Kifoza

Skolioza

Skolioza

.. ...krzywizny, odpowiednio kifoza i lordoza ). Rozpoznanie skoliozy. Skoliozę rozpoznajemy w sytuacji, gdy na kąt skrzywienia na zdjęciu rentgenowskim przekracza 10 stopni. Na szczycie skrzywienia pierwotnego kręgi są najbardziej zniekształcone i zrotowane. Rotacja kręgów pociąga za sobą..