Kardiol

Zwężenie odpływu z prawej komory

.. ...serca pacjenta. Dostęp do serca uzyskiwany jest z żyły udowej. Niektóre przypadki wymagają operacji kardiochirurgicznej. Plastyka balonowa jest zabiegiem o wysokiej skuteczności i małej liczbie powikłań...

Zwężenie odpływu z lewej komory

.. ...profilaktyką infekcyjnego zapalenia wsierdzia - zarówno przed jak i po zabiegu. Leczenie zwężenia odpływu z lewej komory. Walwuloplastyka lub zabieg kardiochirurgiczny w zależności od gradientu ciśnień...

Zespół Dresslera

.. ...zjawisko ma miejsce w kardiochirurgii i nazywa się go zespołem pokardiotomijnym. Zespól Dresslera ma charakter przewlekły. Objawy zespołu Dresslera. podwyższona temperatura; ból w klatce piersiowej przypominający ból w choroby niedokrwiennej serca; uczucie duszności i przyspieszona..

Zapalenie mięśnia sercowego

.. ...zapalenia mięśnia serca ( kardiomiopatia zastoinowa z zaburzeniami rytmu ); zapalenie mięśnia serca w postaci objawów ogólnych; zapalenie mięśnia serca przejawiające się zaburzeniami rytmu ( głównie komorowymi ). Objawy podstawowe zapalenia mięśnia sercowego. zmniejszenie tolerancji..

Zapalenie wsierdzia

.. ...gorączki reumatycznej; kardiomiopatia przerostowa ( HCM ); cewnikowanie serca; narkomania. Objawy kliniczne infekcyjnego zapalenia wsierdzia. podwyższona temperatura ciała - nieswoisty objaw; zmiany osłuchowe; nadmierna potliwość, osłabienie, zimne kończyny; bóle pleców; guzki Oslera (..

Zawał serca (zawał mięśnia sercowego)

Zawał serca (zawał mięśnia sercowego)

.. ...tętnicach wieńcowych; kardiomiopatia przerostowa; wady zastawek serca; zatrucie czadem, przedawkowanie narkotyków ( np.amfetaminy ) i inne. Zawał serca występuje u pacjentów z dławicą piersiową ( angina pectoris, dusznica bolesna ), może także być jej pierwszym objawem choroby..

Powikłania zawału serca

.. ...8% występuje wstrząs kardiogenny, a u kolejnych 10% obrzęk płuc ( mechanizmem powstania jest niewydolność lewej komory i zastój krwi w płucach ). Do innych ostrych powikłań zawału serca należy również dysfunkcja lub pęknięcie mięśnia brodawkowatego, nagle występująca niedomykalność..

Niewydolność serca

.. ...tętnicze; wada zastawkowa; kardiomiopatia: rozstrzeniowa, przerostowa; infekcje obejmujące mięsień sercowy; inne. Objawy niewydolności serca. Najczęściej występującymi klinicznie objawami niewydolności serca jest osłabienie i łatwe męczenie ( pogorszenie tolerancji wysiłku fizycznego )...

Dorzut zawału serca

.. ...charakterystyczne dla martwicy miokardium w badaniu elektrokardiograficznym serca ( EKG ). W badaniach laboratoryjnych obserwuje się wzrost enzymów będących markerami zawału. Częstość występowania dorzutu u pacjentów z zawałem serca określa się na ok. 4 - 8%. Warunki, które muszą być..

Udar mózgu

Udar mózgu

.. ...świeży zawał serca, kardiomiopatie, zapalenie wsierdzia; otyłość; zapalenie naczyń; palenie tytoniu, spożywanie dużych ilości alkoholu. Objawy udaru mózgu. nagłe osłabienie siły kończyny ( górnej lub dolnej ); sztywnienie kończyny; jednostronne pogorszenie widzenia; trudności w mówieniu..

Angioplastyka (PTCA)

.. ...zmian miażdżycowych kardiolog może zadecydować o założeniu STENT - u. Angioplastyka polega na wprowadzenia specjalnego cewnika z balonikiem do tętnicy wieńcowej z przewężonym światłem. Cewnik z balonikiem wprowadzany jest przez nakłucie w tętnicy udowej ( w przypadku dużych zmian..

Układ przewodzący serca (układ bodźcotwórczy serca)

.. ...mięśnia sercowego ( kardiomiocyty ) charakteryzują się automatyzmem. Jest to zdolność do samoistnego rozprzestrzeniania się fali pobudzenia w mięśniówce serca. Rytm serca czyli ilość jego uderzeń na minutę określany jest aktywnością węzła zatokowo - przedsionkowego ( SA, nodus..

Trzepotanie przedsionków

.. ...badania laboratoryjne i kardiologiczne wg schematu diagnostycznego ustalonego przez lekarza ( echo serca, holterowskie badanie EKG, stymulacja przezprzełykowa przedsionków ). Każdy napad trzepotania przedsionków wymaga ustalenia jego przyczyny. W przypadku jednorazowego napadu nie jest..

Migotanie przedsionków

.. ...reumatyczna wada mitralna kardiomiopatia otwór w przegrodzie międzyprzedsionkowej zatorowość płucna operacje kardiochirurgiczne idiopatyczne migotanie przedsionków ( niewiadome pochodzenie ). Migotanie przedsionków spowodowane jest przez organiczną chorobę, która prowadzi z reguły do..

WPW (zespół Wolffa - Parkinsona - Whitea)

.. ...holterowskie; EKG wysiłkowe ( w zapisie EKG zanika fala delta charakterystyczna dla tego zespołu ). Leczenie zespołu WPW. masaż zatoki szyjnej, leki przeciwarytmiczne, kardiowersja, ablacja drogi dodatkowej...

Zespół wydłużonego QT (long QT syndrome, LQTS)

.. ...hipokalcemia ), istotnej bradykardii, zatrucia kokainą, środkami fosforoorganicznymi. Hipokalcemia jest częstą przyczyna wydłużenia odstępu QT. Wiele leków antyarytmicznych powodujących zwolnienie repolaryzacji i leków antydepresyjnych ( trójpierścieniowych ) może być przyczyną..

Leki kardiologiczne (leki stosowane w chorobach serca)

Leki kardiologiczne (leki stosowane w chorobach serca)

.. Choroby kardiologiczne są najbardziej rozpowszechnioną grupą schorzeń nie tylko wśród osób starszych. Przyczyny problemów sercowo - naczyniowych są różnorodne, dlatego leki stosowane w walce z nimi należą do wielu grup. Najbardziej rozpowszechnionymi schorzeniami kardiologicznymi są: nadciśnienie tętnicze,..

Hiperlipidemia

Hiperlipidemia

.. ...Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego Cholesterol całkowity ( TCholesterol ) : poniżej 200 mg/dl ( poniżej 5, 2 mmol/l ) LDL - cholesterol : poniżej 135 mg/dl ( poniżej 3, 5 mmol/l ) HDL - cholesterol ( stężenie dla mężczyzn ) : powyżej 35 mg/dl ( powyżej 0, 9 mmol/l ) HDL - cholesterol..

Wstrząs kardiogenny

.. ...Mimo, że współczesna kardiologia dąży do ograniczenia metod inwazyjnych w standardowej diagnostyce i zastępowaniu ich diagnostyką nieinwazyjną, we wstrząsie kardiogennym nadal niezastąpiony pozostaje pomiar rzutu minutowego i ciśnienia zaklinowania w tętnicy płucnej za pomocą cewnika..

Izolowany ubytek przegrody międzykomorowej

.. ...Wskazaniem do leczenia kardiochirurgicznego jest istotny hemodynamicznie przeciek lewo - prawy z pogorszeniem funkcji lewej komory. Operacja kardiochirurgiczna jest bezpieczna. Śmiertelność jest niska i wynosi ok. 1,5%. Wszyscy pacjenci wymagają profilaktyki infekcyjnego zapalenia..

Serce trójprzedsionkowe

.. ...skorelowane jest z ubytkiem w przegrodzie międzyprzedsionkowej. Leczenie serca trójprzedsionkowego. Operacja kardiochirurgiczna w przypadku, gdy stwierdza się objawy utrudnionego odpływu z żył płucnych...

Koarktacja aorty

.. ...wymaga zabiegu kardiochirurgicznego. W niektórych przypadkach stosowana jest angioplastyka balonowa. Cewnik zakończony specjalnym balonem wprowadzany jest do aorty przez tętnicę udową a następnie pompowany...

Anomalie tętnic wieńcowych

.. ...Lewa tętnica wieńcowa jest wszczepiana do lewej zatoki wieńcowej w opuszce aorty. Pacjenci wymagają kontroli kardiologicznej - wizyty nie rzadziej niż co 18 miesięcy. Częstość wizyt ustala twój lekarz...

Ubytek typu zatoki wieńcowej

.. ...pacjentów z istotnym hemodynamicznie przeciekiem lewo - prawym. Profilaktyka infekcyjnego zapalenia wsierdzia nie jest wymagana. Operacja kardiochirurgiczna jest bezpieczna a śmiertelność wynosi ok. 0,4%...

Antagoniści receptorów wapniowych (Ca blokery)

Antagoniści receptorów wapniowych (Ca blokery)

.. ...zmniejszenie kurczliwości kardiomiocytów ( komórki mięśniowe serca ) - a co za tym idzie zwolnienie przewodnictwa przedsionkowo - komorowego i zmniejszenie oporu naczyń obwodowych. Zmniejszenie pracy mięśnia sercowego i oporu obwodowego obniża zapotrzebowanie serca na tlen. Antagoniści..

Antagoniści receptora angiotensyny II

Antagoniści receptora angiotensyny II

.. ...angiotensyny II. niedociśnienie tętnicze, zawroty głowy, szczególnie po pierwszych dawkach preparatu, kaszel, uczucie kołatania serca. Przykłady preparatów: Cozaar ( Losartan potasu ), Aprovel ( Irbesartan )...

Cewnik Swana-Ganza

.. ...hemodynamicznymi ( wstrząs kardiogenny ), obrzęk płuc, podejrzenie pęknięcia przegrody międzykomorowej. Wprowadzenie cewnika Swana - Ganza do jam serca odbywa się z dostępu żylnego ( obwodowy albo centralny ). Cewnik prowadzony jest do prawego przedsionka. Następnie pompowany jest balon..

Rozrusznik serca (stymulator serca)

Rozrusznik serca (stymulator serca)

.. ...( stymulator serca, kardiostymulator ) polega na zabezpieczeniu pacjentów zagrożonych bradykardią. Jednakże istnieją także stymulatory, które są w stanie opanować tachykardię. Stymulatory ( rozruszniki serca ) mogą być stosowane czasowo, zapewniają stymulację w sytuacjach nagłych lub..

Kody rozruszników serca (stymulatorów serca)

Kody rozruszników serca (stymulatorów serca)

.. ...elektroterapia arytmii P - stymulacja antyarytmicznaS - możliwość kardiowersji lub defibrylacji pojedynczym impulsemD - dwie możliwości: stymulacja antyarytmiczna oraz defibrylacja ( kardiowersja )O - bez reakcji..

Nadciśnienie tętnicze u kobiet w ciąży

Nadciśnienie tętnicze u kobiet w ciąży

.. ...kolejności beta - blokery kardioselektywne i labetolol: opóźniają rozwój płodu; jeżeli przed ciążą chora leczona była werapamilem lub lekami moczopędnymi to można takie leczenie kontynuować; ze względu na możliwość teratogennego działania i możliwości wystąpienia małowodzia lub ostrej..

By-passy

.. ...przeprowadzonych wcześniej badań kardiologicznych przy czym decydujące znaczenie w wyborze tej formy leczenia choroby wieńcowej ma wynik koronarografii. Bez koronarografii nie można zakwalifikować pacjenta do operacji by - passów. Po operacji by - pass niezbędne jest systematyczne..

Walwuloplastyka balonowa zastawki aortalnej

.. ...wstrząs kardiogenny. Walwuloplastyka balonowa zastawki aortalnej jest zabiegiem paliatywnym, który poprzedza tylko leczenie chirurgiczne. Dość często dochodzi do ponownego zwężenia pierścienia zastawki...

Tętniak rozwarstwiający aorty

.. ...lęku, wymioty, wstrząs kardiogenny. W badaniu przedmiotowym stwierdza sie występowanie różnicy w ciśnieniu skurczowym mierzonym na obu kończynach górnych. Charakterystyczna jest asymetria lub zanik tętna na tętnicach obwodowych Charakterystyczną cechą dla tętniaków rozwarstwiających..

Tętniak pozawałowy serca

.. ...kardiochirurgiczne usunięcie tętniaka ( aneuryzektomia ), resekcja wsierdzia, ablacja prądem częstotliwości radiowej mająca na celu usunięcia ogniska arytmogennego, pomostowanie aortalno - wieńcowe CABG...

Pęknięcie wolnej ściany serca

.. ...obserwowane jest przepełnienie żył szyjnych. Diagnostyka pęknięcia ściany serca. ECHO serca Leczenie pęknięcia ściany serca. drenaż worka osierdziowego, walka ze wstrząsem; operacja kardiochirurgiczna...

Pęknięcie przegrody międzykomorowej

.. ...międzykomorowej. wstrząs kardiogenny i/lub ostra niewydolność lewokomorowa, narastająca niewydolność prawokomorowa, osłuchowo słyszalny jest głośny szmer skurczowy wzdłuż lewego brzegu mostka. Diagnostyka pęknięcia przegrody międzykomorowej. ECHO serca Leczenie pęknięcia przegrody..

Kontrapulsacja wewnątrzaortalna

.. ...kontrapulsacji. wstrząs kardiogenny jako powikłanie zawału; niestabilna choroba wieńcowa; powikłania zawału - ostra pozawałowa niedomykalność zastawek, ubytek przegrody międzykomorowej; krańcowa niewydolność krążenia u chorych oczekujących na transplantację serca. Przeciwwskazania..

Koronarografia

Koronarografia

.. ...kasetę VHS. Następnie kardiolog ocenia zmiany miażdżycowe w naczyniach i kwalifikuje pacjenta do leczenia zachowawczego lub zabiegu zwanego angioplastyką ( PTCA, potocznie - balonikowanie ). Po zabiegu pacjent pozostaje w łóżku ok. 24 godzin utrzymując nakłutą kończynę w pozycji..

Badanie EKG Holter (całodobowe monitorowanie rytmu serca)

Badanie EKG Holter (całodobowe monitorowanie rytmu serca)

.. ...Holtera zlecane jest przez kardiologa najczęściej w przypadku podejrzenia nieprawidłowej, nierównej pracy serca, zaburzeń rytmu serca, itp. Typowe wskazania do badania EKG metodą Holtera. zaburzenia rytmu serca ( diagnostyka kołatań serca, przyspieszonego bicia serca, nierównej pracy..

Serce sportowca (rozstrzeń u sportowców)

Serce sportowca (rozstrzeń u sportowców)

.. ...wolną akcję serca - bradykardię. Większość nagłych zgonów sercowych u sportowców wyczynowych jest wynikiem nie zdiagnozowanych patologii serca ( np. kardiomiopatia serca czy arytmogenna dysplazja prawej komory ). Należy także pamiętać że wśród przyczyn nagłego zgonu sercowego może być..

No reflow phenomenom

.. ...naczynia wieńcowego. Kardiologia inwazyjna umożliwia udrożnienie zamkniętego naczynia z uzyskaniem przepływu krwi w jego świetle. Rewaskularyzacja naczynia z uzyskaniem zadowalającego przepływu krwi nie zawsze skutkuje powrotem krążenia na poziomie tkankowym. Zjawisko no reflow objawia..

Choroba niedokrwienna serca (choroba wieńcowa)

Choroba niedokrwienna serca (choroba wieńcowa)

.. ...rytmu, nadciśnienia, kardiomiopatii przerostowej ( HCM ). Objawowy okres miażdżycy tętnic wieńcowych nazywa się chorobą wieńcową ( Coronary Artery Disease - CAD ). Objawy choroby niedokrwiennej serca. ból, uczucie dławienia, ucisku odczuwalny za mostkiem; ból często prowokowany jest..

Recenzja Choroba niedokrwienna serca, red. Wrześniewski, Włodarczyk

Recenzja Choroba niedokrwienna serca, red. Wrześniewski, Włodarczyk

.. ...doświadczenia związane z kardiologią, będące wynikiem dziesiątków lat badań. Skład autorski jest, odpowiednio do problematyki, interdyscyplinarny, obejmuje przede wszystkim psychologów, ale reprezentowane są także medycyna i socjologia. Autorami są zarówno osoby doświadczone, których..

Hibernacja mięśnia sercowego w chorobie wieńcowej

.. ...U wielu pacjentów z kardiomiopatią wywołaną chorobą niedokrwienną diagnozowane są ogniska hibernowanego mięśnia sercowego. Nie jest do końca wyjaśnione, czy hibernacja miokardium ( mięśniówki serca ) jest wywołana reakcją adaptacyjną na obniżenie przepływu krwi przez naczynia wieńcowe w..

Grapefruit a leki kardiologiczne

Grapefruit a leki kardiologiczne

.. Jeśli zażywasz leki, nie popijaj ich sokiem grejpfrutowym! Sok z grejpfruta może podwyższać stężenie leków we krwi i w ten sposób prowadzić do objawów przedawkowania. Dotyczy to szczególnie leków nasercowych i przeciwnadciśnieniowych. Garvan Kane i James Lipsky z Mayo Clinic uważają, że efekt ten jest..

Kardiomiopatia rozstrzeniowa

.. Kardiomiopatia rozstrzeniowa ( kardiomiopatia zastoinowa, DCM ) to choroba mięśnia sercowego, prowadząca do zmniejszenia jego kurczliwości, niekorzystnego powiększenia komór serca i w konsekwencji rozwoju początkowo lewokomorowej a następnie obukomorowej niewydolności serca. Kardiomiopatie rozstrzeniowe..

Kardiomiopatia przerostowa

.. ...rzadkim schorzeniem kardiologicznym, chorują głownie ludzie w młodym i średnim wieku. Choroba dotyczy także dzieci. W kardiomiopatii przerostowej należy unikać większych wysiłków fizycznych. Przeciwwskazane są intensywne oraz statyczne wysiłki fizyczne ( np. ćwiczenia na siłowni )...

Akineza

.. ...zaburzeń rytmu, w przebiegu kardiomiopatii, zapalenia mięśnia sercowego czy chorób tkanki łącznej przebiegających z zajęciem mięśnia sercowego ( np. twardzina układowa, sarkoidoza ). Spadek kurczliwości mięśnia sercowego powoduje obniżenie się frakcji wyrzutowej, przez chorego jest to..

Arytmia serca

.. ...arytmii stosuje się środki farmakologiczne, kardiowersję, zabiegi ablacji. Niekiedy istnieje konieczność wszczepienia stymulatorów serca, które kontrolują i w razie potrzeby narzucają sercu prawidłowy rytm...

Kardiowersja

.. Kardiowersja jest metodą przywracania prawidłowego rytmu serca ( rytmu zatokowego ). Stosuje się ją w przypadku nadkomorowych zaburzeń rytmu ( migotanie lub trzepotanie przedsionków ). Rozróżnia się kardiowersję farmakologiczną i elektryczną. Kardiowersja farmakologiczna polega na próbie przywrócenia rytmu..

Frakcja wyrzutowa

.. ...nadciśnieniem tętniczym, kardiomiopatią czy chorobą niedokrwienną serca. Niewydolność może też być stanem nagłym, na przykład w ostrym zawale serca czy w zapalenie mięśnia sercowego w przebiegu grypy. Niewydolność lewokomorowa serca powoduje spadek wydolności wysiłkowej. Znaczna..

Migotanie komór

.. ...jest desynchronizacja kardiomiocytów - komory serca jako całość nie kurczą się i nie pompują krwi. Wykres EKG w przebiegu migotania komór jest poszarpany, nieregularny, załamki są nieobecne. Chory jest nieprzytomny. Jedyną szansą przerwania migotania komór jest natychmiastowa podjęcie..

Atenolol

.. ...receptory beta 1 ( jest kardioselektywny ). Działanie atenololu polega na hamowaniu wpływu układu adrenergicznego na układ bodźcoprzewodzący serca ( głównie na węzeł zatokowy ). Atenolol zwalnia rytm serca przez co zmniejsza zapotrzebowanie mięśnia sercowego na tlen. Wpływa również na..

Betaadrenolityki (beta-blokery)

Betaadrenolityki (beta-blokery)

.. ...metoprolol czy bisoprolol są kardioselektywne, to znaczy oddziałują tylko na receptory beta 1, które są obecne w sercu ( układ bodźcoprzewodzący ). Osobną grupą są beta - blokery mające dodatkowe działania poza blokowaniem receptorów beta. Przykładem jest nebiwolol, nieselektywny beta -..

Enoksyparyna (Clexane)

.. ...( np. czasami przed kardiowersją ). Enoksyparynę podaje się w wstrzyknięciach podskórnych, najczęściej w brzuch ( w okolice pępka, tam gdzie jest dużo dobrze ukrwionej tkanki tłuszczowej ). Technika wykonywania zastrzyku jest prosta, jeśli nie istnieją obiektywne przeszkody pacjent może..

Ciągłe zmęczenie

Ciągłe zmęczenie

.. ...urlopu. Z punktu widzenia kardiologa na pewno należy pomyśleć o niewydolności serca. W przebiegu przewlekłej niewydolności lewej komory serca znacznie spada wydolność wysiłkowa organizmu. Innym kardiologicznym stanem manifestującym się ciągłym zmęczeniem może być zapalenie mięśnia..

Ból w klatce piersiowej

Ból w klatce piersiowej

.. ...jest wykluczenie jego kardiologicznych przyczyn. Przyczyną może być choroba wieńcowa serca. Zawsze należy też wykluczyć zawał serca, który najczęściej manifestuje się bardzo charakterystycznym bólem zamostkowym. Ból w klatce piersiowej może być związany z urazem żeber. Złamanie, lub..

Duszność

Duszność

.. ...przyczyn innych niż czysto kardiologiczne na pewno trzeba wymienić astmę i POChP ( Przewlekła Obturacyjna Choroba Płuc ) oraz inne patologie układu oddechowego ( pylice, gruźlica, odma, rak itd. ) Duszność może tez pojawić się w niektórych chorobach hematologicznych ( niedokrwistość..

Ekstrasystolia (dodatkowy skurcz)

.. ...jest sytuacja, w której kardiomiocyty ( komórki mięśniowe serca ) nie wypoczęły jeszcze po skurczu wykonywanym przed ułamkiem sekundy. Stan taki nazywamy refrakcją, jest to czas w którym komórka nie może być pobudzona do pracy. Jeśli impuls dodatkowy natrafi na okres refrakcji..

Metoprolol (Betaloc, Betaloc ZOK, Beto ZK, Metocard, MetoHEXAL, Metoprolol)

.. ...blokerów ( adrenolityków ) kardioselektwynych. Jak wszystkie leki z tej grupy, blokuje receptory beta 1 ( jest ich dużo w mięśniu sercowym i w układzie bodźcoprzewodzącym ) jednocześnie nie oddziaływając na receptory beta 2. Blokada receptora beta 1 w sercu zwalnia szybkość przewodzenia..

Blok lewej, prawej odnogi pęczka Hisa

.. ...choroby wieńcowej ), kardiomiopatii, zaburzeń rytmu ( tachyarytmie ), wad serca czy jako działanie niepożądane niektórych leków antyarytmicznych itd. Blok lewej odnogi jest częstszy niż prawej. Brak synchronizacji w pracy komór może powodować lub pogłębiać już istniejącą niewydolność..

Badanie CK (kinaza kreatynowa)

.. ...wcześniej chorób. W kardiologi oznaczenie poziomu CK, dokładniej frakcji tego enzymu CK - MB, jest wykorzystywane w biochemicznym potwierdzaniu zawału serca. Ważny jest nie tylko wzrost poziomu CK, ale procentowy udział frakcji sercowej. Samo podwyższenie stężenia kinazy kreatynowej nie..

Atrezja zastawki trójdzielnej

.. ...krążenia oraz wstrząsu kardiogennego. Leczenie jest uzależnione od typu wady, rozpoczyna się od operacji kardiochirurgicznej umożliwiającej dziecku przeżycie, to znaczy zapewniającej przepływ płucny i tym samym natlenienie krwi. Dalsze operacje naprawcze są wykonywane w późniejszym..

Niedomykalność zastawki mitralnej

.. ...się liczyć u chorych z kardiomiopatią, nadciśnieniem tętniczym, choroba niedokrwienną serca. Może wreszcie dojść do zerwania nici ścięgnistych lub uszkodzenia mięśni brodawkowatych - struktur odpowiedzialnych za stabilizacje płatków zastawki. Tego typu niedomykalność ma zwykle charakter..

Kamica pęcherzyka żółciowego

.. ...po zjedzeniu tłustego posiłku. Epizod kolki żółciowej jest wskazaniem do cholecystektomii. Z punktu widzenia kardiologa istotne jest różnicowanie bólu kolkowego z ewentualną maską brzuszną zawału serca...

Werapamil (Isoptin, Lekoptin, Staveran, Veratens)

.. ...zaburzeń rytmu komór. Poza kardiologią, werapamil jest także używany w położnictwie ( zapobieganie przedwczesnym porodom u kobiet stosujących leki beta - mimetyczne ). Działania niepożądane leku to przede wszystkim nadmierne spowolnienie rytmu serca i ryzyko wystąpienia bloków..

Nadczynność tarczycy

.. ...serca. Z punktu widzenia kardiologi istotne są zaburzenia rytmu serca i nadciśnienie tętnicze. Zaburzenia rytmu mają charakter częstoskurczu nadkomorowego, skurczów dodatkowych, często występuje napadowe migotanie przedsionków. Arytmie te ustępują przy prawidło prowadzonym leczeniu..

Krążenie hiperkinetyczne

.. ...sprawny, wymagana jest prawidłowa kurczliwość. Krążenie hiperkinetyczne może zdekompensować niewydolność serca, dlatego u ludzi z niewydolnością serca każda poważna infekcja stanowi zagrożenie kardiologiczne...

L-tyroksyna (Letrox, Eltroxin, Euthyrox N)

.. ...tarczycy, z punktu widzenia kardiologi: wzrost częstości rytmu serca, możliwe zaburzenia rytmu, wzrost ciśnienia. Mogą także wystąpić bóle wieńcowe, duszność, kołatania serca. Przy nagłym odstawieniu leku może pojawić się napad migotania przedsionków. Preparaty zawierające L - tyroksynę..

Niedotlenienie serca

.. ...energetycznych ( glukoza ) oraz tlenu koniecznego to reakcji biochemicznych, w wyniku których powstaje energia konieczna do pracy narządu. Oznaką niedotlenienia mięśnia sercowego jest więc ból wieńcowy...

Betaksolol (Locren, Betabion, Betoptic, Optibetol)

.. ...zmniejszając aktywność reniny. Kardiologiczne zastosowanie leku to terapia nadciśnienia tętniczego. Betaksolol można podawać w kroplach do worka spojówkowego oka. Tak zaaplikowany betaksolol ma minimalny wpływ na układ sercowo - naczyniowy, obniża natomiast ciśnienie wewnątrz gałki..

Klarytromycyna (Fromilid, Klacid, Klabax, Klabion, Klarmin, Lekoklar, Taclar)

.. ...zębów. Z punktu widzenia kardiologii, istotna jest możliwość wystąpienia zaburzeń rytmu serca. Dotyczy to szczególnie osób z wrodzonymi zaburzeniami przewodzenia lub z innymi zaburzeniami współistniejącymi arytmiami. Preparaty zawierające klarytromycynę dostępne w Polsce ( za indexem..

Mrowienie w nogach

Mrowienie w nogach

.. ...zagadnienia neurologiczne i kardiologiczne, jest cukrzyca. W przebiegu tej choroby dochodzi do zmian w naczyniach i nerwach ( mikro i makro angiopatia oraz polineuropatia cukrzycowa ). Neuropatia rozwijająca się w nerwach kończyn dolnych daje, po za parestezjami, charakterystyczne..

Chwilowa utrata wzroku

Chwilowa utrata wzroku

.. ...drobna skrzeplina będzie za mała, by zatkać duże naczynia, ale przedostanie się do naczyń siatki i tak wywoła zator. Jest to ostry stan okulistyczny, którego pierwotną przyczyną jest choroba kardiologiczna...

Przytarczyce

.. ...krwi )aż po zespołu kardiologiczne - nadciśnienie tętnicze ( wtórne do nadczynności przytarczyc ) lub zaburzenia rytmu serca ( wtórne do zaburzeń elektrolitowych ). Do niedoczynności przytarczyc najczęściej dochodzi w wyniku usunięcia lub uszkodzenia tych gruczołów podczas operacyjnego..

Próba wysiłkowa

Próba wysiłkowa

.. ...diagnostycznym stosowanym w kardiologii do oceny reakcji mięśnia sercowego na wysiłek fizyczny, który przekłada się na większe zapotrzebowanie serca na tlen. W czasie badania oceniany jest zapis EKG, ciśnienie tętnicze oraz częstość serca. Pacjent wykonuje wysiłek idąc po ruchomej bieżni..

Obrzęk nóg

Obrzęk nóg

.. ...żylaki. Z punktu widzenia kardiologi, obrzęk kończyn dolnych jest objawem prawokomorowej niewydolności serca. Dla żylaków charakterystyczne jest występowanie obrzęku w godzinach wieczornych, po całym dniu pracy szczególnie jeśli związana jest ona z pozycją stojącą ( np. ekspedientka )...

Śluzak serca

.. ...serca. Śluzaki usuwa się kardiochirurgicznie. Zwykle wycięcie guza nie przysparza chirurgowi trudności. Czasem jednak, w związku z niewygodną lokalizacją zmiany, może dojść do szkodzenia jednej z zastawek lub układu bodźcoprzewodzącego serca. W takich wypadkach stosuje się odpowiednio..

Niedomykalność zastawki trójdzielnej

.. ...polega na kardiochirurgicznej korekcie pierścienia zastawkowego lub wymianie zastawki na mechaniczną bądź biologiczną. Często operację zastawki trójdzielnej przeprowadza wraz z korektą wady mitralnej...

Niedomykalność zastawki aortalnej

.. ...zastawki aortalnej jest tym groźniejszą wadą, im bardziej nasilone są objawy niewydolności lewokomorowej. Leczenie polega na podawaniu leków rozkurczających naczynia lub kardiochirurgicznej wymianie zastawki...

Przewodozależny przepływ płucny

.. ...trójdzielnej jest niedorozwój mięśnia prawej komory. Leczenie operacyjne jest wieloetapowe, niestety nawet po kardiochirurgicznej korekcji wady rokowanie jest poważne. Czasem konieczny jest przeszczep serca...

Zespół tachy-brady (tachykardia-bradykardia)

.. Zespół tachykardia - bradykardia ( tachy - brady ) jest rodzajem dysfunkcji węzła zatokowego, w której występują charakterystyczne, złożone z dwóch faz, zaburzenia rytmu. Pierwszą fazę stanowi tachyarytmia ( zaburzenie rytmu serca z przyspieszenie jego pracy ). Najczęściej jest to wstawka migotania..

Arytmogenna dysplazja prawej komory

.. ...sercowego zaliczana do grupy kardiomiopatii. Przyczyna rozwoje tej choroby jest nieznana. Wśród licznych teorii rozważa się uwarunkowania genetyczne, metaboliczne wady kardiomiocytów, etiologię wirusową ( powikłanie zapalenie mięśnia sercowego ), wreszcie rozpatruje się związek..

Kardiomiopatia restrykcyjna

.. Kardiomiopatia restrykcyjna to choroba mięśnia sercowego przebiegająca z jego rozkurczową niewydolnością. Na skutek zmian chorobowych toczących się nie w samych kardiomiocytach, ale w przestrzenie pozakomórkowej, upośledzona jest relaksacja komór serca ( zwykle lewej ). Mięśniówka ścian jest prawidłowej..

Kardiowerter-defibrylator (ICD)

.. Kardiowerter - defibrylator ( ICD, ang. implantable cardioverter defibrillator ) to urządzenie podobne do stymulatora serca, które wszczepia się u pacjentów grupy zagrożonych nagłym zgonem sercowym ( nagłe zatrzymanie krążenia – NZK ). Są do przede wszystkim pacjenci z napadowymi częstoskurczami..

Zespół Brugadów

.. ...EKG. EKG badaniu elektrokardiograficznym obserwujemy blok prawej odnogi pęczka Hisa oraz uniesienie odcinka ST w pierwszych trzech odprowadzeniach przedsercowych ( V1 - V3 ). Leczenie zespołu Brugadów polega na zabezpieczeniu chorego przed nagłym zatrzymaniem krążenia. Wszczepia się..

Kardiomiopatia tachyarytmiczna (tachykardiomiopatia)

.. Kardiomiopatia tachyarytmiczna ( tachykardiomiopatia ) to ukuty w ostatnich latach termin określający zmiany w mięśniu sercowych, które zachodzą w czasie przewlekłych zaburzeń rytmu o charakterze tachykardii. Ponieważ jest to nowo zaobserwowana zależność, wiele jest nadal związanych z nią znaków zapytania...

Tętno u kobiety ciężarnej

Tętno u kobiety ciężarnej

.. ...liczne zmiany. W ujęciu kardiologicznym, najważniejsze jest rozwinięcie się krążenia hiperkinetycznego. Wzrasta rzut serca, wzrasta również objętość krwi krążącej. Znaczna część kobiet odczuwa w czasie ciąży kołatania serca. Kontrolne EKG nie wykazuje jednak żadnych zaburzeń rytmu serca...

Migotanie przedsionków u ciężarnych

Migotanie przedsionków u ciężarnych

.. ...przerwanie arytmii za pomocą kardiowersji elektrycznej. Przedłużający się spadek ciśnienia prowadzi do zaburzeń przepływu łożyskowego, co z kolei stwarza ryzyko dla życia płodu. Kardiowersja elektryczna jest zabiegiem bezpiecznym w ciąży. Jeśli kobieta jest hemodynamicznie stabilna,..

Kardiomegalia

.. Kardiomegalia to powiększenie sylwetki serca. Nie jest to choroba sama w sobie, lecz objaw pewnych nieprawidłowości. Przyczyną powiększenia sylwetki serca może być kardiomiopatia ( rozstrzeniowa, przerostowa, tachyarytmiczna ). Do kardiomegalii może doprowadzić szereg chorób metabolicznych. Dla przykładu,..

Choroby spichrzeniowe

.. ...czy Niemanna - Picka, powodują z kolei uszkodzenie ośrodkowego układu nerwowego. Leczenie części z chorób jest niemożliwe, inne zmuszają chorego do stosowania bardzo restrykcyjny diet i zasad żywienia...

Zaciskające zapalenie osierdzia

.. ...chorób, niekoniecznie kardiologicznych. Przed postawieniem rozpoznania i podjęciu decyzji o leczeniu konieczne jest wykonanie badań obrazowych - zdjęcia rentgenowskiego ( serce w pancerzu zwapniałego osierdzia ) i badania ECHO serca. Przydatna może być także tomografia komputerowa lub..

Sercowy zespół X (kardiologiczny zespół X)

.. Sercowy zespół X ( kardiologiczny zespół X ) jest jedną z chorób tętnic wieńcowych. Jedynym objawem choroby są bóle zamostkowe, podobne do tych w chorobie niedokrwiennej serca ( tzw. bóle wieńcowe ). Nasilenie dolegliwości może być jednak większe, a podjęzykowe podanie nitrogliceryny często nie przynosi..

Kardiologiczny rejestrator zdarzeń

.. Kardiologiczny rejestrator zdarzeń to względnie nowe urządzenie, wykorzystywane w kardiologii do diagnozowania rzadko występujących, napadowych zaburzeń rytmu serca. Standardowy zapis EKG to tylko kilka ewolucji pracy serca. Jeśli arytmia nie jest obecna w chwili badania, zapis może być absolutnie..

Sprężyste zwłóknienie wsierdzia

.. ...mięśnia sercowego ( kardiomegalia ). Zmiany chorobowe z sprężystym zwłóknieniu wsierdzia dotyczą przeważnie tylko lewego przedsionka i lewej komory. Dziecko szybko się męczy, jest osłabione, nie chce jeść ( dla niemowlęcia ssanie piersi matki jest dużym wysiłkiem, niechęć do jedzenia..

Wsierdzie

.. ...komórek mięśniowych ( kardiomiocytów ). Na granicy tych dwóch warstw wyróżnia się strefę przejściową, nazywaną warstwą podsierdziową. Prawidłowe ukrwienie tej warstwy wymaga odpowiednio długiej fazy rozkurczu serca. Krew wypełniająca komory może uciskać na drobne naczynia warstwy..

Biopsja mięśnia sercowego (biopsja serca)

Biopsja mięśnia sercowego (biopsja serca)

.. ...wykonana w warunkach kardiochirurgicznych, po otwarciu klatki piersiowej. Zdecydowanie częściej jednak biopsję serca wykonuje się metodą przezskórną. Drogą żyły lub tętnicy, w zależności od tego, czy materiał ma być pobrany odpowiednio z prawej czy z lewej komory serca, wprowadza się..