Kardiowerter defibrylator

Wszczepialne urządzenia kardiologiczne wywołują infekcje!

Wszczepialne urządzenia kardiologiczne wywołują infekcje!

.. ...medycznymi, takimi jak kardiowerter - defibrylator i stały rozrusznik serca, znajdują się w grupie zwiększonego ryzyka wystąpienia infekcji w czasie funkcjonowania urządzenia. Innym czynnikiem ryzyka, u tych osób, są potencjalne schorzenia dodatkowe, takie jak niewydolność nerek i..