Kaszowatość tętnic

Powstawanie blaszki miażdżycowej

Powstawanie blaszki miażdżycowej

.. ...wieńcowych - lipidozy. 3. Kaszowatość tętnic ( atheromatosis ) - ogniskowe zmiany kaszowate w błonie wewnętrznej i sąsiednich warstwach błony środkowej tętnic. 4. Miażdżyca tętnic ( atherosclerosis ) - ogniska stłuszczenia, zmiany kaszowate, stwardnienie ściany tętnic. Naczynie z takimi..