Jakby impulsy elektryczne

Układ przewodzący serca (układ bodźcotwórczy serca)

.. ...komorą prawą. W węźle tym impulsy elektryczne są zwalniane - kontrola odgórnie narzuconego rytmu przez węzeł SA, następnie docierają one do pęczka przedsionkowo - komorowego ( utworzony jest on przez pień oraz prawą i lewą odnogę ). Przejście włókien pęczka przedsionkowo - komorowego we..

WPW (zespół Wolffa - Parkinsona - Whitea)

.. ...zapewnia opóźnienie impulsów elektrycznych wygenerowanych przez węzeł zatokowo - przedsionkowy ( SA ). Obecność w sercu dodatkowej drogi przewodzenia może być przyczyną występowania częstoskurczów. Fala depolaryzacji może przechodzić z przedsionków do komór drogą dodatkową i powracać..

Badanie EKG Holter (całodobowe monitorowanie rytmu serca)

Badanie EKG Holter (całodobowe monitorowanie rytmu serca)

.. ...zaburzenia przewodzenia impulsów elektrycznych ); choroba niedokrwienna serca - zapis EKG w połączeniu z np. bólem w klatce piersiowej są cenną wskazówką dla lekarza prowadzącego; ocena sprawności stymulatora serca u pacjentów ze wszczepionym rozrusznikiem ( stymulatorem serca );..

Kardiowersja

.. ...EKG, wyzwala się kilka impulsów elektrycznych. Energia impulsu, w zależności od charakteru i czasu trwania arytmii, budowy ciała pacjenta oraz parametrów kardiowertera, waha się od kilkunastu do kilkuset dżuli. W nowoczesnych kardiowerterach dwufazowych maksymalna energia wynosi 200J, w..

Amiodaron (Cordarone, Opacorden, Sedacoron, Amiokordin)

.. ...szybkość przewodzenia impulsów elektrycznych w układzie bodźcoprzewodzącym. Stąd stosuje się go w tachyarytmiach, na przykład w migotaniu przedsionków, w celu kontroli rytmu komór. Amiodaron jest także ważnym lekiem w resuscytacji krążeniowo oddechowej, podaje się go dożylnie w celu..

Ekstrasystolia (dodatkowy skurcz)

.. ...do komór dodatkowego impulsu elektrycznego. Prawidłowy rytm serca wynika z cykliczności powstawania pobudzeń w układzie bodźcoprzewodzącym serca. Skurcz przedsionków poprzedza skurcz komór. Skurcze dodatkowe wynikają z obecności specyficznych zaburzeń rytmu. Równą prace serca zakłóca..

Lewogram

.. ...rozprzestrzenianie się impulsów elektrycznych w układzie bodźcoprzewodzącym. Przyczyną odchylanie osi elektrycznej serca w lewo może być zawał mięśnia sercowego. Lewogram może także pojawić się w czasie napadu częstoskurczu komorowego. Rozwijający się przerost lewej komory, na przykład w..

Leki stosowane w leczeniu zaburzeń rytmu serca (arytmii)

Leki stosowane w leczeniu zaburzeń rytmu serca (arytmii)

.. ...komórkach przewodzących impulsy elektryczne w sercu. Zaliczamy do nich na przykład propafenon i coraz rzadziej używaną chinidynę oraz lidokainę. Druga grupa leków antyarytmicznych to beta - adrenolityki, popularnie nazywane beta blokerami. Mechanizm działania tych leków polega na..

Oś serca

.. ...w klatce piersiowej. Impulsy elektryczne powstające ( w warunkach prawidłowych ) w węźle zatokowym są w sposób uporządkowany przewodzone do mięśniówki komór. Wypadkowy wektor wszystkich wektorów rozchodzącego się w sercu pobudzenia stanowi właśnie oś serca . Można więc powiedzieć, że..

Preekscytacja

Preekscytacja

.. ...warunkach fizjologicznych impuls elektryczny powstały w węźle zatokowym musi przejść przez węzeł przedsionkowo - komorowy, gdyż jest to jedyne połączenie elektryczne pomiędzy przedsionkami a komorami. Transmisja ta wymaga czasu od 120 do 210 ms, przy czym nie możliwe jest szybsze..

Stymulacja przezprzełykowa

.. ...pobudza serce za pomocą impulsów elektrycznych. Po drugie, rejestruje aktywność elektryczną własną serca oraz wywołaną sztucznym impulsem elektrycznym. W trakcie badania można ocenić, a co ważniejsze, wywołać ukryte zaburzenia rytmu, które samoistnie występują rzadko, ale po za szpitalem..

Serce po prawej stronie (dekstrocardia)

.. ...także dekstrogram, odnoszącym się nie do anatomicznego ułożenia serca jako narządu, ale do wektora osi elektrycznej serca i drogi rozchodzenia się impulsów elektrycznych po układzie bodźcoprzewodzącym...

Kardiowerter-defibrylator (ICD)

.. ...zagrażające nagłym zatrzymaniem krążenia, wyzwala impuls elektryczny i przeprowadza kardiowersję. Jeśli dojdzie do migotania komór, defibryluje. Jest więc przenośnym, wewnętrznym zestawem do reanimacji...

Zjawisko reentry

.. ...miało szansę zaistnieć, impuls musi być przewodzony jednocześnie dwiema drogami. Zwykle, jedna z dróg przewodzi impuls z dużą prędkością ( droga szybka ), druga ze znacznie mniejszą ( droga wolna ). W zdrowym sercu impuls elektryczny powstaje w węźle zatokowym, biegnie pojedynczą drogą..

Zaburzenia przewodzenia śródkomorowego

.. ...przekazania kolejnego impulsu elektrycznego. Okres pobudzenia nazywamy depolaryzacją. Zaburzenia przewodnictwa prowadzą do powstania arytmii. Może wystąpić z rzadko - lub częstoskurcz jak również innego typu zaburzenia rytmu: ekstrasytolie, pauzy, trzepotania i migotania komór. Badaniem..

Aberracja przewodzenia

.. ...nieprawidłowe przewiedzenie impulsu w układzie bodźcoprzewodzącym, najczęściej imitujące nie istniejący w rzeczywistości blok przewodzenia. Aberracja przewodzenia ma najczęściej miejsce w przypadku dodatkowych, przedwczesnych pobudzeń nadkomorowych. Nieplanowany impuls elektryczny może..

Pionierska operacja nieinwazyjnej krioablacji serca

.. ...wytwarzania i przewodzenia impulsów elektrycznych przez komórki mięśnia sercowego. Przejawia się nierównymi odstępami czasowymi pomiędzy kolejnymi uderzeniami serca lub okresami nagłego przyśpieszenia lub zwolnienia jego rytmu. Do arytmii doprowadzić mogą m.in. zapalenie mięśnia..

Wyhodowano fragment mięśnia sercowego

.. ...kurczy się i przewodzi impulsy elektryczne jak prawdziwa tkanka serca - informuje serwis EurekAlert . Naukowcom z Duke University udało się naśladować warunki, w jakich rozwijają się komórki macierzyste płodu. Wykorzystali płodowe komórki macierzyste myszy oraz opracowaną przez siebie..

Kołatania, ablacje - okiem dochtora

.. ...dodatkowego przewodzenia impulsów elektrycznych z przedsionków do komór. W tych przypadkach ablacja jest bardzo skuteczna i wykonuje ją wiekszość ośrodków elektrofizjologicznych w Polsce. Podobnie ma się rzecz z arytmią pod nazwą trzepotanie przedsionków ( AFL ), ale u osób młodych..

Kołatania, ablacje - okiem dochtora - Str. 3

.. ...zwolnienie przewodzenia impulsku elektrycznego przez drogę dodatkową ( czyli wydłużenia czasu przewodzenia ). W bardzo rzadkivch sytuacjach może to ułatwić a nie utrudnić indukowanie czestoskurczu. Na ogól czestoskurcz wywołać po takiej ablacji jest istotnie trudniej. Ale jak widać może..

Kołatania, ablacje - okiem dochtora - Str. 19

.. ...miejsca które produkują impulscy elektryczne. Te impulsy powstające z bardzo dużą częstością przewodzą się do przedsionka i wywołują migotanie. Inna teoria mówi ża obszarem arytmogennym jest cala okolica ujść żył płucnych. Dodam, że wspomina się także o tym, że robiąć aplikacje prądu w..

Częstoskurcz - ablacja - Str. 57

.. ...niepożądanego przepływu impulsów elektrycznych zostały wyeliminowane. Zwracam uwagę także na lekarzy przygotowujących do zabiegów ablacji i na ich opiekę nad pacjentem po zabiegu,szczególnie gdy ktoś ma inne choroby. Ja np. mam niedoczynność tarczycy oraz problemy z wyregulowaniem..

Po ablacji - Str. 11

.. ...dodatkowa droga przewodzenia impulsów elektrycznych,która się wyzwala tak naprawdę niezależnie od nas samych i niespodziewanie. Powinnaś zgodzić się na kolejny zabieg i życzę Tobie abyś się po nim czuła tak jak ja - zdrowo ,bez leków słowm cudownie. hej! jestem chora od 13 lat . Wczoraj..

Dziwne ciepło w głowie

.. ...odczuwam to jako nagły impuls ( jakby elektryczny np. coś podobnego odczuwa się przy kopnięciu przez iskrę z zapalniczki na ciele ) i po chwili w miejscu owego strzału robi się ciepło, w uszach słyszę głuchy dźwięk jakby pisk, po chwili wszystko mija. pojawiało się to nagle i w..

Kołatania serca, to nerwica?

.. ...sercu ktora daje bledne impulsy elektryczne.Tzw.Zespol WPW.Konieczna byla ABLACJA( przecztaj definicje )Wahalem sie,ale doszlo do niej i jestem zdrowteraz nerwica...ach te kobiety,,, Po prawie 10 latach ( ! ) zorientowałam się, co pomaga: położyć się płasko na ziemi ( w każdym razie na..

Blok prawej odnogi pęczka Hisa

.. ...potrzebne jest źródło impulsu elektrycznego, który rozpoczyna skurcz oraz układ przewodzący, który umożliwia dotarcie impulsu elektrycznego do wszystkich jam serca ( przedsionków i komór ). W warunkach zdrowia rolę źródła sygnału elektrycznego pełni węzeł zatokowy nazywany naturalnym..

To nie nerwica lecz impulsy elektryczne

.. ...czlowieka przeplywaja elktroimpulsy , jednak moze dojsc do zaklucen co powoduje podane powyzej symptomy. Zaproponowano mi pomoc w jednej z najlepszych klinik w niemczech http://www.klinikum - hildesheim.de pelna diagnostyka z mozliwoscia wykonania wszystkich zabiegow jakie sa dostepne,..

Dodatkowe skurcze - Str. 102

.. ...nieprawidlowej drogi przewodzenia impulsow elektrycznych w sercu prowadzacych do roznych dysfunkcji tegoz,czyli arytmi: ) jasne?heh tak,prywatnie to od 12 - 15 tys do 50 i lepiej w osrodkach zagranicznych... Tom,czesc badan kazal mi robic lekarz pierwszego kontaktu,czesc kardiolodzy,ale..

Dodatkowe skurcze - Str. 128

.. ...następstwem nieprawidłowych impulsów elektrycznych powstających w mięśniu komór serca. Skurcze dodatkowe zaburzają miarową pracę serca. Występują u wszystkich - także u zupełnie zdrowych osób. Jeśli jest ich dużo lub powstają w niewłaściwym momencie mogą istotnie wpływać na stan pacjenta..

Dodatkowe skurcze - Str. 259

.. ...drogi/kanały * przewodzenia impulsów elektrycznych poprzez które * sterowane * są różne funkcje czy przesyłane * informacje * . W sercu te „drogi” są potrzebne do wytworzenia i zsynchronizowania skurczy które pompują nam krew przez przedsionki, komory itd., strasznie..

Dodatkowe skurcze - Str. 266

.. ...pobudza serce za pomocą impulsów elektrycznych. Po drugie, rejestruje aktywność elektryczną własną serca oraz wywołaną sztucznym impulsem elektrycznym. W trakcie badania można ocenić, a co ważniejsze, wywołać * ukryte * zaburzenia rytmu, które samoistnie występują rzadko, ale po za..

Cholesterol i dieta

.. ...ulatwia przekazywanie impulsow elektrycznych miedzy przerwami synaptycznymi w mozgu wiec lepei jest sie uczyc CHOLESTEROL chciałbym z tobą nawiązac znajamojosc dlaczego akutrat ze mna?? CHOLESTEROL nie ineteresuje sie tematami odchudzania i diet ale kilka dni temu przeprowadzalismy..

Nerwica serca?! ktoś z Was to ma? - Str. 22

.. ...podziała na moje dodatkowe impulsy elektryczne w komorze serca.na dniach idę do niej i na pewno dam wam znać.mojemu tacie w arytmi pomogła.pa hej! Czytam wasze listy i trudno mi w to uwierzyć że nikt z was nie zwrócił się do odpowiedniego specjalisty. Jakikolwiek rodzaj nerwicy by to nie..

Zespół WPW i brak skierowania na ablację

.. ...zaburzenie przewodzenia impulsu elektrycznego w sercu, należące do tzw. zespołów preekscytacji, spowodowane obecnością dodatkowej drogi przewodzenia, tzw. pęczka Kenta, stanowiącej bezpośrednie połączenie przedsionków z komorami - w skrócie - za Wikipedią : ) ja miałam takie..

Stymulator resynchronizujący CRT

.. ...zaburzeniami przewodzenia impulsów elektryczych w sercu. Układ stymuljący poza samym * rozrusznikiem * może składać się z 3 elektrod umiejscowionych w prawym przedsionku, prawej komorze i elektrody wprowadzonej do światła zatoki wieńcowej która będzie funckjonować dla komory lewej...

Zawroty głowy i przeskakiwanie serca

.. ...z serca umożliwiają impulsy elektryczne, które pobudzają mięsień sercowy do skurczu. Wytwarzają się one w ośrodku odpowiadającym za rytm serca - węźle zatokowo - przedsionkowym, skąd są przekazywane odpowiednimi szlakami do mięśni przedsionków oraz do komór. Impuls elektryczny pobudza..

Mapowanie CARTO, LOCA LISA

.. ...elektryczne i rozchodzenie się impulsów bioelektrycznych w sercu - to tak w ogólnym skrócie. Jedną z zalet stosowania mapowania elektroanatomicznego podczas zabiegu jest zmniejszenie dawki promieniowania X jaką otrzymuje pacjent i personel sali zabiegowej gdyż nie trzeba często używać..

Migotanie przedsionków - ablacja - Str. 2

.. ...przepalenie ) przewodnika impulsów elektrycznych we własciwym miejscu ( które najpierw należy znależć ). Może być ich kilka. Natomiast nieskutecznośćią określa się nieznalezienie wszystkich takich miejsc bądż niemożliwość dotarcia do takiego miejsca. Najlepszą skuteczność ablacji osiąga..

Migotanie przedsionków - ablacja - Str. 26

.. ...znajduja sie receptory impulsów elektrycznych pobudzajacych serce do rytmu zatokowego. W przypadku przesuniecia kardiomiocytów następuja zaburzenia przewodnictwa w mięśniu sercowym co skutkuje np. migotaniem przedsionków.Teoria jedna z wielu , bo nawet uznane autorytety kardiologiczne..

Migotanie przedsionków - ablacja - Str. 53

.. ...niepożądanego przepływu impulsów elektrycznych zostały wyeliminowane. Zwracam uwagę także na lekarzy przygotowujących do zabiegu ablacji i na opiekę nad pacjentem po zabiegu,szczególnie gdy ktoś ma inne choroby. Ja np. mam niedoczynność tarczycy oraz problemy z wyregulowaniem wskażnika..

Migotanie przedsionków - ablacja - Str. 75

.. ...dodatkową drogę dla impulsów elektrycznych, którą wystarczy przeciąć i problem jest rozwiązany w 100 %. Ponieważ serce w trakcie napadu chodzi rytmicznie choć za szybko, krew nie zalega w przedsionkach i najczęściej nie stosuje się leków rozrzedzających, albo proste, typu pochodnych..

Interpretacja EKG

.. ...serca potrzebny jest impuls elektryczny który rozpoczyna skurcz i układ przewodzący który umożliwi dotarcie tego impulsu do poszczególnych jam serca.W normalnych warunkach żródłem tego impulsu jest węzeł zatokowy a jego prawidłowym rozprzestrzenianiem zajmuje się węzeł przedsionkowo -..

Satro - nareszczie coś wiarygodniejszego od EKG - Str. 4

.. ...badania serca zastępując impulsy elektryczne EKG falą USG równocześnie monitorując obraz serca Dlaczego skoro metoda Satro jest tak doskonała?I na koniec napiszę,że konsultowałem się z doświadczonym dr kardiologii, który powiedział mi że niedokrwienie mięśnia sercowego jest powiązane z..

Niby zawał a tu nic?

.. ...stopniu ) dostaja jakby impuls elektryczny Pozadrwiam Dzieki za podpowiedzi. Mnie sie wydaje , ze to objawy na tle nerwowoym ,bo mam podobnie tez cisnienie skacze ( emocjonalne ), dretwienie rąk, uczucie osłabienia, jak po realanium przeszło to widac ze cos nie tak na tle nerwowym sie..

Rytmonorm, kardiowersja i ablacja

.. ...przyłożonego z zewnątrz impulsu elektrycznego. Kardiowersja nie zastępuje w żadnym wypadku ablacji. Dlatego uważam, że chyba czegoś nie rozumiesz. Udana kardiowersja to tylko przywrócenie doraźne rytmu zatokowego. Arytmia może powrócić w dowolnym czasie - nawet po minucie. Pozdrawiam. To..

EKG przez telefon

.. ...rytmicznego generowania impulsów elektrycznych ( rytm serca ), których skutkiem są regularne, miarowe skurcze zapewniające przepływ krwi przez wszystkie tkanki i narządy. Prawidłowy rytm serca waha się w granicach 60 - 80/uderzeń na minutę w spoczynku. Pod wpływem emocji lub wysiłku rytm..

Różnica miedzy ekstrasystolią a parasystolią komorową - Str. 2

.. ...do komór dodatkowego impulsu elektrycznego. Prawidłowy rytm serca wynika z cykliczności powstawania pobudzeń w układzie bodźcoprzewodzącym serca. Skurcz przedsionków poprzedza skurcz komór. Skurcze dodatkowe wynikają z obecności specyficznych zaburzeń rytmu. Równą prace serca zakłóca..