Koagulogram

INR (znormalizowany czas protrombinowy)

.. ...krzepliwość krwi. Na koagulogram składają się oznaczenie wartości: czasu protrombinowego ( PT ), wskaźnika Quicka ( PT% ), INR, czasu kaolino - kefalinowego ( APTT ), czasu trombinowego ( TT ), stężenie fibrynogenu, poziom D - dimerów, stężenie antytrombiny III. Nie zawsze istnieje..