Kardiomiocyty

Układ przewodzący serca (układ bodźcotwórczy serca)

.. ...mięśnia sercowego ( kardiomiocyty ) charakteryzują się automatyzmem. Jest to zdolność do samoistnego rozprzestrzeniania się fali pobudzenia w mięśniówce serca. Rytm serca czyli ilość jego uderzeń na minutę określany jest aktywnością węzła zatokowo - przedsionkowego ( SA, nodus..

Antagoniści receptorów wapniowych (Ca blokery)

Antagoniści receptorów wapniowych (Ca blokery)

.. ...zmniejszenie kurczliwości kardiomiocytów ( komórki mięśniowe serca ) - a co za tym idzie zwolnienie przewodnictwa przedsionkowo - komorowego i zmniejszenie oporu naczyń obwodowych. Zmniejszenie pracy mięśnia sercowego i oporu obwodowego obniża zapotrzebowanie serca na tlen. Antagoniści..

Migotanie komór

.. ...jest desynchronizacja kardiomiocytów - komory serca jako całość nie kurczą się i nie pompują krwi. Wykres EKG w przebiegu migotania komór jest poszarpany, nieregularny, załamki są nieobecne. Chory jest nieprzytomny. Jedyną szansą przerwania migotania komór jest natychmiastowa podjęcie..

Ekstrasystolia (dodatkowy skurcz)

.. ...jest sytuacja, w której kardiomiocyty ( komórki mięśniowe serca ) nie wypoczęły jeszcze po skurczu wykonywanym przed ułamkiem sekundy. Stan taki nazywamy refrakcją, jest to czas w którym komórka nie może być pobudzona do pracy. Jeśli impuls dodatkowy natrafi na okres refrakcji..

Metoprolol (Betaloc, Betaloc ZOK, Beto ZK, Metocard, MetoHEXAL, Metoprolol)

.. ...zmniejsza zapotrzebowanie kardiomiocytów na tlen. Metoprolol jest wykorzystywany w wtórnej i pierwotnej profilaktyce zawałów serca, w leczeniu nadciśnienia tętniczego, także w leczeniu niektórych zaburzeń rytmu serca ( częstoskurcze, migotanie przedsionków, skurcze dodatkowe ). Do..

Niedotlenienie serca

.. ...energetycznych ( glukoza ) oraz tlenu koniecznego to reakcji biochemicznych, w wyniku których powstaje energia konieczna do pracy narządu. Oznaką niedotlenienia mięśnia sercowego jest więc ból wieńcowy...

Arytmogenna dysplazja prawej komory

.. ...genetyczne, metaboliczne wady kardiomiocytów, etiologię wirusową ( powikłanie zapalenie mięśnia sercowego ), wreszcie rozpatruje się związek zachodzących w sercu zmian z apoptozą ( programowana śmierć komórki ) kardiomiocytów. Niezależnie od przyczyny, obserwowane zmiany polegają na..

Kardiomiopatia restrykcyjna

.. ...toczących się nie w samych kardiomiocytach, ale w przestrzenie pozakomórkowej, upośledzona jest relaksacja komór serca ( zwykle lewej ). Mięśniówka ścian jest prawidłowej grubości, objętość komór serca również nie odbiega od normy. Czynność kurczowa mięśnia sercowego może być prawidłowa..

Wsierdzie

.. ...komórek mięśniowych ( kardiomiocytów ). Na granicy tych dwóch warstw wyróżnia się strefę przejściową, nazywaną warstwą podsierdziową. Prawidłowe ukrwienie tej warstwy wymaga odpowiednio długiej fazy rozkurczu serca. Krew wypełniająca komory może uciskać na drobne naczynia warstwy..

Stan przedzawałowy

.. ...zaopatrzeniowe tętnic wieńcowych, kardiomiocyty wyczerpały zasoby substratów beztlenowych przemian energetycznych i dochodzi do niedokrwienia. Jest to stan bezpośrednio poprzedzający obumarcie komórek mięśnia sercowego. O zawale serca możemy mówić dopiero, gdy dojdzie do martwicy..

Mostki mięśniowe

.. ...Mostki mięśniowe to pasma kardiomiocytów krzyżujące tętnice wieńcową w nasierdziowym odcinku jej przebiegu. Skutkiem tej anomalii anatomicznej jest zmniejszenie się przepływu przez daną gałąź tętnicy w czasie skurczu serca. Zmniejsza się rezerwa wieńcowa, co jest odczuwane w postaci bólu..

Kardiomiopatia połogowa

Kardiomiopatia połogowa

.. ...Przyczyną uszkodzenia kardiomiocytów jest prawdopodobnie nieprawidłowa reakcja układu immunologicznego matki na antygeny płodu. Powstałe przeciwciała reagują krzyżowo z komórkami mięśniowymi serca. Pewne znaczenie przypisuje się także czynnikom infekcyjnym i genetycznym. Ryzyko..

Serce na miarę 21 wieku bije w laboratorium

.. ...mięśnia sercowego ( tzw. kardiomiocyty ) z serca dorosłej nieżywej świni, nie uszkadzając innych tkanek. Dzięki takiemu zabiegowi otrzymałą rusztowanie serca ze wszystkim naczyniami krwionośnymi, zastawkami i nienaruszoną geometrią żył i tętnic. Następnie naukowcy uzupełnili uzyskaną..

Kardiomiocyty z ludzkich zarodkowych komórek macierzystych

.. ...budujących mięsień sercowy ( kardiomiocytów ) otrzymanych z ludzkich zarodkowych komórek macierzystych ( ES ) poprawia działanie serca i stan chorego - informują na łamach pisma Nature Biotechnology naukowcy z USA. Charles Murry z University of Washington wraz z zespołem wykazali, że..

Wyhodowano fragment mięśnia sercowego

.. ...mięśnia sercowego - kardiomiocytów. Powstała łatka ma dwie najważniejsze cechy mięśnia sercowego - potrafi się rytmicznie kurczyć oraz przewodzić impulsy elektryczne. Komórki macierzyste rosły w odpowiednio dobranym środowisku - żelu z dodatkiem fibryny, białka, które umożliwia..

Migotanie przedsionków - ablacja - Str. 26

.. ...z nastepową migracja kardiomiocytów do ujść żył płucnych , gdzie znajduja sie receptory impulsów elektrycznych pobudzajacych serce do rytmu zatokowego. W przypadku przesuniecia kardiomiocytów następuja zaburzenia przewodnictwa w mięśniu sercowym co skutkuje np. migotaniem..

Migotanie przedsionków - ablacja - Str. 39

.. ...tzw. teoria migracji kardiomiocytów, czyli powtórnego napełzania komórek mięśnia sercowego do miejsc , w których wywołują nieprawidłowe pobudzenia elektryczne serca, nikt nie ma na to wpływu.Najlepszy na świecie ośrodek zajmujący się ablacją z powodu FA ma skuteczność dochodzącą do 90 %(..

Niespotykany przypadek arytmii. Czy ktoś miał?

.. ...ŚRÓDMIĄŻSZOWE I PRZEROST KARDIOMIOCYTÓW, BRAK STANU ZAPALNEGO - wykluczenie zapalenia miesnia. Skierowany na ablacje. tymczasowo leki metocard w dawce 50 - 25 - 0 i cordarone 1x1. po tygodniu kontrola holterem. 17tys dodatkowych skurczy komorowych i nadkomorowych w roznych seriach od 1..

Skurcze dodatkowe gromadne - Str. 2

.. ...tkanek , czy każdy jeden kardiomiocyt przewodzi tak jak powinien : ) biopsja - której w 99,9% i tak się nie robi , też jest niediagnostyczna - bo przecież nie wiadomo, w którym fragmencie serca zmiany są - jeśli są ... najczesciej zap.m.sercowego wychodzi w trakcie jego trwania , z badan..

Różnica miedzy ekstrasystolią a parasystolią komorową - Str. 2

.. ...jest sytuacja, w której kardiomiocyty ( komórki mięśniowe serca ) nie * wypoczęły * jeszcze po skurczu wykonywanym przed ułamkiem sekundy. Stan taki nazywamy refrakcją, jest to czas w którym komórka nie może być pobudzona do pracy. Jeśli impuls dodatkowy natrafi na okres refrakcji..