Klatki

Zwężenie odpływu z prawej komory

.. ...Zdjęcie rentgenowskie klatki piersiowej Leczenie zwężenia odpływu z prawej komory. Leczenia korekcyjnego wymagają pacjenci, u których w badaniu ECHO serca zmierzono gradient ciśnień powyżej 30 mmHg. Większość zwężeń może być leczona metodą balonową. Specjalny cewnik zakończony balonikiem..

Ablacja

.. ...pieczenie lub ból w klatce piersiowej, więc otrzymuje leki przeciwbólowe ( przed zabiegiem na grzbietowej powierzchni dłoni pacjenta zakładany jest wenflon - plastikowa rurka umieszczona w żyle, dzięki której możliwe jest podawanie leków drogą dożylną. Ablacja trwa do kilku godzin. Po..

Zwężenie odpływu z lewej komory

.. ...profilaktyką infekcyjnego zapalenia wsierdzia - zarówno przed jak i po zabiegu. Leczenie zwężenia odpływu z lewej komory. Walwuloplastyka lub zabieg kardiochirurgiczny w zależności od gradientu ciśnień...

Zespół Dresslera

.. ...podwyższona temperatura; ból w klatce piersiowej przypominający ból w choroby niedokrwiennej serca; uczucie duszności i przyspieszona czynność serca; w osłuchiwaniu stwierdza się tarcie osierdzia; leukocytoza, przyspieszone OB, przeciwciała przeciwko komórkom mięśnia sercowego..

Zespół Eisenmengera

.. ...biopsja płuca - obecnie coraz rzadziej stosowana. Leczenie zespołu Eisenmengera jest zachowawcze. Metody operacyjne nie są w Polsce przeprowadzane. Obowiązuje profilaktyka infekcyjnego zapalenia wsierdzia...

Zapalenie mięśnia sercowego

.. ...worku osierdziowym; RTG klatki piersiowej: czasami poszerzenie sylwetki serca, zastój nad polami płucnymi; scyntygrafia mięśnia sercowego: wzmożone gromadzenie się znacznika radioizotopowego ( metoda nieswoista ); koronarografia: obraz nie zajętych naczyń wieńcowych; biopsja mięśnia..

Zawał serca (zawał mięśnia sercowego)

Zawał serca (zawał mięśnia sercowego)

.. ...lub po lewej stronie klatki piersiowej ( w bardzo rzadkich przypadkach z prawej ). Ból zawałowy często promieniuje ( rozchodzi się ) do lewego barku, ramienia, stawu łokciowego, dłoni, do szyi, gardła, żuchwy lub pleców. U niektórych pacjentów dolegliwości mają charakter nietypowy i..

Powikłania zawału serca

.. ...chorych po przezskórnej angioplastyce wieńcowej częstość ponownego zawału spada poniżej 10%. Następuje nawrót dolegliwości bólowych w klatce piersiowej i wzrost stężenia markerów martwicy mięśnia sercowego...

Zator płuc (zatorowość płucna)

Zator płuc (zatorowość płucna)

.. ...promieniować pod przeponę; kaszel, przyspieszone bicie serca; pacjent może odczuwać niepokój. Powikłania zatoru płuc. zapalenie płuca lub opłucnej, zawał płuca, ropień płuca, prawokomorowa niewydolność krążenia...

Dorzut zawału serca

.. ...dolegliwości bólowych w klatce piersiowej, widoczne są także zmiany charakterystyczne dla martwicy miokardium w badaniu elektrokardiograficznym serca ( EKG ). W badaniach laboratoryjnych obserwuje się wzrost enzymów będących markerami zawału. Częstość występowania dorzutu u pacjentów z..

Leki kardiologiczne (leki stosowane w chorobach serca)

Leki kardiologiczne (leki stosowane w chorobach serca)

.. ...niedokrwiennej serca jest ból w klatce piersiowej. Biorąc pod uwagę charakter bólu schorzenie to możemy określać jako dławicę piersiową. Lekami najczęściej wykorzystywanymi w chorobie wieńcowej są azotany ( nitraty ). Można stosować je doraźnie w celu przerwania bólu, lub również..

Wysiłek fizyczny u pacjentów po zawale serca

Wysiłek fizyczny u pacjentów po zawale serca

.. ...idzie wzrost ciśnienia w klatce piersiowej. Wykonując ćwiczenia fizyczne pamiętajmy, że jest to dla pacjenta rehabilitacja a nie trening wyczynowy. Zalecane jest aby tętno ( puls ) podczas wysiłku fizycznego nie przekraczało 120 uderzeń na minutę. W przypadku gdy pacjent przed zawałem..

Izolowany ubytek przegrody międzykomorowej

.. ...serca EKG zdjęcie RTG klatki piersiowej Leczenie ubytku przegrody międzykomorowej. Pacjenci z małym przeciekiem lewo - prawym ( krew przecieka z lewej do prawej komory przez otwór w przegrodzie międzykomorowej ) nie wymagają leczenia chirurgicznego. Wskazaniem do leczenia..

Koarktacja aorty

.. ...zdjęcie rentgenowskie klatki piersiowej, ECHO serca. Leczenie koarktacji aorty. Leczeniem inwazyjnym obejmowani są pacjenci z istotnym zwężeniem aorty. Istotne czynnościowo zwężenie aorty to taki, w którym gradient ciśnień wynosi powyżej 20 mmHg. Poszerzenie miejsca zwężenia wymaga..

Tetralogia Fallota

.. ...zdjęcie rentgenowskie klatki piersiowej Leczenie tetralogii Fallota. W pacjentów, u których nie występują przeciwwskazania czynnościowe i anatomiczne wykonywany jest zabieg korekcji tetralogii Fallota. Wyniki leczenia operacyjnego są dobre. Profilaktyka infekcyjnego zapalenia wsierdzia..

Anomalie tętnic wieńcowych

.. ...zdjęcie rentgenowskie klatki piersiowej Holter - 24 godzinne badanie EKG badanie radioizotopowe ( SPECT ) Leczenie anomalii naczyń wieńcowych. W przypadku wrodzonych przetok tętniczo - wieńcowych leczenie powinno obejmować pacjentów z objawami klinicznymi niedokrwienia mięśnia sercowego...

Przetrwały przewód tętniczy (PDA)

.. ...przewodu tętniczego: ECHO serca z oceną przepływów ( Doppler ); zdjęcie rentgenowskie klatki piersiowej. Wszyscy pacjenci z PDA wymagają leczenia zabiegowego aby uniknąć rozwoju nadciśnienia płucnego...

Ubytek typu zatoki wieńcowej

.. ...zdjęcie rentgenowskie klatki piersiowej; często stosuje się badanie angiograficzne ( wypełnienie naczyń wieńcowych kontrastem ). Leczenie ubytku typu zatoki wieńcowej. Leczenie zabiegowe wymagane jest tylko i wyłącznie u pacjentów z istotnym hemodynamicznie przeciekiem lewo - prawym...

Wszczepienie stymulatora serca (rozrusznika serca)

Wszczepienie stymulatora serca (rozrusznika serca)

.. ...skórą po lewej stronie klatki piersiowej. Następnie umieszczane są elektrody - 1 lub 2 w zależności od rodzaju stymulacji ( tzw. jednojamowa lub dwujamowa ). Kolejnym etapem jest połączenie elektrod ze stymulatorem i jego zaprogramowanie. Zabieg trwa od około godziny do kilku godzin...

Scyntygrafia perfuzyjna

.. ...otrzymywanej przy zdjęciu RTG klatki piersiowej. Po badaniu należy pić znaczne ilości płynów ( minimum 1 litr wody lub soku owocowego w celu usunięcia z organizmu resztek radioizotopu. Tomasz Berus, UM Łódź..

Sztuczne zastawki serca

.. ...torakotomii ( otwarcie klatki piersiowej po przecięciu mostka w linii środkowej ciała ). Podczas operacji stosowane jest krążenie pozaustrojowe. Krew pacjenta jest przetaczana do specjalnej maszyny gdzie ulega utlenowaniu i oczyszczeniu z dwutlenku węgla i metabolitów. Zastawka może być..

Przewlekła niewydolność serca

.. ...dodatkowe ( EKG, RTG ) klatki piersiowej stanowią bądź wstępną ocenę przyczyn oraz stopnia zaawansowania niewydolności, bądź są procedurami specjalistycznymi, wykonywanymi z określonych wskazań ( cewnikowanie serca, koronarografia, badania izotopowe, rezonans magnetyczny. Celem leczenia..

Tętniak rozwarstwiający aorty

.. ...rozdzierający ból w klatce piersiowej ( lokalizacja bólu zamostkowa w rozwarstwieniu bliższego odcinka aorty lub ból w okolicy międzyłopatkowej w przypadku rozwarstwienia odcinka dalszego aorty. Ból w przypadku rozwarstwiającego tętniaka opuszki aorty może przypominać obraz zawału serca...

Pęknięcie wolnej ściany serca

.. ...serca. bardzo silny ból w klatce piersiowej, często występuje krótkotrwała utrata przytomności, w badaniu przedmiotowym obserwuje się spadek ciśnienia tętniczego ( wstrząs kardiogenny ), obserwowane jest przepełnienie żył szyjnych. Diagnostyka pęknięcia ściany serca. ECHO serca Leczenie..

Badanie EKG Holter (całodobowe monitorowanie rytmu serca)

Badanie EKG Holter (całodobowe monitorowanie rytmu serca)

.. ...połączeniu z np. bólem w klatce piersiowej są cenną wskazówką dla lekarza prowadzącego; ocena sprawności stymulatora serca u pacjentów ze wszczepionym rozrusznikiem ( stymulatorem serca ); omdlenia, zasłabnięcia, utraty przytomności - potwierdzenie lub wykluczenie przyczyn..

Test wysiłkowy EKG

Test wysiłkowy EKG

.. ...powtarzające się bóle w klatce piersiowej ); każdy pacjent po zawale serca ma robioną próbę wysiłkową; diagnostyczne badanie po angioplastyce naczyń wieńcowych ( poszerzenie zwężonego światła przy użyciu specjalnego balonu ); test wysiłkowy ma wykazać czy nastąpiła poprawa ukrwienia po..

Tamponada worka osierdziowego

.. ...badaniach ( EKG, rtg klatki piersiowej, ECHO serca, cewnikowanie prawego serca ). Najbardziej wartościową metodą badania serca jest ECHO serca ( badanie ultrasonograficzne ). W przypadku ostrej tamponady worka osierdziowego w USG serca ( ECHO serca ) widoczny jest płyn w jamie..

Metody operacyjne by-passów

.. ...torakotomii ( otwarcie klatki piersiowej poprzez rozcięcie mostka ), zatrzymaniem serca i podłączeniem do krążenia pozaustrojowego ( sztucznego aparatu płuco - serce ): pomost żylny aortalno - wieńcowy ( ACVB ); ominięcie zwężenia tętnicy wieńcowej za pomocą pomostu z tętnicy piersiowej..

Choroba niedokrwienna serca (choroba wieńcowa)

Choroba niedokrwienna serca (choroba wieńcowa)

.. ...odczuwany w dowolnej okolicy klatki piersiowej z reguły promieniuje do lewej kończyny górnej, żuchwy, szyi. Ból wieńcowy jest zwykle rozlany - pacjent aby zobrazować miejsce bólu przykłada całą rękę do klatki piersiowej - objaw Levina. Jakie jest optymalne leczenie farmakologiczne u..

Kardiomiopatia przerostowa

.. ...uszkodzenie przerosłej mięśniówki w lewej komorze serca za pomocą cewników wewnątrznaczyniowych ( bez konieczności otwierania klatki piersiowej ), operacyjne nacięcie lub wycięcie przerosłej mięśniówki...

ECHO serca (USG serca)

ECHO serca (USG serca)

.. ...pod różnymi kątami do klatki piersiowej w okolicy serca. Obrazy powstałe podczas badania pokazywane są na monitorze aparatu i nagrywane na nośniku ( taśma VHS lub CD - ROM ). Projekcje obrazu serca można także wydrukować na specjalnym papierze. ECHO przezprzełykowe jest to odmiana..

Resuscytacja krążeniowo-oddechowa

Resuscytacja krążeniowo-oddechowa

.. ...oddechowy, obserwuje ruch klatki piersiowej podczas oddychania, może też wyczuć ruch powietrza na swoim policzku. W przypadku braku oddechu wykonaj 2 wdechy. Każdy wdech powinien trwać ok. 1,5 - 2 sekund. Siła wdmuchnięcia powinna być niezbyt silna jednak na tyle duża by spowodować..

Bóle w klatce piersiowej o podobnym do dławicy charakterze

Bóle w klatce piersiowej o podobnym do dławicy charakterze

.. ...dławicopodobnych bóli klatki piersiowej obejmuje następujące choroby ( choć nie jest ograniczona do ): dławica zawał serca zapalenie osierdzia rozwarstwienie aorty wypadanie płatka mitralnego nadciśnienie płucne ostry zator tętnicy płucnej kurcz przełyku ból ściany klatki piersiowej..

Aorta

Aorta

.. ...aorty znajdującą się w klatce piersiowej dzielimy na aortę wstępującą, łuk aorty i aortę zstępującą, która przebija mięsień przepony i przechodzi do jamy brzusznej ( aorta brzuszna ). Na całym swoim przebiegu aorta oddaje liczne gałęzie. Od części wstępującej odchodzą tętnice wieńcowe,..

Kardiowersja

.. ...przykładana do ściany klatki piersiowej na lewo i do dołu od lewego sutka ). Rzadziej wykorzystuje się ułożenie elektor tył - przód ( elektrody przyklejane: pierwsza do mostka, druga między łopatkami pacjenta ). Istnieje również możliwość wykonania kardiowersji od wewnątrz przy użyciu..

Migotanie komór

.. ...i rytmicznie uciskać klatkę piersiową. Ręce ratownika muszą być wyprostowane w łokciach. Masaż prowadzimy z częstością około 100 ucisków na minutę, klatka powinna uginać się na około 3 - 4 cm. Jeśli nie potrafimy lub nie jesteśmy w stanie przeprowadzić sztucznego oddychania metodą usta -..

Ból w klatce piersiowej

Ból w klatce piersiowej

.. Ból w klatce piersiowej może towarzyszyć wielu jednostkom chorobowym. Poniżej wymienionych i pokrótce opisanych jest tylko kilka. W przypadku bólu w klatce piersiowej kluczowe jest wykluczenie jego kardiologicznych przyczyn. Przyczyną może być choroba wieńcowa serca. Zawsze należy też wykluczyć zawał serca,..

Ból serca

Ból serca

.. ...maści wcieranej w skórę klatki piersiowej ). Ból zawałowy jest podobny do bólu wieńcowego, zwykle jednak silniejszy. Ma charakter uczucia ciężaru na klatce piersiowej, ściskania. Może też być ostry, kłujący. Często obserwuje się promieniowanie bólu do żuchwy, lewego baku, ręki, łopatki...

Ekstrasystolia (dodatkowy skurcz)

.. ...piersi, uderzania serca o klatkę piersiową. W takich sytuacjach podejmuje sie próby wyeliminowania zburzeń. Naturalnie, leczenie podejmuje się w każdej sytuacji, gdy występowanie ekstrasystoli stwarza ryzyko wywołania innych, niebezpiecznych dla życia arytmii ( np. częstoskurcze..

Bigeminia komorowa

.. ...kołatanie, dyskomfort w klatce itp. Jeśli subiektywne objawy obniżają standard życia lub utrudniają normalne codzienne funkcjonowanie stosuje się leki antyarytmiczne. Można także przy pomocy badań elektrofizjologicznych zlokalizować miejsce, gdzie znajduje się ektopowe źródło rytmu i..

Ból żołądka

Ból żołądka

.. ...obszaru jamy brzusznej ale również z klatki piersiowej. Zawał serca może zamiast typowym bólem zamostkowym manifestować się właśnie bólami w okolicy nadbrzusza. Jest to tak zwana maska brzuszna zawału...

Maska brzuszna zawału serca

Maska brzuszna zawału serca

.. ...silnym, dławiącym bólem w klatce piersiowej, promieniującym do lewego barku lub żuchwy, z towarzyszącym lękiem przed śmiercią i często także z dusznością. Czasami ból promieniuje do nadbrzusza lub ból w nadbrzuszu występuje jako jedyny objaw. Taką sytuację nazywamy maską brzuszną zawału..

Niedomykalność zastawki mitralnej

.. ...kołatania serca ), ból w klatce piersiowej, duszność wysiłkowa, obrzęki kończyn dolnych i powiększenie wątroby. Te ostatnie objawy są wynikiem niewydolności prawej komory serca, która z czasem może się rozwinąć u chorych z niedomykalnością mitralną. Niebezpiecznym powikłaniem..

Ketoza

.. ...pojawiają się bóle w klatce piersiowej i ostre bóle brzucha. Serce chorego bije szybko ( tachykardia ), chory jest odwodniony, z ust wydobywa się zapach acetonu. Kwasica ketonowa jest stanem zagrożenia życia, wymaga natychmiastowego leczenie w warunkach oddziału szpitalnego. U chorych z..

Oś serca

.. ...anatomicznego ułożenia serca w klatce piersiowej. Impulsy elektryczne powstające ( w warunkach prawidłowych ) w węźle zatokowym są w sposób uporządkowany przewodzone do mięśniówki komór. Wypadkowy wektor wszystkich wektorów rozchodzącego się w sercu pobudzenia stanowi właśnie oś serca ...

Rak płuc

Rak płuc

.. ...przeglądowym zdjęciu RTG klatki piersiowej. Następnie wykonuje się CT klatki, często bronchoskopię z pobraniem wycinka lub popłuczyn oskrzelowych, jeśli guz jest umiejscowiony blisko ściany klatki piersiowej wykonuje się również biopsję przez powłoki skórne. Przerzutów szukamy głownie w..

Przepuklina przełykowa (przepuklina rozworu przełykowego)

.. ...z jamy brzusznej do klatki piersiowej. Te dwie jamy ciała rozdzielone są mięśniem przepony. W przeponie znajduje się kilka otworów, przez które biegną narządy takie jak aorta, żyła główna czy przełyk. Przełyk ciągnie się przez cała klatkę piersiową, w jej części zwanej śródpiersiem..

Próba wysiłkowa

Próba wysiłkowa

.. ...nietypowych bólów w klatce piersiowej oraz u chorych po wszczepieniu stymulatora serca i w przypadku niektórych wad zastawkowych. Pacjent na 3 godziny przed badaniem nie powinien jeść ani palić, powinien być wypoczęty. Dodatkowo należy przedyskutować z lekarzem przyjmowane na stałe leki...

Skoki ciśnienia tętniczego

Skoki ciśnienia tętniczego

.. ...głowy, mdłościami, bólem w klatce piersiowej. W zależności od wartości ciśnienia tętniczego, stan taki może stwarzać ryzyko mniej lub bardziej poważnych powikłań, jak na przykład udaru krwotocznego mózgu...

Serce po prawej stronie (dekstrocardia)

.. ...anatomii śródpiersia i klatki piersiowej jako całości, na przykład wysięk w jamie opłucnowej lewej. Odrębnym pojęciem jest także dekstrogram, odnoszącym się nie do anatomicznego ułożenia serca jako narządu, ale do wektora osi elektrycznej serca i drogi rozchodzenia się impulsów..

Częstoskurcz nawrotny

.. ...ból lub dyskomfort w klatce piersiowej, problemy z przełykaniem, uczucie kołatania serca, lęk, omdlenia. Diagnostyka obejmuje EKG spoczynkowe, wysiłkowe ( jeśli wysiłek jest podejrzewany o wywoływanie arytmii ), EKG metoda Holtera, stymulacja przezprzełykowa lub badanie..

Zaciskające zapalenie osierdzia

.. ...niespecyficzne: ból w klatce piersiowej, osłabienie i uczucie nierównej pracy serca może sugerować całą gamę innych chorób, niekoniecznie kardiologicznych. Przed postawieniem rozpoznania i podjęciu decyzji o leczeniu konieczne jest wykonanie badań obrazowych - zdjęcia rentgenowskiego (..

Kardiologiczny rejestrator zdarzeń

.. ...wszczepianym pod skórę na klatce piersiowej pacjenta. Urządzenie stale zapisuje w swojej pamięci wykres EKG, kasując aktualny zapis co kilka minut. Pacjent jest wyposażony w specjalnego pilota. Przy pomocy odpowiedniego przycisku można kazać rejestratorowi zachować ostatni zapis EKG, a..

Sprężyste zwłóknienie wsierdzia

.. ...Decydujący jest jednak wynik biopsji mięśnia sercowego. Leczenie sprowadza się do podawania sterydów i cytostatyków. Przyczyna choroby nie jest znana. Choroba jest ciężka, może doprowadzić do zgonu dziecka...

Biopsja mięśnia sercowego (biopsja serca)

Biopsja mięśnia sercowego (biopsja serca)

.. ...kardiochirurgicznych, po otwarciu klatki piersiowej. Zdecydowanie częściej jednak biopsję serca wykonuje się metodą przezskórną. Drogą żyły lub tętnicy, w zależności od tego, czy materiał ma być pobrany odpowiednio z prawej czy z lewej komory serca, wprowadza się specjalny cewnik...

Ból w klatce piersiowej u dziecka

.. Ból w klatce piersiowej zawsze budzi niepokój osoby dorosłej. Jest to dolegliwość odruchowo wiązana z chorobami serca. U osób dorosłych wystąpienie tego typu bólu faktycznie obliguje lekarza do wykluczenie przede wszystkich choroby niedokrwiennej serca ( choroby wieńcowej ). U dzieci jednak tego typu..

RTG klatki piersiowej

RTG klatki piersiowej

.. ...Zdjęcie rentgenowskie klatki piersiowej ( RTG ) pozwala ocenić trzy podstawowe układy. Dostarcza informacji na temat układu kostnego: pozwala ocenić stan piersiowego odcinka kręgosłupa, żeber oraz obojczyków. RTG klatki piersiowej jest często niezastąpionym badaniem diagnostycznym układu..

Bromazepam (Lexotan, Sedam)

.. ...bólem brzucha, bólem w klatce piersiowej, itd ). W pierwszych dniach leczenie może wystąpić nadmierna senność, uczucie zmęczenia, problemy z koncentracją. Bromazepam w dużych dawkach i u ludzi z układu oddechowego ( np. POChP ) czy ośrodkowego układu nerwowego może powodować zaburzenia..

Torbiel osierdzia

.. ...techniką otwartej chirurgii klatki piersiowej. Torbiel osierdzia może być także zmianą pasożytniczą. Bąblowcowe torbiele osierdzia powstają zwykle na skutek rozsiania się pasożytów po organizmie po uszkodzeniu torbieli znajdującej się w wątrobie. W tym przypadku, zanim usunie się..

Objawy wegetatywne zaburzeń lękowych

.. ...dławienia się, ból w klatce piersiowej, ból brzucha, zawroty głowy, czasem występują omdlenia, dreszcze lub uderzenia gorąca, wypaczone wrażenia czuciowe ( parestezje: wrażenie pieczenie, biegających mrówek , itd ). Jeśli tego typu objawom wegetatywnym towarzyszy paniczny lęk przed..

Nerwoból (neuralgia)

.. ...dolegliwość bólowych w obrębie klatki piersiowej nie związanych z chorobami układu sercowo - naczyniowego. Opisywane są jako prądy, ostre kłucia wędrujące wzdłuż żeber. Często pojawiają się przy wysiłku. Dolegliwości zwykle mijają samoistnie, zaleca się wypoczynek i przerwę w intensywnej..

Zawał serca jako powikłanie zabiegu operacyjnego

.. ...charakterystyczny ból w klatce piersiowej. Na ostre niedokrwienie mięśnia sercowego wskazuje przede wszystkim nagły spadek wydolności krążenia ( lewokomorowa niewydolność serca często z obrzękiem płuc ). W badaniu elektrokardiograficznym obserwujemy najczęściej obniżenie odcinka ST. W..

Kardiomiopatia połogowa

Kardiomiopatia połogowa

.. ...niewydolnością serca. W leczeniu stosuje się leki moczopędne, beta - blokery i naparstnicę. Kardiomiopatia połogowa jest niebezpieczna przez pierwsze miesiące od wystąpienia objawów. Z czasem zwykle się wycofuje...

Choroba tako-tsubo (kardiomiopatia wywołana silnym stresem)

.. ...przebiega z bólem w klatce piersiowej i objawami niewydolności serca, stąd zawsze należy wykluczyć zawał. W przypadku opisywanej kardiomiopatii, nieprawidłowość w EKG wycofują się w przeciągu kilkunastu do kilkudziesięciu miesięcy. Dolegliwości i zaburzenia kurczliwości serce wycofują..

VAD (urządzenie wspomagające czynność komór serca)

.. ...chirurgicznego otworzenia klatki piersiowej poprzez sternotomie ( rozcięcie mostka ). Pompa może być umieszczona we wnętrzu klatki piersiowej, w jamie brzusznej, pod powłoką skóry brzucha lub na zewnątrz ciała chorego. Czas, na jaki instaluje się VAD może być różny - od kilku dni nawet..

Ból trzustki

.. ...promieniować do lewej połowy klatki piersiowej co zmusza lekarza do wykluczenia odpowiednio perforacji wrzodu żołądka oraz zawału mięśnia sercowego. Część chorych skarży się na bóle opasujące, co jest charakterystyczne dla zapalenia trzustki. Do zapalenia trzustki często dochodzi na..

Skolioza

Skolioza

.. ...pociąga za sobą rotację klatki piersiowej i prowadzi do powstawania tak zwanego garbu żebrowego ( lub piersiowego ). Postępujące zmiany mogą prowadzić do zmniejszanie pojemności życiowej płuc chorego. Może także dojść do upośledzenia funkcji serca i układu krążenia. Przyczyny skoliozy...

Pierwszy w Polsce automat do masażu serca

.. ...masaż serca przez ucisk klatki piersiowej na głębokość 4 - 5 cm i w tempie ok. 100 uciśnięć na minutę - czyli zgodnie z wytycznymi Europejskiej Rady Resuscytacji - poinformowała rzeczniczka prasowa szpitala Adriana Sikora. Zainstalowanie urządzenia na klatce piersiowej trwa kilkadziesiąt..

W zawale serca liczy się przede wszystkim czas

.. ...promieniujący do łopatek i ramion ból w klatce piersiowej. Jak mówi, połowa poznańskich pacjentów zwleka z wezwaniem pogotowia nawet godzinę, tracąc cenny czas. Często zmusza ich do tego dopiero żona...

Pionierska operacja nieinwazyjnej krioablacji serca

.. ...się ona bez otwierania klatki piersiowej chorego. Dzięki zastosowaniu nowatorskiej metody, która eliminuje pooperacyjny ból i trudno gojące się rany, pacjent będzie mógł opuścić szpital już następnego dnia po zabiegu. Krioablacja to metoda polegająca na leczeniu niskimi temperaturami...

Chirurdzy zszyli pęknięte serce

.. ...doznał ciężkiego urazu klatki piersiowej. W godzine po przywiezieniu do Centrum, chirurdzy przystąpili do operacji. W trakcie zabiegu okazało się, że u pacjenta w wyniku doznanego urazu doszło do pęknięcia prawej komory serca, czego się wcześniej nie spodziewaliśmy - relacjonuje dr n...

Przeszczepiono serce 9-miesięcznej dziewczynce

.. ...z umieszczeniem go w klatce piersiowej pacjenta. Dziewczynka, której przeszczepiono serce, cierpiała na wrodzoną kardiomiopatię gąbczastą. Kardiomiopatie to grupa chorób mięśnia sercowego, prowadzących do dysfunkcji serca i śmierci. Chorobę zdiagnozowano w piątym miesiącu życia dziecka,..

Tele-EKG jest znacznie tańsze

.. ...przyłożenie rekordera do klatki piersiowej i naciśnięcie przycisku. Dane te mogą być przesłane przez telefon lub za pośrednictwem internetu do centrum monitorującego. Autorzy raportu powstałego m.in. w oparciu o wyniki pilotażu przeprowadzonego w Instytucie Kardiologii w Aninie..

Migotanie przedsionków to najczęstsze zaburzeniem rytmu serca

.. ...męczenie się, bóle w klatce piersiowej, zawroty głowy, omdlenia. Silne dolegliwości ma ok. 80 proc. chorych osób. Podstawą do diagnozy jest badanie EKG. Konsekwencje choroby są wielorakie – zmniejszenie objętości wyrzutowej i minutowej serca ( spadek tolerancji wysiłku ),..

Żylna choroba zakrzepowo - zatorowa nóg cichym zabójcą

.. ...to duszność, bóle w klatce piersiowej i przyśpieszona częstotliwość oddechu. U części chorych pierwszym i jedynym objawem klinicznym jest nagłe zatrzymanie krążenia i oddychania - dlatego właśnie chorobę tę nazywa się cichym zabójcą . Najpoważniejszym problemem szpitali, wbrew..

Wymianiono zastawkę aortalną metodą przezskórną

.. ...przezskórną, bez otwierania klatki piersiowej, przeprowadzili lekarze w Śląskim Centrum Chorób Serca w Zabrzu ( Śląskie ) oraz Klinice Chirurgii Serca, Naczyń i Transplantologii Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Jak podkreślają, to rewolucyjna metoda dająca..

Każda minuta ważna przy ostrym zawale serca

.. ...jak np. ostry ból w klatce piersiowej, czekają ze zgłoszeniem się na pogotowie średnio 2,5 godziny - alarmowali lekarze na konferencji prasowej w Warszawie. Jak przypomniał konsultant krajowy w dziedzinie kardiologii prof. Grzegorz Opolski, zawał jest niemal w 100 proc. związany z..

80 proc. zgonów z powodu zawału serca można zapobiec

.. ...pacjentów jest to ból w klatce piersiowej, umiejscowiony za mostkiem, ośrodkowo. Nie mija on nawet po podaniu nitrogliceryny. Chorzy określają go jako piekący, rozrywający, gniotący, ściskający. U 30 proc. pacjentów ból promieniuje do ramienia, ale może też do pleców, żuchwy, brzucha...

Wszczepiono sztuczną komorę serca 13-miesięcznej dziewczynce

.. ...bezpieczne otwarcie klatki piersiowej, bo obawialiśmy się migotania komór - mówił PAP prof. Skalski. Według lekarzy, 13 - miesięczna Zuzia jest teraz w dobrym stanie: dobrze funkcjonuje jej krążenie oraz narządy wewnętrzne. Dzięki sztucznej komorze serca dziewczynka, u której stwierdzono..

Nowe doświadczenia mechanicznego wspomagania serca

.. ...całkowicie wszczepianej do klatki piersiowej - to doświadczenia ostatnich miesięcy lekarzy Śląskiego Centrum Chorób Serca ( ŚCCS ) oraz inżynierów Fundacji Rozwoju Kardiochirurgii ( FRK ) w Zabrzu. O losach szesnastoletniego Pawła, który 358 dni oczekiwał w zabrzańskim ośrodku na..

Kawa obniża ryzyko zaburzeń rytmu serca

Kawa obniża ryzyko zaburzeń rytmu serca

.. ...prowadzący badania Arthur Klatsky z centrum badawczego organizacji Kaiser Permanente w Oakland ( Kalifornia ), wyniki te mogą zaskoczyć wiele osób, gdyż ludzie często odczuwają przyspieszenie akcji serca ( określane popularnie jako kołatanie, albo palpitacje ) po wypiciu kawy. To..

Kołatania, ablacje - okiem dochtora - Str. 2

.. ...krew, prześwietlenie klatki piersiowej, EKG i ECHO. Przepisano mi leki ( nie pamiętam ich nazwy ) i przede wszystkim kazano mi unikać sytuacji stresowych. Niestety życie tak mi się ułożyło, że każdy dzień to dla mnie stres, ponieważ mam poważne problemy małżeńskie, z którymi sobie nie..

Kołatania, ablacje - okiem dochtora - Str. 5

.. ...pojawiają się pobolewania w klatce piersiowej - nie jest to ból w konkretnym miejscu, tylko pobolewanie. Czy mam się martwić? Te dwa ostatnie efekty mam od niedawna. Jestem generalnie pod opieką lekarską, ale myślę że nie zaszkodzi się zapytać Pana Doktora na łamach forum. I jeszcze..

Kołatania, ablacje - okiem dochtora - Str. 6

.. ...nieprzyemnym bólu w klatce piersiowej i nogach z waty. To mi się zdarzyło odtanio kiedy normalnie brałam leki. Wolałabym już poleżeć te 24 h naplecach i wiecej sie nie męczyć i nie musieć brać leków, to było by piękne : ) Uf!!! Skąd ja to znam. Serdecznie Ci współczuje . Też bardzo..

Kołatania, ablacje - okiem dochtora - Str. 13

.. ...dokuczają mi bóle w klatce piersiowej i inne dolegliwości typowe w chorobie wieńcowej. Zastanawiam się więc czy nie powinnam w Centrum w Aninie udac się najpierw do lekarza, który ukierunkowałby mnie co dalej, czy może najpierw koronarografia. Ale niestety nie znam lekarzy w Centrum i..

Operacja zastawki aorty - Str. 2

.. ...nosić? ( miałem rozcinaną klatkę piersiową ) i jak duży wysiłek mogę wykonywać. Przed operacją potrafiłem na pływalni przepłynąć 2km. Dużo jeździłem na rowerze ( zdarzały się nawet trasy 50 - cio kilometrowe ). Wiem, że teraz muszę oszczędzać swoje serce. Ale jak bardzo? Na co mogę sobie..

Częstoskurcz - ablacja - Str. 2

.. ...jakieś dziwne bóle w klatce piersiowej trwające po kilka minut do kilku godzin - mam wysoki puls w spoczynku, bo od 90 - 130 - często mam jakieś dziwne, niemiarowe uderzenia serca, ale nie wiem co to jest itp. Minęło około 1,5 roku po ablacji, a ja nadal mam dziwne objawy pozabiegowe...

Częstoskurcz - ablacja - Str. 4

.. ...pojawią np. silny ból w klatce nie pozwalający na głęboki oddech aż do pleców i łopatek; oraz takie które zadażają się każdemu i mnie zdażały sie często - poprostu wynikające z trybu życia - troszkę szybszy rytm itp. Biorę Betalook ale co jakiś czas zapominam o dziennej dawce. Faktem..

Częstoskurcz - ablacja - Str. 8

.. ...lewe jstrony, boleści klatki piersiowej ,strach??!! pozdrawiam serdecznie z Gdyni Łucja Witaj Pati Ja z kolei jested przed zabiegiem miałam i mam podobne zachwiania mojeg ozdrowia jak ty i w dodatku drętwienie lewej ręki, bóle w okolicahc klatki piersiowej, nudności, bóle brzucha, ale..

Częstoskurcz - ablacja - Str. 13

.. ...sensacje rozpierajacy bol w klatce z arytmia i przy tym wystepuje wysokie cisnienie ale mysle ze Ty jestes osoba mloda i to Cie nie dopadnie. Po trzech miesiacach od ablacjii wyniku holtera wlaczono mi betaloc100i rytmoron 2 razy po 150 T omek ale nie bierz tego do glowy co ja napisalam..

Częstoskurcze napadowe ciągle wracaja - Str. 2

.. ...nagle przyduszenie w klatce piersiowej na sekunde i po tym zaczyna mi ostro walic serce, zdarza mi sie to kilka razy w ciagu dnia, nie wiem co mam z tym zrobic troche sie zestresowalem. Odpiszcie... mam syna 6 lat.Od 6 lat syn choruje na częstoskurcz nadkomorowy.Mam pytanie czy może on..

Częstoskurcze napadowe ciągle wracaja - Str. 4

.. ...chcialo sie wyrwac z klatki piersiowej ,jaby mialo zaraz peknac ,potem takie uczucie goraca w klatce piersiowej.. ehh. tylko czy u was tez tak jest ze gdy w ciagu dnia podejmujecie wiecej aktywnosci to macie wieksze prawdopodobienstwo wystapienia napadow? i Pani Malgosiu, czy lekarz..

Echo serca - Str. 6

.. ...robione prześwietlenie klatki piersiowej po czy pani doktor powiedziala serce za duże do kardiologa. a na opisie pisze dokładnie tak * serce o powiekszonym prawym przedsionku i prawej komorze. cień aorty słabo widoczny * powiedzcie co to oznacza!!!!!!!!! Naprawdę trudno coś kolwiek..

Echo serca - Str. 10

.. ...zdrowia. milam bole w klatce piersiowej ... pare lat temu male teraz sie nasilily wiec poszlam do lekarza ... mialam robione ekg teraz echo ... wynikow jak juz napisalam jeszcze nie mam ale lekarz poowiedziala o wypadaniu lasnie zatsawki i nieduzej fali zwrotnej hmm wlasnie sobie..

Echo serca - Str. 29

.. ...ale bol rozpierajacy klatke i brak powietrza to mnie nastraszylo . a ja mam skurcze dodatkowe myśle ze to od nerwów po stracie mojej dzidzi nienarodzonej zresztą bardzo to przeżyłam ciśnienie raczej zawsze mam takie same więc myśle że serce jest ok ale holtera chce sobie zrobić dla..

Echo serca - Str. 31

.. ...Dexaven ), w trakcie rtg klatki piersiowej stwierdzono ( poza zapaleniem płuc ) sylwetka serca powiększona kulista, tygodniowy pobyt w szpitalu na Pulmonologii, w trakcie pobytu wykonano Echo: Wynik: Prawa komora( r/s ) 1,8 - 2,2cm Przegroda międzykomorowa( r/s ) 0,9 - 1,1cm Lewa komora(..

Betaloc zok 50 raz dziennie

.. ...częściej czuję bóle w klatce piersiowej typu kłucie, gniecenie. Pozdrawiam was. Ja zażywam 100 - ke, a i piwko lubię wypic ( i to nie jedno ) wszystko jest oki. Ciśnienie jest na przyzwoitym poziomie ( nawet na kacu ). Fakt jestem dość młody i może nie wpływa to tak ( alkohol + leki ) na..

Jeszcze raz o dodatkowych skurczach

.. ...pozatym gniecie mnie w klatce piersiowej w tym miesiacu mam kontrolnego holtera ciekawe jaki bedzie wynik pozdrawiam Cześć, ja mam skurcze dodatkowe od 23 roku życia, teraz mam 37 lat. w między czasie urodziłam 2 dzieci, przy drugim porodzie dostałam migotania przedsionków, ale jakoś..

Jeszcze raz o dodatkowych skurczach - Str. 3

.. ...oddychac az piecze mnie w klatce z niedotlenienia mam syna 5 letniego i bardzo sie boje ze umre doradz kto moze witam wszystkich ja ze swoimi skurczami mencze sie juz pare lat tez mam ich dosyc nabawilam sie terz nerwicy tak mi czasami dokuczaja wydalam juz kupe kasy na lekarzy mialam..