Jony wapniowe

Antagoniści receptorów wapniowych (Ca blokery)

Antagoniści receptorów wapniowych (Ca blokery)

.. ...gładkiej naczyń tętniczych. Jony wapnia są niezbędne do skurczu komórki mięśniowej. Zablokowanie napływu jonów wapnia powoduje zmniejszenie kurczliwości kardiomiocytów ( komórki mięśniowe serca ) - a co za tym idzie zwolnienie przewodnictwa przedsionkowo - komorowego i zmniejszenie oporu..