Jony wapnia

Antagoniści receptorów wapniowych (Ca blokery)

Antagoniści receptorów wapniowych (Ca blokery)

.. ...gładkiej naczyń tętniczych. Jony wapnia są niezbędne do skurczu komórki mięśniowej. Zablokowanie napływu jonów wapnia powoduje zmniejszenie kurczliwości kardiomiocytów ( komórki mięśniowe serca ) - a co za tym idzie zwolnienie przewodnictwa przedsionkowo - komorowego i zmniejszenie oporu..

Digoksyna (Digoxin, glikozyd naparstnicy)

.. ...jonów wapnia do komórki. Jony wapnia inicjują skurcz a wzrost ich stężenia wiąże się z większą siłą tego skurczu. Działanie digoksyny polega więc przede wszystkim na zwiększeniu siły skurczów serca, co przekłada się na wzrost jego wydolności mierzonej jednym z parametrów hemodynamicznych..

Laserowy rozrusznik serca

.. ...komórkach uwalniają się jony wapnia, co wywołuje skurcz mięśnia. Dzięki nowej technice można będzie dokładniej poznać w warunkach laboratoryjnych mechanizmy związane z biciem serca i jego zakłóceniami, na przykład tak zwanym migotaniem, stanem, w którym komórki mięśniowe kurczą się w..