniżenie tętna jest aktywność fizyczna. Trzeba także leczyć nadciśnienie, obniżać poziom cholesterolu; ważna jest właściwa..

Iwabradyna obniża ryzyko zawału serca

.. ...leków, które skutecznie obniżałyby tętno i miały mniej działań ubocznych. Jednym z ostatnich owoców tych poszukiwań jest iwabradyna - lek, który w 2006 roku został uznany za standard w leczeniu choroby wieńcowej przez Europejskie Towarzystwo Kardiologiczne. Działa on na węzeł zatokowy,..

Światowy Dzień Serca 2008

.. ...się uniknąć poprzez obniżenie ciśnienia tętniczego i poziomu cholesterolu, rzucenie palenia czy zwalczenie otyłości. Według danych World Heart Federation, do 2025 r. ponad 1,5 mld ludzi, czyli co trzecia osoba powyżej 25. roku życia, będzie cierpiała na nadciśnienie, które jest istotnym..

Polskie masło z kwasami omega-3 obniża ryzyko zawału serca

.. ...tłuszczowe omega - 3 obniżają ryzyko występowania choroby zawałowej serca. Zmniejszają możliwość tworzenia skrzepów krwi. Obniżają także poziom złego cholesterolu tj. LDL a podwyższają zawartość dobrego, tj. HDL. W ten sposób ograniczają zmiany miażdżycowe w naczyniach krwionośnych...

Smażone jedzenie, słone przekąski i mięso zwiększa ryzyko ataku serca

.. ...jedząc owoce i warzywa obniżamy ryzyko chorób serca aż o 30 procent w porównaniu z tymi, którzy ich nie jedzą. Obliczyli, też że osoby stosujące dietę zachodnią mają aż o 35 procent podwyższone ryzyko ataku serca w porównaniu z ludźmi, którzy nie jedzą lub jedzą bardzo mało smażonego i..

Nadciśnienie tętnicze należy leczyć w każdym wieku

.. ...tętnicze zawsze wymaga obniżenia. Według danych Światowej Organizacji Zdrowia ( WHO ), nadciśnienie ma prawie 1 miliard ludzi na Ziemi! A do 2025 roku liczba ta wzrośnie do 1,56 mln - ostrzega prof. Grodzicki. - To ogromne zagrożenie . Jak dodaje, w Polsce z powodu tego schorzenia cierpi..

Lepsza diagnostyka choroby wieńcowej serca

.. ...prowadzone są testy przedkliniczne ( na zwierzętach ), których wyniki są bardzo obiecujące, co być może zaowocuje w niedalekiej przyszłości nową metodą diagnostyczną dostępną dla lekarzy specjalistów...

Aterotromboza - jak leczyć, jak zapobiegać?

.. ...naczyń poprzez m.in. obniżanie ciśnienia tętniczego, co pośrednio ma zmniejszyć ryzyko udaru, niewydolności serca i innych naczyniowych powikłań cukrzycy. Podczas debaty drugiej prof. Adam Witkowski - uznany kardiolog inwazyjny - podjął się trudu wykazania wyższości leczenia..

Chipsy szkodzą sercu

.. ...że akrylamid znacznie obniżał w organizmie zapasy naturalnego przeciwutleniacza - glutationu ( GSH ). Jego rola polega na neutralizacji wolnych rodników tlenowych, które uszkadzają komórki i w ten sposób przyczyniają się do starzenia tkanek, rozwoju nowotworów oraz chorób serca i układu..

Karmienie piersią a zawał serca

.. ...piersią, tym bardziej obniża swoje ryzyko zawału serca i choroby sercowo - naczyniowej - informują naukowcy z USA na łamach pisma Obstetrics & Gynecology . Choroby serca są wiodącą przyczyną śmierci kobiet, tak więc bardzo ważna jest dla nas wiedza, co możemy zrobić, żeby się przed nimi..

Kolejne geny sprzyjające nadciśnieniu

.. ...ze sobą od urodzenia, wysokie ciśnienie krwi można obniżyć dzięki utrzymywaniu prawidłowej masy ciała, zmniejszeniu spożycia soli i alkoholu oraz w razie konieczności przy pomocy leków na nadciśnienie...

Przeszczep wspomagającego serca

.. ...trzeba było podawać leki obniżające odporność. Z mniejszej odporności skorzystał nowotwór - aby go wyleczyć, trzeba było po 10 latach usunąć przeszczep. Wówczas okazało się, że Hannah nie wymaga juz podawania leków, a jej niegdyś chore serce prawidłowo pracuje. Teraz jest prawie całkiem..

Ćwiczenia mogą mieć korzystniejszy wpływ na serca kobiet niż mężczyzn

.. ...krwi, przez co może obniżać ryzyko chorób układu krążenia. Z najnowszej pracy naukowców z Uniwersytetu Północnej Karoliny w Chapel Hill oraz Collegium Medycznego Baylora w Houston ( w stanie Teksas ) wynika natomiast, że efekty te widać wyraźniej u kobiet. Badacze przeanalizowali dane..

Gen Klotho obniża ciśnienie tętnicze

.. ...starzenia, może również obniżać wysokie ciśnienie tętnicze. Wykazały to po raz pierwszy najnowsze badania naukowców z Uniwersytetu Oklahomy - czytamy w piśmie Hypertension . Badacze zaobserwowali, że zwiększenie ekspresji genu nie tylko hamuje wzrost ciśnienia tętniczego, ale także z..

Dieta uboga w węglowodany i bogata w białka zwiększa ryzyko miażdżycy

.. ...po dwóch tygodniach obniżyła się - o 40 proc. - liczba komórek służących do odbudowy lub naprawy naczyń krwionośnych po uszkodzeniu. Są to tzw. komórki progenitorowe dla śródbłonka ( w skrócie EPC ). Choć ich rola nie została jeszcze dokładnie poznana, podejrzewa się, że odpowiadają one..

Bezsenność a choroby serca

.. ...ciśnienie tętnicze krwi obniża się i dzięki temu serce ma okazję do odpoczynku. U osób, które cierpią na bezsenność ciśnienie podwyższa się, co w dłuższej perspektywie może zaowocować chorobą serca - mówi autorka badań prof. Paola Lanfranchi. Związek bezsenności z chorobami układu..

Wszczepiono zastawki aortalne nowego typu

.. ...wprawdzie udało się obniżyć jej koszty o ok. 16 tys. zł, ale i tak jedno urządzenie kosztuje ok. 80 tys. zł. Chorzy za to nie płacą, ale - podkreślam - może to być stosowane wyłącznie w udokumentowanych wskazaniach z grupy bardzo wysokiego ryzyka. Staranie to oceniamy i rejestrujemy..

Leki złożone przyszłością terapii nadciśnienia tętniczego

.. ...wyraźnych objawów, co obniża motywację chorych do zażywania leków oraz brak wiedzy na temat nadciśnienia i skutków jego nieleczenia. Bardzo ważną rolę odgrywa tu również fakt, że leki na nadciśnienie mogą początkowo pogarszać samopoczucie pacjenta, którego organizm zdążył się już..

Stres częstą przyczyną zawału

.. ...Specjaliści alarmują, że obniża się średnia wieku zawałowca. Jeszcze niedawno wynosiła 50 lat, dziś zawał serca zdarza się już u osób, które mają nieco ponad 20 lat i nierzadko u 30 - latków. W dużym stopniu można za to obwiniać stres - przekonywali na konferencji prasowej. Wskazywali..

Szampan może korzystnie wypływać na serce i układ krążenia

.. ...umiarkowanych ilościach może obniżać ryzyko chorób układu krążenia, jak zawał czy udar, jest ekscytującą wiadomością - komentuje dr Jeremy Spencer z Wydziału Nauk o Żywności i Żywieniu Uniwersytetu w Reading. Doświadczenie przeprowadzone przez jego zespół wśród zdrowych ochotników..

Migrena a ryzyko zawału serca

Migrena a ryzyko zawału serca

.. ...bolesne schorzenie, które obniża jakość życia, a nie jako ogólne zagrożenie dla zdrowia ludzi - komentuje jeden z autorów pracy dr Richard B. Lipton. Zdaniem badacza, pacjenci z migrenami nie powinni jednak wpadać w panikę. Choć są bardziej narażeni na choroby układu krążenia, to ryzyko..

Gra w piłkę nożną pomaga znacznie obniżyć ciśnienie tętnicze

Gra w piłkę nożną pomaga znacznie obniżyć ciśnienie tętnicze

.. ...tygodniu pomaga znacznie obniżyć ciśnienie tętnicze, ustabilizować tętno i pozbyć się tkanki tłuszczowej - przekonują duńscy naukowcy. Jak podaje serwis Science Daily, badacze uważają tę formę aktywności fizycznej za bardziej skuteczną niż tradycyjne wskazówki lekarzy dotyczące diety i..

Kawa obniża ryzyko zaburzeń rytmu serca

Kawa obniża ryzyko zaburzeń rytmu serca

.. ...filiżanek kawy na dzień obniżało to ryzyko o 7 proc. Gdy pod uwagę wzięto okres 10 - letni, spadek częstości hospitalizacji w grupie spożywającej minimum 4 filiżanki kawy dziennie wyniósł 28 proc. Zaobserwowana zależność utrzymywała się niezależnie od płci badanych osób, ich..

Winogrona mogą zapobiegać chorobom serca

Winogrona mogą zapobiegać chorobom serca

.. ...Spożywanie winogron pomaga obniżyć ciśnienie i zmniejszyć odporność na insulinę, przez co zmniejsza ryzyko chorób serca i cukrzycy - poinformowali amerykańscy naukowcy. Wyniki ich badań opublikował serwis EurekAlert. Naukowcy z Uniwersytetu Michigan zauważyli, że dieta bogata w winogrona..

Kołatania, ablacje - okiem dochtora - Str. 23

.. ...się : ) Beta blokery obniżają tętno, czasami poniżej 60 uderzeń na minutę i lekarze dobrze o tym wiedzą. Ja na początku też strasznie panikowałem, ale odkąd przeczytałem na kilku stronach dotyczących kardiologii, że za bradykardię uważa się teraz akcję serca poniżej 50 uderzeń, a nie 60,..

Kołatania, ablacje - okiem dochtora - Str. 44

.. ...nadkomorowego; - ST: max. obniżenie ST o - 0,62 mm wystąpiło o 07:21 w kanale 2. Największe uniesienie odc. ST o 1,12 mm wystapiło o 16:38 w kanale 1; - nie zarejestrowano pauz większych niż 2,0 sekund. - QT: najdłuższy czas trwania odst. QT wynosił 480 ms , maxymalne QTc wynosiło 541..

Kołatania, ablacje - okiem dochtora - Str. 56

.. ...częstoskurcze, a leki tak mi obniżają cisnienie, że ledwo na oczy patrze:( Panie Dr czy jest szansa,że przy stosowaniu tych leków moja arytmia zniknie?czy jednak jest to niemożliwe?Rozważam ablację, ale wizja jej mnie poprostu przeraza, a pozatym nie wiem czy sie do nniej z moimi..

Kołatania, ablacje - okiem dochtora - Str. 62

.. ...na uspokojenie żeby obniżyć puls i od tej pory zawsze jak czuje że mi serce przyśpiesza biore cukierki do ssania z melisą i staram sie uspokoic oddychać głęboko i wolno mam też zawsze przy sobie validol takie ziołowe tabletki na uspokojenie nie wiem czy wszyscy moga je brac ale mi..

Częstoskurcz - ablacja - Str. 21

.. ...procorolan ale on nie obniża ciśnienia. a czy ty masz cały czas jakie ciśnienie czy tylko wtedy kiedy masz te ataki? do abisynki! Widzisz umnie tak wysokie cisnienie jest tylko w momencie ataku na codzien biore rownierz bisocard 5 mg raz dziennie normalnie mam 120/80 puls 60 - 80 i jest..

Jaki powinien być prawidłowy puls? - Str. 3

.. ...potem stopniowo się obniża. To normalna reakcja. Ważna jest tzw. spoczynkowa częstość akcji serca HR, czyli liczba jego uderzeń na minutę. Ogólna zasada mówi: im wolniejsze masz tętno, tym lepiej dla zdrowia. 36 - 40 uderzeń na minutę to bardzo dobry wynik i znak, że organizm jest w..

Częstoskurcze napadowe ciągle wracaja - Str. 2

.. ...a insulina powoduje obniżenie potasu we krwi. Więc tak jakby to się zazębia. A jak już mam niedocukrzenie to jest niemal na 100 % pewne, że conajmniej wystąpi u mnie podrygiwanie serca czyli fachowo skurcze dodatkowe. Byłem oczywiście u kardiologa i stwierdził, że przede wszystkim stres,..

Echo serca - Str. 8

.. ...kurczliwości odcinkowej i obniżenie kurczliwości globalnej - czy tata w oststnich latach nie przebyl epizodu niedokrwienia miesnia serca? Przy wczepionym rozruszkiku bywa ,ze dochodzi do niedomykalnosci tródzielnej 9niewielkiej ) , na co nałożyla sie niedomykalnosc mitralna i ją..

Echo serca - Str. 33

.. ...58/d,stałe skośne w dół obniżenie odc.ST - t max do 2,7 mm w csi i csii,Hrv prawidłowe.RTG:Kątyp - ż wolne,sylwetka serca znacznie powiekszona w całości.Poszerzenie śródpiersia górnego z towarzyszącym zwężeniu tchawicy - wole zamostkowe( ? ) USG wątroba normochoniczna wymiar a - p ok 130..