Koarktacja

Koarktacja aorty

.. Koarktacja aorty to zwężenie aorty. Najczęstsza lokalizacja obejmuje zwężenie aorty w miejscu przyczepu więzadła tętniczego, które jest pozostałością przewodu tętniczego. Zwężenie aorty prowadzi do rozwoju nadciśnienia tętniczego i przerostu lewej komory serca. Zdecydowana większość pacjentów z koarktacją..