Kolagenozy

Zapalenie mięśnia sercowego

.. ...), chorobami z grupy kolagenoz lub chorobami autoimmunologicznymi naczyń. Może też być powikłaniem po naświetlaniach śródpiersia lub powstać w wyniku nadwrażliwości na leki. Wyróżnia się również tzw. zapalenie Fiedlera o nieznanej etiologii. Infekcyjne zapalenie mięśnia sercowego..

Sprężyste zwłóknienie wsierdzia

.. ...sprężystych zajmują kolagenowe i elastyczne. Całe wsierdzie grubieje i sztywnieje. Zmiany chorobowe sięgają głębszych warstw serca, zwyrodnieniu ulegają mięśnie brodawkowate, nicie ścięgniste, płatki zastawek. Zwykle dochodzi także do przerostu mięśnia sercowego ( kardiomegalia ). Zmiany..

Choroby tkanki łącznej

Choroby tkanki łącznej

.. ...łącznej, dawniej zwane kolagenozami, to grupa, do której zaliczamy kilka konkretnych jednostek chorobowych. Są to miedzy innymi: toczeń, twardzina układowa, zespół antyfosfolipidowy, zapalenia wielomięśniowe i skórno - mięśniowe, układowe zapalenie naczyń, choroba Stilla, zespół..

Wsierdzie

.. ...bardzo duża ilość włókien kolagenowych i sprężystych ( wzajemny stosunek tych włókien zmienia się w zależności od warty wsierdzia ). W skład wsierdzia wchodzą także komórki mięśni gładkich ( miocyty ). Wsierdzie przechodzi w śródsierdzie, czyli najgrubszą warstwę serca, zbudowaną głównie..

Budowa naczyń krwionośnych

.. ...mięśniowych, włókien kolagenowych i sprężystych. Naczynia włosowate. Sieć mikroskopijnych naczyń włosowatych tworzy 99% masy całego układu naczyniowego. Kapilary są zbudowane z warstwy śródbłonka, błony postawnej i warstwy komórek tkanki łącznej. Taka budowa umożliwia sprawną wymianę..

Skrobiawica (amyloidoza)

.. ...chorób tkanki łącznej ( kolagenoz ). Chorobami zwiększającymi ryzyko wystąpienia amyloidozy są np. reumatoidalne zapalenie stawów, łuszczycowe zapalenie stawów, zesztywniające zapalenie stawów kręgosłupa czy choroba Leśniowskiego - Crohna. Przyczyny skrobiawicy. Dokładne przyczyny..

Reumatoidalne zapalenie stawów (RZS)

Reumatoidalne zapalenie stawów (RZS)

.. ...wszystkie choroby z grupy kolagenoz dotyczy całego organizmu. Poza zmianami w stawach, u chorych z reumatoidalnym zapaleniem stawów może dojść do zajęcia miedzy innymi nerek ( skrobiawica ), płuc i opłucnej ( guzki w płucach, zapalenie opłucnej ), a także serca. W przebiegu RZS może..

Zespół CREST (lSSc)

Zespół CREST (lSSc)

.. ...choroba należąca do grupy kolagenoz. Etiologia jest nadal niejasna. Pośród kilku postaci choroby wyróżniamy miedzy innymi postać ograniczoną. Obecnie najczęściej używa się skrótu lSSc - ang. limited systemic sclerosis. Starsza nazwa - zespół CREST - zawierała w sobie pierwsze litery..

Guz w okolicy nadgarstka

.. ...zbudowana jest z włókien kolagenowych, bez cech martwicy ani obecności komórek nabłonka lub chrząstki. Torbiele mogą być jedno - lub wielokomorowe [3]. Diagnostyka Rozpoznanie stawia się zazwyczaj na podstawie charakterystycznego wywiadu oraz badania fizykalnego. U wielu pacjentów można..